Energetická ezoterika. Aurická ezoterika. Neurónová ezoterika. Zasvätenie do vedomia miechy. Energia vo vnútri tela meditujúceho. Energia v aure. Energia zo zasvätenia do vedomia miechy. Magmatické energie. Sexuálne energie. Energie zo živých tvorov, teda bioenergie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v klasickom výcviku energetických možností vo vnútri ľudského tela. Znovu sme aktivizovali energetické centrá. Ide o neurónové zhluky na konci očných buliev, tesne nad ušami, v mozočku. Ďalej sme aktivizovali niektoré neurónové body v stene čriev. Všetko sú to energetické centrá, ktoré sme aktivizovali pomocou koncentrácie a prepláchnutím Reiki originál zasväcovacími znakmi, ktoré sme si tu predstavili. Pokračovali sme po aktivizácii týchto oblastí do stavu odmietania komunikácie s vonkajším svetom Uzatvorili sme sa do vnútra so sugeráciou uverenia bez výhrad, že konáme ťažkú fyzickú prácu. Tento stav aktivizuje nervové zakončenia vo svaloch a spôsobuje účinnejšie cvičenie.

Koncentrovali sme sa potom do jednotlivých častí tela a tvorili sme tu vlastnú vnútornú energiu. Sila koncentrácie spôsobovala energetickú aktivitu. Zvlášť sme sa venovali tej oblasti, kde sme tvorbu energie cítili poslabšie. Vnímanie energie sa treba naučiť cez veštecký výkon. Treba sa stať senzibilom. Bez vešteckých schopností je vyciťovanie energií v tele problematické a vnímate ho iba pri vysokom energetickom napätí.

Potom sme sa usilovali vlastné energie dostať do stavu magnetického, ako to vidíte pri fyzických magnetoch. Všetko sa aktivizovalo v predstave. Energie v tele nadobúdali magnetický charakter. Samozrejme, že je to biomagnet, nie normálny magnet. Koncentráciou sme biomagnetické energie presúvali do jednotlivých častí tela. Pokračovala sugerácia, že vláčime ťažké magnety a tým sme zapájali do energetických aktivít aj nervové zakončenia vo svaloch.

Keď sme všetko magneticky ošetrili, začali sme do orgánov na diaľku zosávať energie zo živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá a rastliny. Energiu sme zosávali v sugerácii bezvýhradného uverenia, že ťažko pracujeme ako vysávač. V tomto stave sme energiu hromadili do jednotlivých častí tela. Venovali sme sa hlavne tým častiam, ktoré odmietali prijať zosaté energie.

Pokračovali sme v práci s magmatickými energiami zemského jadra. Vo vnútri seba sme sa napojili na zemský magmatizmus a tento sme koncentráciou zhusťovali do tela.

Pokračovali sme vytvorením aury okolo seba na základe pocitu, že sa naše telo zväčšilo jedenkrát a to smerom dopredu. Voláme to telové halucinácie, ktoré vyvoláme a v nich programujeme. Tak isto sa skoncentrujeme do miechy a otvoríme vedomie miechy. Inak tomu hovoríme vedomie prírodného človeka alebo šamana. V tomto stave je aura vo veľkosti asi pol metra okolo cvičiaceho. To je vhodné prostredie na aurickú ezoteriku. Aura je vlastne energetický obal okolo cvičiacej osoby.

Do aury sme vložili predstavu mydlovej bubliny a tú sme vytvorili zo spomienok. Vytvárate ju tak, ako keby ste ju naraz vnímali zo všetkých strán. Je to pocit, ako keby ste guľu odfotili na fotografický papier z každej strany a poskladali. Potom tento objekt presunieme do aury a nabijeme ho myšlienkou práce v aure. Tento objekt produkuje v aure bioenergiu a do tejto bioenergie z aury dávame vlastnú energiu, potom zosatú energiu, potom magnetizujeme tu vytvorenú energiu. Potom sem dávame energiu zo živých zdrojov. Nakoniec magmatickú energiu. Neustále sa jednotlivými druhmi energie v aure preliečujeme.

Pokračujeme v nácviku zo zasvätenia a spomíname si v pocitoch na rôzne druhy zasvätení. Túto oblasť cvičia tí, ktorí prešli zasvätením a dostali do vnútra rôzne druhy objektov z historických zasväcovateľov. Najprv sa vyvolajú magické objekty a sú požiadané, aby vyčistili priestor aury okolo cvičiacej osoby. Potom aby dostatočne otvorili aurický obal okolo cvičiacej osoby. Potom požiadate magické objekty v aure o to, aby do aury dopravili rôzne druhy objektov. Do práce magických objektov nezasahujete a tieto skontrolujú liečiteľské objekty rôzneho druhu. Zároveň ich uvedú na váš slovný popud do činnosti. Zároveň rituálne objekty vyvolajú ducha liečiteľských objektov a tie cez magické objekty zabezpečia ich pozmenenie a zdokonalenie k lepšej účinnosti. Cez magické objekty riadite ich vylepšovanie a celkovú liečbu s energiami v aure.

 

Pridaj komentár