V tomto príspevku sa budem zaoberať problematikou Reiki znakov v rámci čakrových systémov. Budem sa tu venovať základným predpokladom na praktizovanie Reiki techniky, tvorbou bioenergie vo vlastnom tele, zosávaniu bioenergie z iných biologických zdrojov, psychickou bezpečnosťou pri uplatňovaní Reiki znakov, modifikovanými formami Reiki znakov, čakrovou diagnostikou efektívnosti zasvätenia Reiki. Pokračujem s ďalšími nadšencami pre systém Reiki vo výcviku a hľadaní logických súvislostí tohto systému. Pri diaľkových prieskumoch sme u špičkových cvičiteľov v zahraničí objavili niekoľko druhov znakov a modifikácií Reiki. Klasické znaky Reiki, ktoré sú uverejnené aj na mojich internetových stránkach, sú jednoznačne tibetského pôvodu. Keď sa uvediem do pocitu, že som zviera a zároveň sa koncentrujem do starých neurónov, tak sa dostanem do vhodného stavu na praktizovanie Reiki systému. Toto je nutný základ a súčasť zasväcovacích rituálov. V tomto stave si pomocou určitého rituálu, ktorý funguje vďaka tomu, že mám otvorené staré neuróny, spomeniem na prvý zasväcovací znak Reiki, ktorý volajú čikurej a vyzerá ako stočený had so vztýčenou hlavou. O rituáloch v Magickej a Čikung škole. Tento znak nemám v tele trvalo a dostanem ho do tela opakovaným zasväcovacím rituálom v prípade, že aplikujem Reiki liečenie alebo Reiki meditácie. Po ukončení aktivity ho zruším a vrátim do jeho prazákladu. Teda som ho teraz rituálne aktivizoval a nasadil do oblasti úst, do oblasti hrudnej kosti, do oblasti pupku a do oblasti pohlavia, tak isto na dlane a chodidlá nôh. Keď budem v tomto stave liečiť, tak budem dávať bioenergiu z vlastného tela, čo nie je dobre, lebo nadprodukcia vlastnej bioenergie poškodzuje nervovú sústavu. V lekárskej praxi sa táto choroba volá ketanázia. A preto môžem použiť systém, že sa napojím na rôznych zasvätencov Reiki a energiu si odoberiem od nich. Viacerí, čo so mnou cvičia Reiki často hovoria o pocite, že im niekto berie bioenergiu. Tento spôsob nepraktizujem a preto som si znak čikurej modifikoval a upravil do inej podoby. Má to tú výhodu, že aj keď Reiki znak mám v tele aktivizovaný, tak iní Reikisti sa naň nemôžu napojiť. Takúto modifikáciu spravila väčšina so mnou cvičiacich Reikistov. Chcú mať vlastný uzatvorený systém. Bioenergiu cez čikurej používam tak, že ho vysuniem pred seba a tu sa s plnou silou skoncentrujem na zosávanie bioenergie z iných biologických zdrojov a zároveň si želám, aby sa znak čikurej modifikoval na zosávanie a dávanie bioenergie osobe, ktorú budem liečiť. Teda bioenergia nie je moja a ide mimo systém Reiki zasvätencov. Zároveň dám do Reiki stavu aj osobu, ktorú budem liečiť. Predstavím si liečeného ako zviera a otvorím mu staré neuróny. Zároveň mu s rituálom dám do tela základný znak Reiki. Liečba je v tomto prípad účinnejšia. Vizualizujem zo Silvovej školy predstavu uzdravenia. Po ukončení liečby rituálne liečenej osobe odoberiem zasvätenie a aj modifikovaný znak Reiki. Tak isto zlikvidujem rituálom znak Reiki zo seba. Bližšie cvičenia v Rituálnej škole, Astrálnej sekcii, Čikung škole a v Denníkoch. Precvičujem aj vyššie formy Reiki, kde sa uplatňujú viaceré znaky. Pri prieskume tých, ktorí praktizujú bioenergetické liečenie pomocou určitých znakov, som pomocou techniky virgule objavil prítomnosť znakov. Predstavím si, že som daná osoba a nakreslím si na papier obrysy tela danej osoby. Zoberiem virguľu a želám si, aby som bol v stave zistiť, či dotyčný praktizuje Reiki. Virguľou chodím nad postavičkou a virguľa mi kreslí prítomnosť Reiki znakov alebo iných znakov. Znaky sú nakreslené buď priamo v postavičke v oblasti hlavy, krku, hrude, brucha a podbrušia, alebo mimo tela. Vtedy viem, že dotyčná osoba nemá vhodný postoj ku znakom a Reiki systému. Dnes už viem, že Reiki znaky sú tibetského pôvodu. No pri prieskume som našiel aj iné znaky a patrili židovskému Reiki. Znaky sa dosť podobali Reiki znakom, no na niektorých plochách boli poloblúčiky. U niektorých som našiel aj znaky v podobe rôznych krížov a pôjde zrejme o kresťanské Reiki. U niektorých som našiel postavičky anjelikov, zrejme ide o židovsko – esejské Reiki. Asi sem patria anjeli Atlantídy. U niektorých som našiel znaky pohlavných orgánov, ide o tantrické Reiki, založené na zvieracích sexuálnych energiách. Výnimočne som nachádzal znaky v podobe automatického písma, ktoré spadalo do oblasti špiritizmu a práce s bioenergiami zomretých osôb. Všetky znaky som si z týchto systémov modifikoval a spravil som si vlastné znaky, ktoré si podľa potreby privolám a potom rituálne zlikvidujem. Je to najlepší postup, ako zostať úplne normálny jedinec. Ani sa nečudujem, že keď sa niekto na mňa veštecky vypytuje alebo bioenergeticky napája, tak žiadny druh Reiki necíti. Teraz niekoľko dobrých rád. Po zasvätení modifikujte znaky, ktoré ste dostali, aby sa na vás nenapájali liečiaci Reikisti. Znaky likvidujte a znovu aktivizujte. Stačí spomienka na zasvätenie a potom spomienka pred zasvätením. Keď zosávate určitý druh bioenergie napr. zo stromov, vlastné modifiikované znaky treba prispôsobiť, aby sa bioenergia lepšie zosávala. Reiki znaky vysúvajte pred seba a čerpajte bioenergiu nie zo seba, ale z iných bioenergetických zdrojov. Zosávajte také druhy bioenergie, ktoré najlepšie vyliečia chorú oblasť. Pri liečbe dočasne preveďte zasvätenie tomu, koho liečite. Liečba bude účinnejšia.

Pridaj komentár