Špiritizmus. Fantómové bolesti. Nácvik fantómových bolestí pri amputácii končatín. Uveriť sugeratívne, že vám amputovali končatiny a to bez výhrad. Potom si uvedomovať, že namiesto amputovanej ruky máte fantómovú ruku. Zdravú a celú ruku schovať za chrbát a všetko chytať s imaginárnou rukou. Uveriť, že máte energetickú ruku a tá všetko chytá ako skutočná ruka. Potom je potrebné amputovať sugeratívne určité časti šedej kôry veľkého mozgu. Na miestach chýbajúcich častí vyrobiť predstavu zmyslových centier, tadiaľto sa naučíte komunikovať s informačným poľom mŕtvej osoby alebo zvieraťa.

Toto je písomný záznam z nácviku špiritizmu. Tak isto bola vyhotovená zvuková nahrávka z nácviku v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Upozorňujem meditujúcich ezoterikov, že túto školu treba cvičiť opatrne a s rozvahou. Zvážte riziko, ktoré výcvik špiritizmu prináša. Keby ste si cvičeniami uškodili, tak vám aj na diaľku pomôžem.

K tejto komunikácii použijete písmená a obrazy z cintorínov. Informačné pole mŕtvej osoby dostanete do oblasti veľkého mozgu a dáte tomu veľkosť hlavy. Pokiaľ nie ste rodený špiritista alebo ste nezískali informačné pole chorobným stavom, tak informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa získate tak, že fantómovú ruku predĺžite do miesta pochovania človeka lebo zvieraťa. Informačné pole vlezie samé do vás a usídli sa tu. Tak isto sa musíte naučiť informačné pole cez fantómovú ruku poslať preč naspäť do kostí. Musíte ovládať špiritistickú ritualistiku z predstáv stúh, pentagramov, masla, medu, mazutu, zlatého krížika a podobne. Bez ovládania špiritistickej ritualistiky sa bude ťažko vracať informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. Tu je základ na vypestovanie špiritistického veštectva. Tak isto vám pomôže aj samotný nácvik veštectva.

Pokračujeme v základnom výcviku špiritistických schopností a to je privolať k sebe informačné pole zomierajúcej osoby a pozmeňovať spomienky vo vlastnej mysli. Potom je tu umenie zosať energie z osoby alebo zvieraťa, ktoré je už niekoľko mesiacov v rozklade. Tak isto meniť zosaté informačné pole do molekulovej alebo atómovej podoby. Mení sa tvorba energie pri zosatom informačnom poli do tela špiritistu.

Schopnosťou nekromana je prijať do seba informačné pole mŕtvej osoby a zvieraťa a zasväcovaním toto informačné pole dostať do aury inej zasvätenej osoby. Zasväcovateľ má v sebe fosílne nervové štruktúry. Zosajete si do seba takéto informačné pole a vyciťujete špiritistickým veštectvom, čo mala za života dotyčná osoba v tele. Zvyčajne išlo o psychopompa, ktorý vedel zosať informačné pole mŕtvej osoby a dať ho formou špiritistického zasvätenia do aury zasväcovanej osoby. Takto sa zachovával odkaz predkov cez špiritistickú líniu.

Potom je tu schopnosť okultistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a v ňom vyrába určité objekty pre liečbu a terapiu. Napojíte sa na informačné pole mŕtvej osoby, ktorý máte v sebe a cez toto informačné pole veľkosti ľudskej postavy produkujete špiritistické objekty. Nabíjate ich predstavou chemických látok za účelom ovplyvňovania seba alebo iných ľudí.

Pokročíme k nácviku schopností neuromana. Ide o špiritistu, ktorý komunikuje s informačnými poľami mŕtvych cez šedú kôru veľkého mozgu. Zosaje z pozostatkov človeka 90 percent jeho záznamu. Všetko sa odohráva na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Do šedej kôry veľkého mozgu sa dostanete sugeráciou klinickej smrti. Klinickej smrti treba bez výhrad uveriť. Potom možno na povrch šedej kôry zosať akékoľvek množstvo informačných polí mŕtvych ľudí a získať potrebné informácie.

Potom tu máme niečo ako egyptmana, ktorý do seba alebo aurického obalu zosaje spopolnené alebo mumifikované informačné pole mŕtvej osoby a zvieraťa. Všetko pociťuje ako iskrivé a priezračné objekty guľovitého tvaru. Takéto informačné pole sa vytvorí, pokiaľ bol niekto spopolnený alebo mumifikovaný. Zaujímavé je zosať informačné pole mumifikovateľného zvieraťa a spojiť to s magmatickými energiami a najlepšie v aure. Dá sa tým zaujímavo liečiť.

Potom je tu reinkarnista, ktorý počas svojho života verí na posmrtný život a plánuje si aktívne, čo bude po smrti a ako to bude fungovať. Treba všetko naprogramovať za života. Lama tulku je reinkarnat, ktorý aktívne medituje na bunky iných ľudí a ich orgány. Reinkarnácia sa realizuje cez klinickú smrť dotyčnej živej osoby. Pod Lamom tulkom treba vnímať mnohonásobného reinkarnáta.

Potom je tu psychoman. Nasajete do seba informačné pole mŕtvej osoby, ktorá hýbala objektmi a produkovala zo seba bielu energetickú hmotu. U všetkých sme cez špiritistické veštectvo zistili takpovediac dvojitú nervovú sústavu. Jednu majú normálnu, ľudskú, ale určité vetvy a časti nervovej sústavy sú pozostatkami nervovej sústavy hadov, jašterov a podobne. Zosajete takéto informačné pole do seba a zisťujete, čo sa vo vás vytvára. Prípadne si nasugerujete takéto objekty ako reálne možné vo vašom tele. Všetko pociťujete ako silné liečivé energie.

Pridaj komentár