Vedomie miechy, tiež ho voláme vedomie šamanské alebo vedomie prírodného človeka. Šamanské energie, biochémia a magický stav mysle. Práca v aure. Práca v aure po zasvätení. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku šamanského a to tým, že sme sa skoncentrovali do celej dĺžky miechy. Potlačíme spomienky na civilizáciu a aktivizujeme spomienky na prírodu. Aktivizujem hlavne čuch, sluch a hmat. Zrak potlačíme, a tak isto potlačíme aj myslenie.

Prejdeme na magickú komunikáciu s aurou. Treba si uvedomiť, že aurická ezoterika potrebuje vedomosť o magických rituáloch. To je jedno, v ktorom vedomí sa nachádzate, či už vo vedomí miechy, brušného mozgu, ganglií, stredného mozgu, mozočku alebo šedej kôry. V každej neurónovej oblasti sa pestuje určitý druh aury a aura tu má rôzne tvary. Všade potrebujete ovládať mágiu, inak sa s aurou komunikuje mimoriadne zle. Po zasvätení do úrovne šamanskej, kde je aura aj pol metra okolo tela, sa vytvoria magické objekty, ktoré robia mágiu za cvičiacu osobu alebo ju učia, ako sa robí magická ritualistika v aurickej ezoterike.

Magická reč šamanov vyžaduje určité pohyby rukami, celým telom, vydávanie zvukov z hrdla. Magická komunikácia je nutná pre aurickú ezoteriku. Bez magickej komunikácie je aurická ezoterika skoro nemožná. Vhodné je zasvätenie a vytvorenie magických objektov v aure.

Keď si nahodíme základný stav šamanského vedomia, tak si otvoríme okolo seba aurický obal, ktorý napustíme energiami, budeme sa v ňom usilovať vytvárať objekty a spájať ich s vlastnými energiami, energiami magnetickými, magmatickými a energiami zosatými z iných bioobjektov ako stromy, zvieratá a podobne.

To sme si všetko iba tak zľahka precvičovali so zámerom začať cvičiť s energetickými objektmi zo zasvätenia. V prvom rade sme si spomenuli na zasvätenie a požiadali sme magické objekty, aby vyčistili auru a aj ju energeticky upratali. Do činnosti magických objektov, ktoré majú v sebe program mágie nezasahujeme, iba ich požiadame normálnym vnútorný hlasom o určité aktivity. Magické objekty vás môžu učiť aj samotnej mágii. Tiež fungujú ako prekladateľ, navigátor a kontrolór všetkého, čo sa v aure deje.

Požiadam liečiteľské objekty, aby sa objavili a magické rituály to skontrolujú, či sú v poriadku. Tak isto sa objaví postava ducha aury, ktorý zodpovedá za naštelovanie liečiteľských objektov k určitej aktivite. Treba sa to naučiť vnímať. Postupne sme vyťahovali rôzne druhy objektov a pracovali sme s nimi.

Nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Treba mať rozvinutú schopnosť aurického veštectva za plných podmienok liečby. Aurické veštectvo sa vykonáva cez zadné zrakové centrum. Je to vlastne energetické tušenie objektov v aure. Treba sa tento typ veštectva naučiť.

Potom sme v aure aktivizovali objekty mytologického charakteru. Ide o objekty živlu ohňa vody, ľadu, zeme a iných prírodných artefaktov. To je vstup do aurickej mytológie starých šamanov. Požiadate tieto objekty, aby vám vytvorili základ pre zasvätenie do mytológie jednotlivých sibírskych šamanov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.