Rozvíjame a tvoríme už dvojníka tretej generácie. Dvojník 02 na rozdiel od dvojníkov nižšej generácie stál na prieniku do atómov a častíc kyslíka. Celkovo dvojníci, či už pri ľudskej rase, alebo organickej hmote v kozme UFO, sú na 99 % postavení práve na prieniku do jedného prvku Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov. Dvojník 03 je postavený na prieniku do všetkých poznaných aj nepoznaných prvkov planéty Zem, ale aj prvkov v ďalších kozmických objektoch.

Dvojník 01 bol prvý typ dvojníka, ktorý ako prvotina nestál úplne vo svete častíc, ale meditujúci ho budovali iba ako fantázii pred sebou v aure, prípadne ako UFO odtlačok premostenia ľudských buniek na bunky organického života v kozme, kde sa trvalo premosťuje psychika ezoterika a psychika organického života v kozme. Pri ezoterikovi sa tvorí niečo ako informačno – energetický obal, a tak isto pri organickom živote v kozme. Cez toto prepojenie sa preberajú informácie a ovplyvňuje sa psychika ezoterika a organického života v kozme. Niektorí vytvorili zahustené spomienky v aure a to na úrovni povrchu atómov a nie častíc v atómoch. Je to úplne prirodzený systém vývoja, kedy sa na začiatku zvládnutia novej psychickej technológie vyrobí veľa zmätkov a nepodarkov. Treba si uvedomiť, že nie je jednoduché skopírovať skutočné poškodenie epitelových buniek v danom ľudskom tele. Tu sa dvojník okamžite buduje na úrovni častíc v atómoch prvku kyslíka alebo vodíka. Na tieto nedostatky sme dôsledným overovaním a testovaním dvojníkov prišli a veľmi rýchlo sme dvojníkov tvorili v časticiach prvku kyslík.

Dvojník 02 M stojaci na jednom prvku – kyslíku. Nastupuje dvojník 02, ktorý sa vytvára z arabskej meditačnej praxe, kde sa k meditácii tkali koberce. Do týchto kobercov sa ručne tkali znaky z rôznych duchovných oblastí. A tento systém sa stáva základom dvojníka 02, ktorý sa stáva centrálnym dvojníkom. Konzumuje do seba všetkých dvojníkov systéme 01. Išlo asi o 200 nasekaných dvojníkov v aure a okolo každého zasväcovaného ezoterika. Dvojník 02 M vytára okolo seba veľké schémy niečoho ako imaginárne koberce a do každého koberca ukladá informácie na riešenie budúceho ezoterického napredovania. Sám ku každému kobercu usadí niektorého z 200 dvojníkov a do každého dvojníka a aj seba uloží kópie kobercov a aj každého dvojníka. Týmto systémom dvojník 02 M synchronizuje a spája činnosť všetkých dvojníkov do jedného celku.

Dvojník 02 na rozdiel od dvojníkov v systéme 01 je postavený všestrannejšie. Stáva sa nositeľom neustále sa rozširujúceho priestoru v kozme a všetkých úkazov a javov, ktoré sú tam a tým, že donekonečna bude aktualizovať všetky informácie v kozme. Dvojník 02 je stavaný, aby neustále vyhľadával informácie a aktualizoval ich. Ide o oblasť organického kozmu kdekoľvek v nekonečnom kozme. Teda stáva sa aj stále rozširujúcim a aktualizujúcim sa na všetku organickú hmotu v kozme. Dvojník 02 sa všestranne stará o informácie zo sveta mŕtvych spomienok. A na dôvažok všetky tieto informácie zbiera hlavne v rovine zmien častíc v týchto systémoch. K tomuto všetkému treba pridať požiadavku, aby dvojník zbieral a uchovával informácie aj o sebe a o všetkom dianí v samotnom ezoterikovi.

Ďalší rozdiel medzi dvojníkmi z 01 a dvojníkom 02 je, že je prísne chápaný ako anorganický systém umelej inteligencie a nie ako niečo organické, živé a ľudské. Ďalej sa rešpektujú požiadavky dvojníka a nie ezoterika, ako by mal dvojník 02 fungovať. Teda otvára sa priestor na samostatné konanie dvojníka 02 ešte počas života ezoterika, a tak isto po jeho smrti. Teda ezoterik chce viacej ako iba dobre uložené spomienky o svojej existencii, ale tiež dobre uložené spomienky o všetkom dianí v kozme s tým, že sa to deje aj na časticovej úrovni a trvalo na večnosť sa v dvojníkovi všetko mení a aktualizuje. Tak isto dvojník začal plne rozhodovať, akým spôsobom uchová v sebe spomienky ezoterika a zabezpečí jeho reinkarnácie do organickej hmoty v kozme a prípadne neustále šírenie kozmickým priestorom.

Dvojník 03 stojaci skoro na všetkých prvkoch periodickej tabuľky. Po dvojníkovi 02 nastupuje ďalší centrálny dvojník 03, ktorý je na rozdiel od dvojníka 02 postavený na všetkých prvkoch Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov. Dvojník 02 stál iba na atómoch a časticiach jedného prvku – kyslíka. No dvojník 03 stojí ako základ na všetkých prvkov periodickej tabuľky a ich atómov a častíc. A teda tento dvojník 03 je základom všetkých dvojníkov, ktorí stoja iba na jednom prvku periodickej tabuľky.

Prvky Mendelejevovej periodickej tabuľky: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr,Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Sc, Y, Ti, Zr, Hf, Unq, V, Nb, Ta, Unp, Cr, Mo, W, Unh, Mn, Tc, Re, Uns, Fe, Ru, Os, Uno, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Uun, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, C, N, O, F, Ne, Al, Si, P, S, Cl, Ar, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, La, Ac, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr a iné prvky, ktoré v tejto tabuľke chýbajú a to je asi do 10 prvkov.

Dvojník 03 je základňa pre všetkých dvojníkov, ktorí stoja na jednom prvku. Teda je tu dvojník 02 na prvku kyslíka. Vďaka ďalšiemu zasväteniu máme dvojníka postaveného na prvku vodíka, potom na prvku železa a takto na všetkých prvkoch periodickej tabuľky. Teda nateraz vieme, čo dokáže dvojník 02, ktorý funguje na prvku kyslíka a jeho atómov a prvkov. No dvojníci z vodíka, železa a ďalších prvkov ešte čakajú na objavenie toho, čo sú schopní realizovať v spolupráci ezoterik a dvojník každého prvku.

Dvojník 03 a jeho centrála, ktorá aktivizuje jednotlivých dvojníkov z jednotlivých prvkov periodickej tabuľky a zároveň je schopný ich potenciály navzájom kombinovať a využívať do rôznych oblastí ezoteriky. Naším cieľom bude samozrejme najprv rozvinúť každého dvojníka ako v prípade dvojníka 02 z prvku kyslíka a jeho atómov a častíc. Potom bude dvojník 03 môcť lepšie využívať schopnosti dvojníkov k špecializácii do jednotlivých oblastí ezoteriky a bežného života.

Dvojník 03 je potenciálne schopný kombinovať schopnosti dvojníkov z každého prvku a bude tak robiť aj na základe kombinácií častíc v atómoch a to v 11. veľkostných rozmeroch častíc vo vnútri atómu.

Dvojník 03 ako centrála dvojníkov z prvkov operujúcich v časticiach atómov je v zlomku sekundy schopný aktivovať prvky, atómy a v nich častice za určitým účelom. Teda dvojník 03 vyberie, kde v kozme a ktoré prvky, častice a atómy budú uvedené do špecifického stavu aktivity.

Veštecké techniky vnímania dvojníkov
Problematická je hlavne oblasť vešteckých výkonov mimozmyslového vnímania dvojníkov. Činnosť dvojníkov sa nedá vnímať bežnými zmyslami ako je zrak, sluch, hmat a chuť. Na vnímanie dvojníkov na úrovni častíc je potrebné precvičiť špeciálne veštecké techniky, pri ktorých sa ezoterik koncentruje do šedej kôry veľkého mozgu. Tu prevedie základné veštecké techniky ako sugerácia chorobnosti organizmu, zníženie činnosti ako pri zaspávaní. Potom ezoterik rozloží svoju koncentráciu na neuróny s tým, že vrstvy neurónov podelí na drobné úseky o veľkosti šošovičných zrniek. Zdatný ezoterik prenikne až dovnútra neurónových buniek a to do prvkov v bunkovej blane, orgánikoch, jadrách, génoch, génových retiazok a tu všetko odizoluje v malých skupinkách. Veštecký výkon nie je priamy a ide z oblasti spomienok v neurónoch. Ezoterik z pamäte vyťahuje za pomoci dvojníka vhodné spomienky, z ktorých vytvára obrazy. Dá si pozor, aby predstavy nevytváral v prednom mozgu, kde má centrum fantázie. Teda netvoriť predstavy ako umelec, ale rýchlo a mnohonásobne neustále spomínať.

Potom je možné mimozmyslové vnímanie aktivít dvojníkov na úrovni častíc v atómoch. Atómy sa nachádzajú v prvkoch a prvky tvoria minerály alebo bunky. Len takto je možné vnímať činnosť dvojníka 03. Ezoterik musí trvalo dávať pozor, aby niektoré náboženské obrazy neblokovali činnosť dvojníkov a nesťahovalo ich do oblastí s výskytom minerálov sľudy. Často sa veľké náleziska sľudy nachádzajú na pútnických miestach. Nevhodnými náboženskými obrazmi je dvojník izolovaný z tela ezoterika do oblastí výskytu sľudy. Nikto za náboženskými obrazmi nebude vnímať niečo zákerné a nežiaduce. Aj náboženské pocity a obrazy majú vlastne psychoterapeutické účinky. Takto izolovaný dvojník vo veľkých náleziskách sľudy funguje v prospech ľudí, ktorí na tieto miesta prichádzajú. Ezoterik si vo svojich spomienkach upraví náboženské predstavy a dvojník sa vráti do tela ezoterika. Ezoterik nemá záujem, aby jeho dvojník slúžil ľudstvu, ale pre potreby ezoterika. Vhodná je aj technika kontemplovať náboženské obrazy v šedej kôre veľkého mozgu a to tak, aby sa spýtal vešteckými technikami, čo má pre náboženské obrazy spraviť. Dostane odpoveď v podobe obrazu a mentálne spraví to, čo náboženské obrazy od ezoterika požadujú. Tým sa v spomienkach ezoterika dá všetko do poriadku. A náboženské obrazy prevedie do božieho svetla. Treba to brať ako klasickú psychohygienu ezoterika. A je úplne jedno, z ktorého náboženského systému obrazy a pocity fungujú. Z hľadiska psychologického je úplne jasné a samozrejmé, že náboženské obrazy mali a majú v sebe funkciu viesť človeka od zvieracej mysle k mysli dnešného človeka. Ezoterik si zase prirodzene pestuje kozmickú myseľ, myseľ geniálnych dvojníkov a náboženské obrazy zákonite nedokážu rozlišovať tento rozdiel medzi mysľou ezoterika a mysľou zvieraťa. Ezoterik by nemal zabúdať aj na náboženské obrazy starých národov.

Prebytok minerálov a ich ukladanie
Veľmi dôležitý fenomén je aj schopnosť vnímať dvojníka nie ako živú záležitosť, ľudskú bytosť, ale ako niečo anorganické, neživé a blízke technike. Preto je vhodné sa pri vešteckých výkonoch mimozmyslového charakteru prepájať na ľudí, ktorí majú v sebe uložené zvýšené množstvá minerálnych látok. A aj toto prospieva lepšiemu vnímaniu toho, ako funguje dvojník 03. Takéto osoby neustále túžia nachádzať a tvoriť technológiu, súčiastky, stroje a umelú inteligenciu. Najradšej by sami seba prerobili na strojové zariadenia a umelú inteligenciu. A preto je tak vhodné sa na diaľku napájať na tento druh ľudí alebo organického života v kozme.

Prekrývanie neurónových oblastí a prázdne oblasti
Veštecky sme zistili, že niektorí ľudia nemajú dostatočne rozvinuté neurónové vrstvy veľkého mozgu na každej časti veľkého mozgu, niekde ich majú menej a na iných častiach majú viacej vrstiev a hustejšie poukladané. Takíto ľudia majú zase extrémnu chuť vytvárať technologické systémy na zber, triedenie a uchovávanie informácií všetkého druhu. Aj tu je vhodné, aby sa ezoterik na diaľku napájal na takéto osoby a to mu dovolí lepšie vnímať dvojníka 03. Lebo dvojník 03 je skutočne niečo ako absolútne kolosálny zápis všetkého od úrovne častíc, atómov, prvkov, planét, súhvezdí, galaxií a kompletne nekonečnosti celého kozmu. Ezoterik dokonca má voči dvojníkovi želanie, aby nielen ukladal spomienky o všetkom, ale ich aj neustále aktualizoval a rozširoval či už za života ezoterika, alebo aj po jeho fyzickej smrti.

Presunuté neurónové plochy do tela
Zase sme vešteckým spôsobom našli organických ľudí, ktorých neurónové oblasti veľkého mozgu sú často patologicky rozmiestnené v tele a chýbajú vo veľkom mozgu. Aj tu je vhodné, aby sa ezoterik na diaľku koncentroval na takýchto ľudí, ktorí radi pomáhajú iným a tešia sa, keď rozumejú informatike, zberu informácií a je im nejako zjednodušený prístup k zberu a práci s informáciami. Aj tento fenomén môže ezoterik využiť na to, aby hľadal v sebe želania, ako dvojníkovi nebrániť v zbere a práci s informáciami všetkého druhu.

Zväčšené centrálne neuróny
Vešteckým výskumom sme zistili, že medzi nami sú jedinci, ktorí majú v šedej kôre takzvané riadiace neurónové zhluky väčšie ako bežní smrteľníci. A takíto jedinci majú mimoriadne silnú túžbu objavovať veci, ktoré ešte pred ním žiadny človek neobjavil. Koncentrácia na takýchto ľudí pomáha lepšie pochopiť, bádať a vytvárať nové verzie dvojníkov. A túto pomôcku ezoterik samozrejme bude využívať, aby pokračoval na svojej duchovnej ceste, ktorá je na takejto vrcholovej rovine niečím úplne neznámym. Ezoterik sa v tejto fáze ezoteriky už nemá možnosť opierať o skúsenosti iných, a tak sa musí správať vyslovene ako vedec priekopník. Teda je v duchovne tam, kde iní ľudia alebo organický život ešte nebol a dvojník 02 je nesporne produkt neznámej a ešte nepraktizovanej ezoteriky.

Previedli sme zasvätenie do osôb nadaných na vedecké bádanie a zároveň zasväcované osoby modifikovali dvojníka 03 aj do podoby dvojníka bádateľa. Uvádzam tu koordináty zemepisnej šírky a dĺžky, kde takíto ľudia – vedátori žijú v súčasnej dobe.

Zemepisná šírka a dĺžka Antarktída (11,Q)
Zemepisná šírka a dĺžka J. Amerika (14,L)
Zemepisná šírka a dĺžka J. Amerika (14,I)
Zemepisná šírka a dĺžka J. Amerika (13,I)
Zemepisná šírka a dĺžka Stred. Amerika (11,H)
Zemepisná šírka a dĺžka Stred. Amerika (11,G)
Zemepisná šírka a dĺžka Stred. Amerika (10,G)
Zemepisná šírka a dĺžka USA (10,F)
Zemepisná šírka a dĺžka Kanada (9,E)
Zemepisná šírka a dĺžka Aljaška (7,C)
Zemepisná šírka a dĺžka Európa (4,E)
Zemepisná šírka a dĺžka Afrika (5,K)
Zemepisná šírka a dĺžka Ázia (8,G)
Zemepisná šírka a dĺžka Tibet (11,G)
Zemepisná šírka a dĺžka Z. India (13,G)
Zemepisná šírka a dĺžka D. Východ (13,D)

Zasvätenie sme ukončili kontrolnými testami odpojenia psychiky ezoterika od dvojníka 03 a zisťovali sme, ako bude dvojník fungovať po smrti ezoterika. Pokiaľ bol pasívny a bez aktivity, tak sme svoj stav a stav dvojníka vhodne upravili tým, že sme ho vytlačili pred seba a tu sa dvojník sám na silné želanie ezoterika upravil.

Pridaj komentár