Vraciam sa k téme špiritizmus a pokúsim sa doterajšie poznatky v tejto oblasti sumarizovať a dať do ucelenejšieho stavu ako doteraz. Textový zápis má aj svoju autentickú nahrávku MP 3.
Ako sa môže stať človek špiritistom ? V prvom rade tento fenomén môžete zdediť a stačí pravdepodobnosť, že jeden z rodičov alebo blízkych osôb je špiritista. Špiritistom sa môže stať žena, ktorej zomrelo dieťa, s jeho smrťou sa nedokázala zmieriť a považuje dieťa živé aj po jeho smrti. Psychika sa u dotyčnej osoby natrvalo poškodila. Špiritistom sa môže človek stať, keď mu zomrie blízka osoba a dotyčná osoba odmieta uznať smrť blízkej osoby a považuje ju naďalej za živú. Za určitých okolností sa môže stať človek špiritistom, keď prežije klinickú smrť napríklad počas operácie alebo straty vedomia. Nie všetci, čo prežili klinickú smrť, sa musia stať špiritistami. Nakoniec je tu prípad ezoterika, ktorý sa dobrovoľne rozhodne stať sa špiritistom. Keď sa tak rozhodnete, nemôžete pri nácviku špiritizmu použiť sugeratívne techniky. A keď ich aj použijete, tak natrvalo poškodia psychiku a zo špiritizmu sa vrátiť nemožno. Nepoznám žiadny prípad ani z histórie ľudstva ani zo súčasnosti, že by sa niekto vyliečil zo špiritizmu. V tom okamihu, ako sa stanete špiritistom, musíte zvládnuť očistné techniky a používať ich až do konca klasického života. Na druhej strane získate schopnosť komunikovať s informačnými poliami mŕtvych po ich fyzickej smrti. Napríklad získavať autentické poznatky a skúsenosti. Môžete získať výnimočné schopnosti. Pokiaľ sa však neočisťujete od informačných polí mŕtvych osôb, tak vás čaká ťažký život plný deštruktívnych udalostí. Všetkých špiritistov, ktorých som dával do poriadku, stíhali nepríjemnosti všetkého druhu a ničili aj ich najbližších.


Osoba zomrie v tom momente, keď prestane dýchať. Čo sa deje potom a aký to má vplyv na živé osoby? Osoba, ktorá sa naposledy nadýchla a vydýchla vchádza do obdobia klinickej smrti trvajúcom asi 6 minút. Týchto šesť minút dokáže zomierajúca osoba pomôcť živej osobe zabudnúť vo svojej mysli na traumatické zážitky. Z nepríjemného zážitku zostane iba spomienka na bodku. Pokiaľ je mŕtva osoba pochovaná do zeme a nie spálená, môže na živé osoby pôsobiť mimoriadne liečivo na základe rozpadových procesov hniloby. Energia, ktorá sa tu uvoľňuje, má blaženostné účinky na zdravého jedinca. Po tomto období, ktoré môže trvať 3 až 6 mesiacov, nastupuje iné obdobie. Pozostatky mŕtvej osoby začnú zosávať bioenergiu zo živého človeka a možno hovoriť o bioenergetickom vampirizme mŕtvej osoby. Dáva to aj iné výhody a to hlavne veštecké. Treba odlišovať smrť človeka a smrť zvieraťa. Aký je v tom rozdiel ? O vplyve mŕtveho človeka na živého sa toho povedalo a napísalo dosť. Keď dodýcha zviera, tak jeho bioenergie a celkový informačný záznam vyvoláva deštruktívne stavy v tele živej ľudskej osoby. To je tých šesť minút. Netreba sa napájať. Po tomto období, keď sa zviera začne prirodzene rozkladať, prinesie pre zvieracieho špiritistu veštecké schopnosti. Po období 3 až 6 mesiacoch, keď už všetko žive odumrelo a zostali iba kosti, informačné polia v špiritistovi pôsobia blahodarne a liečivo. Čo sa deje v prípade, že dotyčná mŕtva osoba bola spálená? Pokiaľ je špiritista naviazaný na popol spálenej osoby, tak to zdevastuje jeho psychiku kompletne a trvalo. Čo sa stane, keď bude spálené telo zvieraťa? V tomto prípade je to priaznivý účinok a to je vitalita a chuť byť činorodý.
Čo sa deje s informačným poľom po smrti človeka ? To bude nesporne záležať od toho, aký postoj mal za života k posmrtnému životu. A je vôbec nejaký posmrtný život? Tak, ako sa posmrtný život opisuje v špiritistickej literatúre, obstojí iba čiastočne. Po smrti dotyčnej osoby alebo zvieraťa zostanú informácie o jej živote. Teda čo prežila, ako myslela a podobne. Tieto informácie získa živá osoba cez napojenie sa na kostné pozostatky a nabitie mŕtveho informačného poľa mŕtvej osoby vlastnými bioenergiami. Len snaha človeka živého môže oživiť a dať do pohybu mŕtve informačné pole dotyčnej osoby. Teda aké sú najčastejšie posmrtné existencie? Skôr by som sa opýtal, čo má po smrti zmysel a nejakú význam. Existujú prípady náboženských svätíc, ktorých informačné pole bolo nabité túžbou pomôcť každej živej osobe. Keď sa k tejto svätej modlíte, tak jej informačné pole sa vám bude snažiť pomôcť. V inom prípade informačné pole jedného ezoterika funguje ako informačná databáza. Po smrti každého, kto niečo robil v ezoterickej oblasti, prejde cez mŕtve informačné pole dotyčného ezoterika a tým získava informácie do svojho mŕtveho informačného poľa aj po smrti a je možné z tohto informačného poľa čerpať ezoterické info. Niekto nabil svoj informačný záznam potrebou chrániť svojich potomkov vo chvíľach nebezpečenstva. Tak potom to jednoducho príde pomáhať a varovať. Niekto má svoje informačné pole nabité pomstou a využije každú príležitosť zasahovať do osudu živej osoby. Pomsta mŕtvej osoby môže zasahovať a často zasahuje aj deti osoby, ku ktorej bola pomsta nasmerovaná. U niektorých ľudí, ktorí zomreli za čudných a záhadných okolností, takýto mechanizmus funguje naplno. Táto pomsta mŕtveho informačného poľa funguje v okamihoch určitej krízy alebo nebezpečnej situácie. Sú to zlomky sekúnd. V inom prípade a to hlavne u jogínov dochádza k tomu, že ich informačný záznam je kompletne vymazaný a nájdete tam pár bodiek. Teda touto túžbou celý život žili a odmietajú mať čokoľvek spoločné s ľudstvom. Niektorí sa nabili za života ohromnou silou reinkarnovať sa do vhodnej živej osoby. V praxi nájdete ľudí, v ktorých prebývajú informačné polia mŕtvych osôb a ani o tom netušia. Platí pravidlo, že je dôležité, čím sa počas života nabíjate a čo chcete, aby sa dialo s vašimi informačnými poliami po vašej fyzickej smrti.
Rozhodol som sa stať dobrovoľne špiritistom, čo má čaká v meditačnej praxi? V prvom rade musíte prejsť výcvikom fantomových bolestí. To je klasický psychický stav, keď niekomu amputujú niektorú končatinu. Napriek tomu, že ju nemá cíti, ako ho svrbí a cíti, ako sa dotýka predmetov okolo seba. Vsugerujete si amputáciu ruky a schováte si ju za chrbát, aby ste ju nevideli. Potom si vsugerujte, že ju máte a usilujete sa robiť všetky pohyby s rukou pred sebou. Cvičíte dovtedy, kým máte pred sebou pocit skutočnej ruky napriek tomu, že ju máte za chrbtom skovanú. Tento výcvik vytvorí predpoklad pre špiritizmus. Čo sa deje potom? Nastupuje obdobie, v ktorom sa na vás začnú lepiť duše mŕtvych, ktoré sú nabité túžbou žiť večne alebo sa reinkarnovať. Musíte sa naučiť s takouto dušou komunikovať a vrátiť ju naspäť do kostí a pozostatkov. Treba skúšať a skúšať a hlavne naštudovať Magickú školu a magické rituály návratu mŕtvych duší do pozostatkov. Ide o magické rituály so sviečkami, miskami, mincami, stuhami, bankami, fľašami, pentagramom, medom, smolou a hlavne s krížom. Sú tieto cvičenia nebezpečné? Bohužiaľ, skrývajú v sebe psychické nebezpečenstvo a preto každý cvičí na vlastné nebezpečenstvo. Každý si za takýto výcvik nesie osobnú zodpovednosť. Aké čistiace techniky používa špiritista? Bioenergiu z krvi osoby, ktorá práve zomiera pri nejakom úraze, teda násilnou smrťou. Na čistenie od špiritistických objektov živých špiritistov, ktoré produkujú, sa používajú bioenergie mazutu. Objekty uviaznu v reálne existujúcom mazute. Existujú aj iné špeciálne techniky, ktoré si nájdete v príspevkoch v Plazmatickej škole.

Pridaj komentár