Amigdala je mikrožľaza v strednom mozgu. V tesnej blízkosti je hypofýza a epifýza. Stredný mozog je veľkosti rozrezaného menšieho vajíčka. Amigdala ako sídlo Božích svietiacich prejavov. Pre niekoho svietiaca postava. Pre niekoho svietiace oko. Pre niekoho svietiaca holubica. Pre niekoho svietiaci had. Pre niekoho svietiace kosti. Všetko čo svieti. Tento zápis z prednášky a náboženskej kontemplácie má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3.

Náboženský odkaz ako všetky náboženské artefakty ako sú kostoly, svätyne, pútnické miesta, sakrálne stavby, náboženské predmety, spomienky v mysli ľudí, náboženské pocity a obrazy na neurónoch. Náboženský odkaz v informačných poliach mŕtvych osôb. Náboženský odkaz v zemských magmatických poliach. Odkaz v objektoch, ktorých sa dotýkali náboženské osoby. Náboženské artefakty v aure okolo človeka. Toto je celkový súčet všetkých možných náboženských artefaktov, ktoré prichádzajú do úvahy pre naše kontemplačné a sugeratívne postupy.

Tento odkaz delíme na dve časti a to mŕtvy náboženský odkaz a živý náboženský odkaz. Živý náboženský odkaz sa tvorí v neurónoch ľudského tela. Teda neuróny sú inak naladené ako u bežných ľudí. Buď sú zoskupené inak z dôvodu chorobnosti, alebo z dôvodu nácviku. Do kategórie živých náboženských objektov zaraďujeme aj spomienkové objekty, ktoré vytvorila osoba so zvláštnym nastavením neurónov. Teda v našom prípade ide o svätca alebo sväticu, prípadne vedome cvičenú osobu. Takéto osoby vytvoria aj určité myšlienky a slová, vytvoria kresby a sochy. V týchto artefaktoch môže veštecká a senzibilne ladená osoba vnímať Božiu prítomnosť. Pocit vyžarovania niečoho božského. Takýto stav v náboženských artefaktoch vydrží možno 10 rokov a potom zaniká.

V drvivej väčšine dnešné náboženské artefakty toto vyžarovanie nemajú a tak isto ho nemajú ani historické artefakty, hoci ich vytvorili alebo zanechali svätci. Boží zákon je, že z náboženských artefaktov sa Božia prítomnosť vytratí a treba ju obnoviť. A to, čo vo svätostánkoch zostáva, je ich estetická, historická a finančná hodnota. Nehovoriac, že veľa náboženských artefaktov od začiatku vyžarovalo zo seba estetiku a bohatstvo na úkor Božieho vyžarovania.

Preto mne osobne prostredie dnešných kostolov vadí a ako senzibil tam na moju veľkú ľútosť necítim žiadne Božie vyžarovanie. Dnešní veriaci sa už odnaučili vnímať takúto Božiu prítomnosť. No majú tu iné hodnoty a to spomienku na Božiu prítomnosť.

Chcem trochu viacej ako iba spomienky, chcem pocítiť oživovanie mŕtvych spomienok v mojej mysli a meniť tieto spomienky na živú Božiu prítomnosť. Skoncentrovať sa do oblasti disharmonických neurónov. Predstavovať si ich ako vrstvy pavučín s drobnými pavúčikmi. Skoncentrovať sa na tieto oblasti, vložiť sem vhodný náboženský obrázok. Danú oblasť preliečiť a potom na obrázok sem vložený previesť kontempláciu. Ide o pocit pýtania sa náboženského obrazu, čo môžem preň spraviť. Potom všetko, čo si želá, splniť v rámci sugerácie. Teda uverenia, že som fyzicky spravil, čo náboženský obraz požadoval. Takto pokračujete rýchlo a nakoniec dostanete pocit množstva drobných obrázkov.

Do tohto stavu vložíte zážitok z klinickej smrti ako stretnutie svietiaceho obrazu postavy, možno oka, možno hlavy, možno trojuholníka, možno hada, možno dieťaťa a možno niečoho iného. Ide o zážitky ľudí v procese klinickej smrti. Nie však všetkých, ktorí sa vrátili z klinickej smrti. Zároveň sa koncentrujete do oblasti amigdaly. Pozor, aby ste sa neskoncentrovali priamo do hypofýzy a epifýzy.

Nasleduje sugerácia trvalého stavu uverenia, že ste v klinickej smrti a pocit prepojenia mikrožľazy amigdaly s celou neurónovou oblasťou. Z amigdaly sa všade šíri zvláštne svetlo, ako keby vás oslepovali reflektory veľkého atletického štadióna.

Ste v sídle žiariacich náboženských artefaktov, nie tých, ktoré sú zobrazené na náboženských obrazoch a sklenených vitrážach kostolov.

Ďalšiu liečbu, kontempláciu a objavovanie svietiacich Božích objektov robíte pod vplyvom rôznych nasugerovaných chorobných stavov ako je týfus, stigmy, skleróza multiplex, blesk, elektrina, ekzém, lupus, žiaľ, utrpenie a podobne. Všetko napájate na žiariace objekty Božej prítomnosti z domova týchto bytostí a to amigdaly. Všetky náboženské obrazy v mieste terapie sú vysvietené a cítiť z nich prúdenie Božieho svetla.

Pokračujeme v ďalšej procedúre, pri ktorej sa snažíte oživiť čo najviac náboženských spomienkových artefaktov. Nerobíme to vo vlastných neurónoch. Došlo by k poškodeniu neurónových oblastí. Oživenie prevedieme s prosbou u zomierajúcich osôb. Cez ich myseľ preženieme všetky možné náboženské artefakty. Potom ich uložíme vo vlastnej mysle. Je tu nutná schopnosť vešteckého diagnostického vnímania takýchto osôb. Tak isto je potrebné ovládať umenie manipulácie s energiami.

Takouto technikou docielite, že skoro všetky spomienky vo vlastnej mysli dostanete do živej formy a stratíte neživú Božiu formu vo vlastnej mysli. Cítite, že sa vo vás usídlila svietiaca Božia bytosť z oblasti mikrožľazy amigdaly.

Zverejňujem tu niekoľko nábožensky ladených kresieb pod vplyvom otvárania amigdaly. Naučte sa vyciťovať Božiu prítomnosť. Kresby sú vytvorené spontánne a upravené následne tak, aby nebola potlačená Božia prítomnosť a Božie vyžarovanie.

Pridaj komentár