Všetko sa mení. Treba sa učiť. Hľadať nové postupy. Premýšľať. Konkurovať zdokonaľovaním. Vylepšovať a byť lepší. Dosahovať kvalitu. Zdokonaľovať metódy duchovnej cesty a jej zákonitosti.

Budem sa tu venovať pojmom dokonalosť a zdokonaľovanie. Dokonalosť a z nej plynúca snaha dosiahnuť túto dokonalosť. Je to snaha neustále o niečom premýšľať a hľadať cesty ako to, čo robíme, robiť ešte lepšie a napríklad ešte rýchlejšie. Je tu snaha všetko inovovať a hľadať vhodnejšie postupy dosahovania určitého cieľa. Som na duchovnej ceste do svojho vnútorného sveta a zároveň som tak ješitný, že chcem zájsť čo najďalej, aj keď otvorene povedané, neviem kde a ako hlboko sa dá zájsť. Tak isto na duchovnej ceste do svojho vnútra sa snažím priniesť niečo nové a netradičné. V mojom prípade je to všestrannosť pochodu do vlastne mysle. Inšpiroval som sa duchovnou cestou iných, vybral som najdôležitejšie smery a pestujem ich na sebe a v sebe. Teda som výnimočný šírkou záberu duchovnej cesty. Možno ju označiť ako za všestrannú.

Moja duchovná cesta má aj iný rozmer a to rozmer poznania zákonitostí, ako túto cestu zrealizovať. Poskytujem nie moje skúsenosti, ale skúsenosti viacerých ezoterikov, ktorí spoločne kooperujú na duchovnej ceste. Tým je tu možnosť vyvodenia všeobecných zákonitostí duchovnej cesty. Úplným špecifikom je, že duchovnú cestu začínam od gruntu a to znamená, že som ju započal ako človek, ktorý nemal a nechce ísť duchovnou cestou. Iba vlastným úsilím som si vytvoril priestor pre duchovnú cestu. Teda dá sa tu sledovať duchovná cesta aj osobou, ktorá nemá žiadne výnimočné schopnosti ani predpoklady pre duchovnú cestu. No ani toto mi nestačí a usilujem o to, aby som to, čo robili iní predo mnou, robil lepšie a efektívnejšie. A tu niekde je skryté zdokonaľovanie.

Vytváram jedinečný systém, ktorý dovoľuje neustále prerábanie a hľadanie dokonalosti vo všetkých smeroch.

Keď nemáte zdokonaľovanie, tak máte stagnáciu. Určite niečo máte, ale treba vedieť čo.

Aby bolo zdokonaľovanie, nesmie byť stagnácia. A tak isto si treba byť toho vedomý a vedieť to zistiť.

Kto nevie, čo je zdokonaľovanie, ten má stagnáciu a nevie o stagnácii nič povedať. Teda je stagnáciou samotnou.

Keď zdokonaľovanie, tak potom neustále a premyslené zdokonaľovanie. Som si vedomý princípu zdokonaľovania, a tak isto som si vedomý stagnácie.

Žiadna stagnácia nemôže viesť k úspechu. K úspechu vedie iba zdokonaľovanie.

Každú stagnáciu možno zmeniť na zdokonaľovanie. Je rozumné, aby zdokonaľovanie malo v sebe obdobia stagnácie.

Znovu a znovu zdokonaľovanie. Znovu a znovu prekonávanie stagnácie. Znovu a znovu zmena v súlade so zmenami v celom kozme.

Kto vie, čo chce, ten vie, že chce vždy zdokonaľovanie. Teda prekonávanie toho, čo bolo a vytváranie toho, čo bude.

Zdokonaľovanie, znovu zdokonaľovanie a znovu hľadanie skrytých možností.

Zdokonaľovanie alebo stagnácia. Čím dlhšia stagnácia, tým nižšia možnosť zdokonalenia.

Chcete zdokonaľovať, alebo nechcete zdokonaľovať. Keď chcete zdokonaľovať, tak máte budúcnosť. Keď nechcete zdokonaľovať, tak nemáte budúcnosť.

Nechcete zdokonaľovať, tak stagnácia. Stagnácia prechádza do neúspechu a potom už iba v spomienku na úspech.

Zdokonaľovanie prechádza do úspechu. Trvalé zdokonaľovanie je zárukou dlhodobého úspechu.

Buď úspech a teda zdokonaľovanie, alebo neúspech a stagnácia.

Keď bude zdokonaľovanie, tak bude aj úspech. Keď bude naväzovať zdokonaľovanie na zdokonaľovanie, tak bude znovu a znovu úspech.

Až keď je zdokonaľovanie, tak je úspech.
Keby stagnácia bola úspech, tak by zdokonaľovanie bol neúspech.

Možné zdokonaľovanie a nemožná stagnácia. Teda zdokonaľovanie. Žiadna stagnácia a iba zdokonaľovanie.

Pridaj komentár