Zasvätenie do roviny vedomia miechy. Ide o vedomie šamanské, tak isto môžeme hovoriť o vedomí prírodného človeka. Ide o aurickú ezoteriku. Pri vedomí miechy je aurický obal asi pol metra okolo dotyčnej osoby. Za niektorých okolností je obal menší alebo zväčšený.

Ide vlastne o kmitajúce liečiteľstvo vyvolané pomocou špeciálneho magického pohybu, ktorý sa dopĺňa určitými zvukovými efektmi. Zvyčajne ide o klasickú formu bubnov rôzneho tvaru, na ktorých je napnutá dobre vypracovaná koža. Používajú sa veľké a malé bubny. K bubnom možno pridať rôzne druhy hrkátok či už drevených, alebo kovových. Je zrejmé, že ide o vytvorenie kmitajúceho efektu, ktorým sa dá účinnejšie fungovať v aurickom obale dotyčnej osoby.

V zásade sa kmitajúce zasvätenia pomocou bubnu odlišujú od ostaných zasvätení. Už sme vlastne absolvovali druhé kmitajúce zasvätenie, pri ktorom sme robili určité praktické priestorové rituály a mali sme z veľkých klincov vytvorené lapače zvukov do aurického obalu. Púšťali sme vibrácie z CD nosiča a dostávali sme ich do aury tak, ako to robili kanadskí indiáni, ktorí chceli prijať civilizáciu a techniku bieleho človeka. Tak isto sme absolvovali kmitajúce veštectvo, ktoré sme pomocou magických rituálov ukladali do aurického obalu. Cieľom bolo, aby sme všetkých 6 vrstiev neurónových oblastí vedeli lepšie ovládať. Išlo o neurónové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a drobných nervových ganglií pri každom orgáne tela.

Účastníci zasvätenia si vyrobili takzvané hrkátko. Išlo o paličku, na ktorú zavesili rôzne druhy kamienkov, mincí, mušieľ, klincov, kusov plechu a paličiek. Zasväcované osoby si hrkátko vytvorili na začiatku zasvätenia. Neustále im hrala hudba a to bubny od šamansky ladeného etnika. Do toho sa púšťali zvuky z prírodného prostredia.

Ako zasväcovateľ som si sadol do rohu miestnosti a začal som bubnovať na veľký plochý bubon. Nešlo o žiadne umelecké vystúpenie. Išlo o to, aby som si vhodne rozvibroval svoje vnútro. Teda búchanie skorej pripomínalo pokazenú pílu a nie bubnovanie. Prvýkrát som využil svoju „danosť“ a to totálnu absenciu hudobného sluchu.

Zasväcované osoby pracovali na hrkátku z rôznych objektov. Postupne som začal chodiť do kruhu okolo zasväcovaných osôb a do bubna som podľa pokynov historického zasväcovateľa magicky mlátil. Mal som pocit, že očisťujem zvukom bubna celú miestnosť a tak isto som sa aj náležite pohyboval po miestnosti. Skôr to bolo kulhavé našľapávanie ako chodenie. Postupne som do bubna magicky tĺkol so všetkými predmetmi, ktoré mali byť súčasťou rituálneho zasvätenia. Išlo o palicu s kožou na dlhej rúčke a palicu z kože vo vnútri s drobnými kamienkami. Potom som do veľkého bubnu tĺkol malým bubnom, ktorý mi skôr pripadal ako bubon prosiaci. Veľký plochý bubon mi pripadal ako donucovací bubon bez zľutovania voči mytologickým predstavám v aure. Na bubon som tĺkol menšími drevenými búchadlami. Tak isto som chodil dookola a tĺkol do bubna zvončekmi. Teda všetko, čím sa malo zasväcovať, prešlo očistou.

Potom som bubnoval okolo každého účastníka špeciálne s cieľom rozkmitať jeho fyzické telo. Pri každom zasvätení som najprv obišiel zasväcované osoby a vytváral som vhodnú atmosféru pre zasvätenie. Historický zasväcovateľ ma viedol a ja som sa usiloval bubnovať na veľký bubon ako médium, teda výhradne vedený odkazom historického zasväcovateľa. Nie je to jednoduché celé tri hodiny plniť príkazy niekoho iného.

Cieľom bubnového vysvätenia sa stali aj vyrobené hrkátka účastníkmi zasvätenia. Každý mi dal svoje vyrobené hrkátko a ja som s ním po miestnosti obehol búchajúc jeden okruh. Každý účastník mal dve hrkátka, tak to chvíľu trvalo, kým som posvätil vibráciami všetky. Tak isto účastníci vytvorili hrkátko z kovovej konzervy. Do konzervy dali rôzne prírodné objekty. Aj tu som každému hrkátko zasvätil a búchajúc som obišiel jedno kolečko. Zúčastnené osoby neustále hrkátkami rachotili, naučili sa mágiu zvukov.

Pri každom zasvätení som musel podľa historického zasväcovateľa očistiť miestnosť, očistiť dotyčnú zasväcovanú osobu a potom ešte špeciálnym pohybom vložiť aurické objekty do aury zasväcovanej osoby.

V niektorých prípadoch som sa dostával do stavu tranzu a strácal som kontrolu nad vnímaním reality. Dotyčné osoby už po druhej hodine zasvätení nedokázali reagovať na slovné príkazy.

Pri niektorých rituáloch som požiadal zasväcovanú osobu, aby hrkátkom hrkala iba ona sama a ja som za jej chrbtom pracoval pomocou úderov na bubon. V niektorých prípadoch som búchal aj hrkátkami dotyčných osôb.

V určitých prípadoch som udrel na bubon a vytváral som ťahavý zvuk. V niektorých prípadoch som na bubon búchal kosťou. Tak isto sme pri jednom rituáli energeticky sťahovali do miestnosti energie práve zomretých zvierat. Bola to súčasť daného rituálu. Pri jednom prípade zasvätenia som škrabal do kruhu prstami na ruke. Niekedy som tĺkol bubnom o telo a v niektorých prípadoch som udieral na malý bubon a tiež na veľký bubon.

Celkovo som mal pocit zápasníka vo voľnom štýle. Neustále som musel používať razantné údery do vzduchu. Nakoniec som bol rád, že to všetko skočilo. Pri takomto atypickom pohybe bolí každý sval na tele. Nehovoriac, že každá bunka tela sa rozvibrovala do rezonančnej podoby.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI LIEČITEĽSKÉ KMITAJÚCE 2B.

Pridaj komentár