Tento príspevok sa zaoberá problematikou cesty duchovného rozvoja v ezoterike. Retrospektívne sa pozerá dozadu na prekonané a zvládnuté míľniky vnútorného rozvoja ľudskej duše.Celú koncepciu duchovného rozvoja som postavil na fyzickom tele, o ktorom hovorí medicínska anatómia. Oboznámil som sa s ľudským telom a z obrázkov som sa dozvedel, čo vlastne v tele mám a ako to funguje. Najskôr štúdium a potom vytváranie plastickej predstavy všetkého, čo je v mojom organizme. Nasledovalo obdobie, keď som vo svojej mysli vytváral zmenšené makety vlastných orgánov a zároveň som tieto predstavy presunul do fyzických orgánov v tele. Teda dlhšie trvajúca koncentrácia do danej oblasti tela s predstavou daného miesta a všetkého, čo tu je. K tomu predstava a poznanie, ako to tu zhruba funguje. Takto som prešiel všetky orgány a systémy tela. Schopnosť koncentrovať sa do daných oblastí tela priniesla možnosť vkladať do tejto predstavy aj obrazy kľudu a harmónie. Schopnosť dlhšej koncentrácie priniesla aj schopnosť utlmovať alebo aktivizovať tvorbu bioenergetického potenciálu v tele. Išlo o etapu, pri ktorej som sa dozvedel, čo všetko mám vo svojom tele, ako to funguje a zároveň som sa naučil jednotlivé časti tela do určitej miery ovládať a zasahovať do ich činnosti. Mimoriadnu pozornosť som venoval nervovému systému, ktorého centrom je miecha v chrbtici. Je dôležité, aby sa človek naučil koncentrovať sa cez nervové bunky a dráhy a nie mimo nich, ako to robí mnoho ezoterických systémov. Túto etapu som zároveň využíval na ozdravenie celého organizmu. Za touto etapou nasledovala etapa, ktorou som sa dostával do vnútra psychických procesov vo vlastnej mysli. Začal som študovať poznatky z psychológie a psychiatrie. Oboznamoval som sa s duševnými prejavmi chorých ľudí a schopnosťami za každou chorobou skrytými. Tak isto som si naštudoval, kde všade v mojej psychike sa to nachádza a ako to funguje. Pre psychické procesy v ľudskej mysli je dôležité miesto, kde sa nervový vzruch tvorí, či je aktívny alebo pasívny, kedy človek bioenergiu vydáva a kedy ju z okolia zosáva. Našiel som štyri miesta v tele, ktoré rozdeľujú ľudí do štyroch kategórií a to hysterikov, epileptikov, schizofrenikov a psychopatov. Nič som si nevymýšľal, iba som prevzal psychiatrické delenie ľudí na povahy a chorobné stavy. Keď som skúmal nervový vzruch duševne chorých, tak som opakovane nachádzal rovnaký nervový vzruch v danom mieste. Prišlo obdobie vedomého nacvičovania duševných chorôb až na hranicu záchvatovosti. Vyvolanie choroby a jej ovládnutie. Za ovládnutím sa potom začali objavovať určité schopnosti, ktoré som začal v ezoterike využívať. Po tomto období nastúpilo obdobie spoznávania vlastnej sexuality a štúdium sexuológie. Na tomto základe som začal skúmať rôznych ľudí a ich sexuálne úchylky. Všetko som prevažne cvičil v mentálnych predstavách a vnútorne v predstavách a pocitoch nemám žiadne zakázané sexuálne predstavy. Začalo tiež delenie ľudí podľa tvoriaceho sa sexuálneho vzruchu. Ďalej začal nácvik zvieracej sexuality. Po tejto etape nasledovala moja pozornosť do podvedomých procesov, ktoré nie su človeku bežne dostupné. Išlo o rodostrom predkov v širokej línii, sexuálne podvedomie a celú zložku astrológie. Teda určitých psychických predpokladov toho, na čo má človek v živote danosti a schopnosti. Pribudli aj veštecké výkony zamerané na prienik do vedomia a nevedomia klienta a vlastnej osoby. Priebežne som pokračoval v štúdiu, nácviku a meditácii všetkého, čo súviselo s ezoterikou a náboženstvom. Pokračuje špecializované obdobie zamerané na činnosť neurónov a to vývojovo starších a vývojovo mladších. Staršie neuróny sú pozostatky zvieracej psychiky v nás a otvárajú cestu k prírodnej mágii, Reiki, šamanizmu, náboženstvu, čakrám, lotosom, mandalám, modom, akupunktúre, akupresúre, zvieracej sexualite, pudom uloženým hlavne v mieche. Na preskúmanie a nácvik čakajú vývojovo mladšie neuróny, ktoré sú základom ľudského spôsobu existovania. Bude zaujímavé sledovať, aké meditačné techniky a postupy možno aplikovať v tejto časti neurónov. Dá sa predpokladať, že pôjde o systém koncentrácie do týchto mladších neurónov s predstavou uvedomenia si, že som človek a pomocou zmyslov vnímam vnútorný svet môjho tela a tak isto vonkajší svet okolo mňa. Delenie ezoteriky na východnú a západnú je podľa mňa neopodstatnené a nevedie nikam. Treba pekne krásne zostať na pôde anatómie a deliť všetko v ezoterike na tom, či ide o staré zvieracie neuróny alebo mladšie ľudské neuróny. Ku každému druhu neurónov priraďujeme určité techniky.

Pridaj komentár