Veštecká teória. Veštectvo zo spomienok. Sugeratívne uverenie, že to robíte v minulosti. Sugerácia, že to robíte práve v kozmickej rakete a nie na zemi. Textový zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach.

Sugeratívne uverenie, že máte choré orgány. Sugerácia je rýchla a presvedčivá. Nepochybujete. Ukľudnenie. Znehybnenie. Sugerácia odumretia nervovej sústavy. Uverenie, že zomierate a že ste v klinickej smrti. Sugerácia jogínskych stavov znehybnenia. Sugerácia, že ste stratili ego a svoje vlastné túžby, teda stali ste sa veštecky ošetrovanou osobou. Vytvorenie postavičky veštecky ošetrovanej osoby z vašej strany. Postavička je malá a nejasná. Sugerácia chorobnosti a zisťovanie vešteckých informácií podľa určitého systému. Teda najprv zdravie, potom aký je to človek z hľadiska morálky, či je to osoba psychicky normálna, aký má osud. Používate postavičku dotyčnej veštecky skúmanej osoby a tomu pridáte vždy dve postavičky s extrémnymi stavmi tela, psychiky a osudu. Zisťujete, experimentujete a získavate elementárne informácie. Neustále si vsugerujete určité chorobnosti a získavate pod stavom sugerácie množstvo informácií. Postupujete ďalej a začínate pracovať v aurickom obale okolo fyzického tela. Vytvoríte si predstavu, že vaše telo sa zväčšilo a je pred vami zväčšené niekoľkokrát. Týmto telovým halucináciám uveríte a držíte ich počas celého vešteckého výkonu. Do tohto priestoru pred vami prenášate všetky veštecké pocity z tela. Je to presun z tela do aurického obalu, ktorý ste vytvorili halucináciou zväčšenia tela. Znovu zisťujete, čo sa dá a čo vás zaujíma. Vynárate sa z vešteckého výkonu. Všetko neustále zapisujete a znovu sa vraciate do hlbočín vešteckého výkonu.

No nás začnú stále aktívnejšie zaujímať veštecké výkony, ktoré budú súvisieť s vešteckým zasvätením. Bližšie pozri Zasvätenia a Galériu zasvätení. Doteraz sme robili zasvätenia do vedomia miechy, ktoré súvisia so šamanizmom alebo s prírodným vedomím etnických ľudí, ktorí sú ešte stále súčasťou prírody. Tento stav si vyvoláte tak, že sa opriete o nejakú hranu alebo predmet, ktorý bude vyvolávať do oblasti miechy trvalý tlak. Zároveň si zablokujete spomienky na civilizáciu a otvoríte spomienky na prírodu.

V tomto stave zotrváte a naučíte sa veštecky vnímať auru okolo vás, ktorá dosahuje hrúbku až 50 centimetrov. Učíte sa ju vnímať tak, že sa skoncentrujete na jeden bod v aure, vždy začnete čo najbližšie, teda nejaké tie dva centimetre od tela. Potom vyskúšate jednotlivo ďalšie body vpredu, po stranách, nad hlavou a za vami. Postupujte z jedného bodu do druhého bodu. Trpezlivo milimeter po milimetri. Najlepšie každý bod za bodom či už okolo tela, alebo smerom dopredu. Nakoniec máte pocit, že vás v jame zasypali obilím.

Potom nasleduje výcvik vnímania naraz dvoch bodov v aure, potom troch bodov a nakoniec všetkých bodov a to naraz v tom čase. To je už pokročilý stav vešteckého vnímania diania v aure. Neotvárať oči a všetko v aure ošetrovať cez zadné zrakové centrum. Všetko vnímať skorej energeticky ako obrazovo. Vnímať to ako slepec. Skôr hmatom a povrchom tela.

Tí, ktorí prešli zasvätením, musia vnímať dianie v aure tak, aby ho nenarušovali svojou vešteckou prítomnosťou. Tak isto sa v aurickom obale objavia rôzne druhy vešteckých a magických objektov a aj duchov aury. Všetko musíte vnímať v maximálnej úcte a pokore. Nabité magické objekty budú zle pracovať, pokiaľ budete zasahovať do ich činnosti tým, že si myslite, že ste najlepší. A to je omyl. Skúste zaslať požiadavku a zaliezť do svojej skromnosti. K objektom sa vešteckým výkonom približujete tak, aby ste nerušili ich činnosť. Uvedomte si prevahu týchto objektov a učte sa od nich neustále. Požiadajte ducha magických a vešteckých objektov, aby doladil všetky veštecké objekty v aure.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.