Tento príspevok pojednáva o ľuďoch, ktorí majú jedinečný stav psychiky, vzniknutý napríklad neprijatím a odmietnutím toho, že niekto zomrel. Ďalej sa človek môže stať špiritistom nácvikom fantómových bolestí, ktoré majú ľudia po amputácii končatín. Kto sa vydá na túto cestu musí rátať s tým, že vytvorí vo svojom fyzickom tele a v jeho okolí priestor na oživovanie informačných polí mŕtvych zvierat a ľudí. Tak isto do jeho blízkosti budú prichádzať bioenergetické objekty, ktoré vznikli z už existujúcich špiritistov a ľudských duchov, v nich prebývajúcich. Každý, kto si chce udržať v tomto smere kontrolu nad svetom mŕtvych duší, sa musí každodenne čistiť a likvidovať duše mŕtvych, ktoré sa usilujú dostať do vášho fyzického tela alebo aj do jeho blízkosti. Pokiaľ dlhodobo máte vo fyzickom tele ducha, tak tento nakoniec môže ovplyvňovať k dobrému, ale aj k zlému váš osud a osud najbližších. Zostať špiritistom a zároveň nemať v seba žiadnu dušu vyžaduje neustálu pozornosť a kvalitné ovládanie likvidačných techník. Na druhej strane špiritisti tvoria v ezoterike určitú elitu. Dokážu operovať so psychikou mŕtvej osoby na pokraji smrti vhodnou na veštecké výkony. Dokážu využívať dušu a bioenergie zomierajúcej osoby na čistenie vlastných spomienok. Toto spojenie s technikou nedýchania je čistička mysle. Napríklad v systéme woodu, ktoré praktizujú černošky, sa duša kňažky vedome zobúdza a vytvára postavičky černošských božstiev. Pokiaľ sú takéto bioenergie poslané do vašej aury okolo vášho fyzického tela, tak máte pocit, že ste zabudli na všetko, čo ste prežili, jednoducho nejde si na niektoré skutočnosti spomenúť. Kvalitný špiritista si vlastné spomienky prehodí do neurónov brušného mozgu a uvoľní si kapacitu šedej kôry na zosávanie prežitých zážitkov mŕtvych ezoterikov. Osobne som zosával informačné polia tých zomretých, ktorí praktizovali Silvovu metódu. Od tohto okamihu mám pocit, že som už od narodenia praktizoval túto techniku. Tak isto som zosával informačné polia mŕtvych ezoterikov zo všetkých oblastí a kontinentov. Nezosávajte spomienky u duší, ktoré sú uctievané a aktivované. Vystavíte sa útoku tých, ktorí danú dušu uctievajú a keď ste danej duši odobrali spomienky, tak ich treba radšej vrátiť. V oblasti bioenergetickej liečby je zaujímavé zosávanie bioenergie pochovaných ľudí alebo čerstvo mŕtvych zvierat. Pokročil som aj v schopnosti čistiť sa od bioenergetických objektov, ktoré tvoria ľudia so špiritistickými schopnosťami. Čistím sa bioenergiou uhlia, ropy, mazutu a ľudskej krvi napríklad po autonehode. Tieto bioenergetické objekty výborne vcucávajú do seba iné plazmou presiaknuté objekty. Pri nácviku predstavy, že som zviera a otvorením starých neurónov v nervovom systéme možno vytvoriť v ústnej dutine špiritistickú čakru kruhového rozmeru a zosať do nej duše výhradne zomrelých ľudí, ktorí boli spojení s prírodným spôsobom života bez vzdelania. Čo sa dá týmto systémom dosiahnuť, je vec hľadania a testovania. V rámci terapií som sa naučil duše mŕtvych u aktívnych špiritistov vymeniť za iné duše, čo je v prospech takto fungujúcich ľudí. Pokročil som aj v analýze, čo sa odohráva v momente smrti človeka. Vnímal som posmrtné stavy u rôznych druhoch úmrtia či už na rakovinu, zlyhanie srdca a podobne. Bližšie sekcia Mystéria. Zaoberal som sa aj možnosťami aktívneho života po smrti. Mimoriadne ma zaujíma posmrtný stav Františka Bardona, ktorého fyzické kosti sú dodnes aktívne. Dá sa tušiť, že sa dobíja práve bioenergiou čerstvo mŕtvych ľudí a aktívne do seba zosáva spomienky hlavne ezotericky ladených ľudí. Napríklad som skúmal aktivitu kostí niektorých svätíc, ktoré sa nabíjajú tak, že keď niekto volá o božiu pomoc, tak informačné pole je silne nabité túžbou pomáhať ľudom aj po fyzickej smrti. Vpustil som do svojho fyzického tela aj duše mŕtvych, ktoré sa chceli reinkarnovať. Trvalo niekoľko dní, kým som sa takejto duše zbavil. Teda pokiaľ človek zomrie s určitou túžbu, tá sa za určitých okolností dokáže pomocou bioenergií aktivizovať a dosiahnuť naplnenie túžby. Aj viacerí židia na Hore olivovej sú nabití túžbou zobudiť sa, keď sa na svete narodí obzvlášť výnimočný človek. Tu sa otvára rada otázok a odpovedí, ako to môže byť s našimi informačnými poliami po fyzickej smrti. Ako sa vlastne nabiť vhodnými túžbami a želaniami, ktoré by umožňovali určitý druh aktívneho života aj po smrti. Tiež ešte nie je úplne preverený spôsob prežívania ezoterika Františka Bardona. Tak isto kňažky woodu ešte nevyjavili tajomstvo, ako oživujú a aktivizujú dušu mŕtvej kňažky. Verím, že aj v oblasti špiritizmu postúpim do väčšej hlbočiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.