Pokúsim sa vysvetliť a zverejniť skúmania informačných polí mŕtvych osôb a toho, čo vo svojom zázname zanechajú po smrti. Jedná sa hlavne o rôzne túžby a želania. Nazrieme do sveta mŕtvych ľudí a želaní, ktoré sa môžu napĺňať aj po ich smrti. Zaujímavá je aj oblasť rôznych druhov prekliatí.
Špiritizmus a jeho techniky komunikácie s mŕtvymi informačnými poliami používam hlavne pre získanie rôznych druhov ezoterických informácií. Pri získavaní týchto informácií a zobúdzaní informačných polí mŕtvych osôb zažijem rôzne situácie. Napríklad informačné pole mŕtvej osoby odmieta so mnou spolupracovať. Jednoducho sa spolupráci a odovzdaní informácií bráni. Takéto informačné polia mŕtvych osôb väčšinou znenávideli ľudskú civilizáciu a nechcú s ňou mať nič po smrti.


Určite to nie je systém budhizmu, kde sa prehlasuje, že Budha neodišiel a je medzi nami. V tibetskom budhizme sa pestuje špeciálna technika, uchovať informačné pole výnimočnej ezoterickej osobnosti v aktívnej forme. Teda vyberie sa vhodný adept a od malička je jeho psychika spracovávaná tak, aby informačné pole mohlo plne obsadiť myseľ dotyčného dieťaťa. Teda dieťa stráca svoje osobné Ja a je v ňom cieľavedome vypestovaná a plne etablovaná duša mŕtvej osoby. V tomto prípade sú pozostatky mŕtvej osoby bez informačného poľa. Nádoba je prázdna a treba hľadať, kde sa nachádza. Takémuto prístupu v Tibete, ale aj v iných kultúrach, sa kľudne môže hovoriť reinkarnácia. Je naivné si myslieť, že informačné pole mŕtvej osoby transportované do tela živej osoby o tomto vie. Dôležité je, aby za života túto vec osoba chcela čo najsilnejšie. Nepriamym dôkazom je aj Tibetská kniha mŕtvych, ktorej jediným záujmom je, kde sa po fyzickej smrti zrodí vaše informačné pole. Skorej by sme v tomto prípade mohli použiť predstavu z oblasti filmu. O mŕtvej osobe sa pustí film a my si na ňu spomenieme. V Tibete informačné pole vložia do živého objektu a dotyčná osoba s informačným poľom mŕtvej osoby prerastie a pokračuje v určitom vývoji. Teda nemalo by nám byť jedno, aké máme predstavy o mŕtvom svete.
Iné prípady nastávajú napríklad v hinduizme a u niektorých jogínov. Za určitých okolností si jogíni dokážu svoj vlastný záznam o vonkajšom svete a väzby kompletne vymazať. Keď sa napojíte na pozostatky takéhoto jogína, tak nezistíte nič. V momente smrti a tesne pred ňou vymazal svoj záznam alebo ho transformoval do jedného bodu. A keby niečo nestihol, tak to vymaže niektorý meditujúci duch. Tak sa nedá špiritistickou líniou dostať priamo k životu dotyčnej osoby. Ale aj tu je štrbina v tom, že dotyčný jogín si nedokáže vymazať z mysle tých, ktorí ho za jeho života spoznali hoci na jednu sekundu. V týchto prípadoch zájdete do informačných polí iných mŕtvych osôb, ktoré ho poznali a tadiaľto zistíte potrebné informácie. Prípadne existuje aj iná cesta a to atakovať špiritisticky miesto, kde sa jogín zdržiaval najčastejšie. Aj toto miesto obsahuje o aktivite daného jogína dostatok informácií.
Môžete sa pri špiritistickej praxi stretnúť aj s úkazom, že pozostatky mŕtvej osoby sú prázdne a informačné pole stiahla iná duša do seba. Krásny príklad je z Číny, kde sa jedna osoba naplnila za svojho života túžbou terorizovať a týrať danú osobu aj po smrti. Celkom zaujímavý spôsob posmrtnej pomsty. V niektorých prípadoch je informačné pole nabité pomstou idúcou, ako sa povie, až za hrob. Vtedy, keď sa živá osoba, ale často aj potomok takejto osoby dostane do krízovej situácie, tak sa aktivizuje informačné pole mŕtvej osoby a usiluje sa vplývať na živé osoby, aby porobili osudové chyby. Informačné pole mŕtvej osoby je nabité túžbou pomáhať, vtedy modlitby k všetkým svätým môžu privolať pomoc informačného poľa mŕtvej osoby a toto informačné pole dotyčnej osobe pomôže. U niektorých mŕtvych osôb je informačné pole silne nabité túžbou znovu sa reinkarnovať. Platí to hlavne pre oblasť Tibetu a zvlášť budhistickej náboženskej viery. Niekto sa dostane do stavu špiritistického a dotyčné pole mŕtvej osoby nabité touto túžbou sa usadí v živej osobe. Klasické príklady uväznenia informačného poľa mŕtvej osoby nájdeme u žien, ktoré sa nezmierili so smrťou dieťaťa. Ich psychika sa dostala do stavu fantómových bolestí a informačné pole mŕtveho dieťaťa sa presunie do psychiky dotyčnej matky. Priam príjemný kontakt je s mŕtvymi osobami staviteľov egyptských pyramíd. Celý život v Egypte sa točil okolo záhrobného života a informačné polia sú očistené od všetkého pozemského a nemajú túžbu mať žiadne spojenie so svetom živých. Tu je problém ich prinútiť, aby spolupracovali a poskytli vhodné informácie o magických rituáloch. Ďalej je zaujímavé informačné pole významného ezoterika, ktorého z úcty k mŕtvym nebudem menovať. Zo svojho informačného poľa vyčistil všetko okrem ezoterických poznatkov. Každá duša, ktorá sa venuje ezoterike a zomrie, prejde cez jeho informačné pole a nechá tu určitý otlačok svojich ezoterických informácií, ktoré nadobudla počas života.
Tak to sú základné informácie o tom, ako to asi funguje vo svete mŕtvych informačných polí. Ešte tu máme aj aktívnych špiritistov, ktorí sú prostredníctvom vyvolávania duší špiritistov prešpikovaní rôznymi dušami mŕtvych osôb. Mali by ste si uvedomiť, že nie je jedno, ako sa pripravujete na to, čo je po smrti. Predsa len platí, že smrťou všetko nekončí.

Pridaj komentár