Trápia ma obličky a hlavne maternica a vaječníky, popr. nervová sústava. Ďakujem pekne za diagnostiku.

Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje vo vašom organizme. Dá sa konštatovať, že zatiaľ nebežia v organizme žiadne vážne ochorenia alebo akútne stavy. No problémom je hlavne delenie buniek a ich postupný neželateľný vývoj. Odporúčam venovať sa preventívnej liečbe a zastaviť budúce nežiaduce zmeny.

Diagnostika 6. neurónových oblastí tela: kyvadlo obkreslilo veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a veľké ganglie. Neobkreslilo drobné ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek v celom tele. Stupeň chorobnosti je 60, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Žiadny vážny zdravotný stav ani nič akútne choré. Príčina chorobnosti: ganglie sú ešte z detských buniek z obdobia 10. roku života a neprešli procesom k bunkám dospelej ženy. Blastulové útvary buniek z embryonálneho obdobia toto nezabezpečili. Blastulové útvary sú k dispozícii, ale môžu byť rizikové. Obsahujú nevhodné bunky. Organizmus ich zatiaľ účinne blokuje. Ganglie s detskými bunkami nedokážu v plnom rozsahu riadiť výkonne celý organizmus a hlavne orgány a časti tela.

Diagnostika kostná dreň: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku.

Diagnostika nervstva tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku, no neplatí to pre oblasť maternice. Tu je nervový systém poškodený a pracuje dlhodobo iba na 40% nervových spojov. Zbytok je slabo funkčný. Poškodenie vírusmi.

Diagnostika lymfatického riečišťa, uzlín: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 60-70, čo je už rozbiehajúca sa chorobnosť. Znovu nič vážne choré alebo akútny stav. Príčina ochorenia je vo vnútri buniek lymfatického systému. Nevhodné genetické zmeny. Bunky sa podobajú skôr na zvieracie – psie bunky, delenie buniek sa uberá nevhodným smerom. Zatiaľ to nepatrí do kategórie zhubných ochorení. Pokiaľ však v budúcnosti bude pokračovať nevhodné delenie buniek v tejto oblasti, tak riziko sa bude zvyšovať. Momentálne pracuje lymfatický systém veľmi slabo. V oblasti maternice je lymfatický systém poškodený výraznejšie. Príčinou sú vírusy.

Diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo žiadnu hormonálnu žľazu (hypofýza, epifýza, štítna žľaza, nadobličky, vaječníky). Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Príčina je v psychickej nestabilnosti. Je potrebná psychologická pomoc. Vaječníky sú na tom trochu horšie a vykazujú nevhodné genetické posuny od ľudských buniek k zvieracím. Vajíčka sa aktívne tvoria iba v jednom vaječníku. No tiež nie sú v ideálnom stave.

Diagnostika tráviaceho systému: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Telo je dobre vyživované.

Diagnostika orgánov a častí tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku okrem kĺbových spojov. V budúcnosti môžu byť problematické. Biele krvinky bezdôvodne útočia na kĺbové spoje. Znovu vplyv psychiky a stresu.

Diagnostika imunitná: celkovo je imunitná reakcia celkovo dostatočná, niekedy až privysoká. Biele krvinky často a nevhodne napádajú choré bunky. Znovu vplyv psychiky.

Diagnostika možnosti otehotnenia: bunky maternice nie sú úplne v poriadku po stránke genetickej. Nevhodné procesy pri delení buniek. Celkovo jadierko v bunke si neplní pri delení buniek dostatočne kontrolnú funkciu a to spôsobuje odklon nových buniek od štandardu. Zatiaľ nie je odklon rizikový ani akútny. Pri možnom otehotnení organizmu nereaguje vhodným spôsobom a namiesto zapnutia materského stavu príde k nežiaducej a neadekvátnej reakcii bielych krviniek. Úspešné otehotnenie by vyžadovalo pravdepodobne imunitnú liečbu kostnej drene a bielych krviniek. No to musia otestovať a posúdiť lekári.

Pridaj komentár