Teória. Informačné pole mŕtvej osoby, zvieraťa. Klinická smrť človeka. Klinická smrť zvieraťa. Bioenergia živenia informačného poľa mŕtvej osoby. Zosávanie bioenergie. Zosávanie magnetizmu. Špiritizmus. Okultizmus. Nekromancia. Neurón spirit. Informačné pole po smrti. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Naďalej pokračujeme v skúmaní a aplikácii fenoménu špiritistických schopností. Jednoznačne ide o vrcholové témy v ezoterickej praxi. Naďalej platí, že špiritistom sa človek môže narodiť a to vďaka tomu, že túto schopnosť dedí po svojich rodičoch. Teda rodičia boli špiritisti a v deťoch sa vytesní priestor na fungovanie informačného poľa mŕtvej osoby. Prevažne je príchod informačného poľa mŕtvej osoby úplne vecou náhody. Do fyzického a psychického tela sa dostane ľubovoľná ľudská alebo zvieracia duša, čo sa pre takúto osobu stáva osudovým v negatívnom zmysle slova.

Najčastejšie však sa špiritistami stávajú matky, ktorým zomreli malé deti. Matka považuje dieťa za súčasť svojho fyzického tela. So smrťou sa nezmieri a informačné pole dieťaťa funguje ďalej vo fyzickom tele matky, ktorá telo dieťaťa dobýja prevažne vlastnými bioenergiami. Duša dieťaťa je nestabilná a v psychike dotyčnej ženy narobí paseku a spravidla zničí život matke a tiež okoliu. Detská duša prevažne útočí na všetko okolo špiritistickej matky. Toto informačné pole devastuje, čo sa len dá. Je doslova príčinou nešťastného osudu.

Pre nás je rozhodujúca pozícia dobrovoľného špiritistu, ktorý nie je špiritista a dobrovoľne sa stáva špiritistom. Často toto rozhodnutie býva ťažké, ale pre to, aby ste v ezoterike dosiahli vrchol, je potrebné. Aj rodený špiritista môže nacvičovať vedomý špiritizmus a ovládnuť tento fenomén vo svojom tele. Keď už je niekto špiritista, tak ním zostáva na večné časy. Dá sa robiť iba to, že informačné pole mŕtvej osoby sa vymení za iné informačné pole mŕtvej osoby, ktorá nemala v živote toľko cieľov a ambícií. Výmena informačného poľa je jediná schodná cesta na zmenu osudu dotyčnej osoby. Pokiaľ sa stávate dobrovoľne špiritistom, tak si uvedomte, že sa otvorenie tohto rozmeru vedomia nedá zvrátiť a zostáva natrvalo.

Špiritistický výcvik sa začína v predstave chirurgie. Uveríte tomu, že vám odrežú jednu ruku. Uveríte tomu a nijako o tom nepochybujete. Pochybnosti by zmarili sugeráciu. Fyzickú ruku si dáte za chrbát. Predstavujete si, ako sa z fyzickej ruky vytiahne ruka bioenergetická a touto bioenergetickou rukou chytáte všetko dookola. Na začiatok stačí úplne predstava a snaha neviditeľnou rukou všetko chytať. To má za následok, že sa v temenom mozgu vytvorí fenomén fantomových bolestí. Človek sa opakovaním týchto cvičení stáva trvalým špiritistom.

Do dotyčnej osoby sa nasťahuje informačné pole mŕtvej osoby. Osoba sa stáva špiritistom. Telo okupuje informačné pole mŕtvej osoby. Informačné pole mŕtvej osoby sa aktivizuje zobudením z kostí alebo fyzických pozostatkov. Môže sa aktivizovať zo spáleného popola. Nepripúšťame aktivitu z miesta pobytu dotyčnej osoby. Teda ide o záznam udalostí, ktoré sa odohrali a miestach fyzickej likvidácie. A pritom zavraždené a popravené osoby sú pochované mimo toto územie. Iba tu zomreli, hroby majú na inom mieste. Informačné pole dotyčnej mŕtvej osoby môže ožiť hlavne v ľudskom fyzickom tele.

Školený špiritista sa dokáže cez jednu fantómovú ruku napojiť na hrobné miesto a druhú ruku dá do svojho fyzického tela. Cez predlženú fantómovú ruku, ktorá ako tenká nitka spája kosti alebo prax mŕtvej osoby so živou osobou, sa presunie do fyzického tela duša človeka alebo zvieraťa.

Tvar a veľkosť oživeného informačného poľa môže byť ľubovoľný. Môže to byť maková bodka alebo to môže mať veľkosť ľudského tela. Informačné pole mŕtvej osoby sa vyciťuje ako bublina z mydla, ktorá mení tvar na základe kontaktu s ňou.

Školený špiritista dokáže do seba prijať informačné pole zvieraťa, a tak isto človeka. Všetky operácie s informačnými poliami robíme v mozgu. Tu sa môžu špiritisti jednoduchšie napojiť zmyslami na informačné polia mŕtvych.

Môžete praktizovať špiritizmus na základe človeka., ktorý práve zomrel a bude v klinickej smrti asi 6 až 20 minút. Je možnosť pozmeňovať spomienky v šedej kôre. Napríklad postava násilníka v spomienkach sa dá zmeniť na bodku. Dotyčná osoba zo spomienok zmizne ako zakliata princezná. Jednoducho si spomeniete iba na bodku a nie na dotyčnú osobu.

Ďalej môžete praktizovať nekromanciu. Do tela si nasugerujete tkanivá podobné obrovským trilobitom. Nesmiete pochybovať, že vám takéto niečo narástlo v mozgu. Pri správnej sugerácii sa pred vami objavuje hmlovitá postava. Táto postava vás uvedie do celého sveta mŕtvych osôb. Pri každej osobe sú iné zážitky trochu pozmenené.

V ďalšom prípade sa špiritista môže stať okultistom, v tomto prípade použije informačné pole mŕtvej osoby a podľa potreby prevedie svojimi fantomovými rukami vloženie rôznych chemických látok. Informačné pole mŕtvej osoby je chemickým zásahom pozmenené a plní úlohu a kontrolu psychiky a tiež zdravotného stavu. Pri zdravotnom stave sa kombinuje informačné pole mŕtvej osoby s dušami zvierat.

Nasleduje posledná schopnosť a to je schopnosť kontaktovať cez šedú kôru veľkého mozgu všetky informačné polia mŕtvych ľudí. V tomto prípade sa z mŕtvych informačných polí vyberajú iba určité informácie. Napríklad všetko o náboženstve a podobne. Vytvára si v mysli výborný prehľad o danej oblasti z historického hľadiska.

Ďalej špiritista musí vedieť pracovať veštecky a dokázať cez veštecké techniky s informačným poľom komunikovať. Je tu potrebný veštecký výcvik. Začíname tý, že k informačnému poľu približujeme určité obrazy a zisťujeme, či sa k informačnému poľu mŕtvej osoby hodia alebo nie. To je prvá veštecká komunikácia s informačným poľom mŕtvej osoby.

V špiritistickej praxi je potrebné ovládať aj bioenergetické pomery. Informačné pole človeka alebo zvieraťa zobudené na úrovni molekúl prudko zosáva energiu zo živej osoby. Takýto stav je vhodný na veštecké výkony. Pokiaľ ste informačné polia mŕtvych zosali cez elektrónkovú úroveň, tak vám energie dáva a neberie. Molekulovú úroveň dosahujete predstavou molekúl, časticovú úroveň dosahujete predstavou neurónov. Bioenergiu dodáva aj čerstvo pochovaný človek alebo zviera a to najlepšie do zeme. Spálené ľudské telá a v nich informačné polia nedodávajú hneď po smrti žiadnu energiu.

Potom je tu ešte fenomén posmrtného života. Čo naprogramujete za života, to sa potom môže zrealizovať počas posmrtného života. No posmrtný život treba chápať ako život informačného poľa mŕtvej osoby.

Pridaj komentár