Tento článok pojednáva o štyroch povahách v ľudskej mysli. Ide o povahu hysterickú uloženú v ústnej dutine, o povahu epileptickú uloženú v oblasti nervstva temenného mozgu, o povahu psychopatickú uloženú v hrdle a o povahu schizofrenickú uloženú v mozočku. Tieto povahy sa diagnostikujú pomocou vlastného tela, kde diagnostik sa cíti ako dotyčná osoba a vnútorne si želá vycítiť, ktorá povaha u diagnosticky ošetrovanej osoby je najčastejšie aktivizovaná. Potom sa dá veštecky vnímať aj obrazové vyjadrenie povahy, ktoré naznačuje určité podrobnosti o povahe. V tomto príspevku sa budeme podrobnejšie zaoberať úplným okrajom a to záchvatovým stavom, ktorý meditujúci zámerne vyvoláva, snaží sa zostať pri vedomí a záchvatový stav využiť napríklad na liečbu alebo premýšľanie. K tomuto deleniu ľudí sme prišli sledovaním a vyhodnocovaním ľudí v rozličných záchvatových stavoch. Skúmanie sme robili na diaľku počas aktívnych záchvatových stavov. Naďalej pokračujem v nácviku týchto hore menovaných pováh. Vždy sa skoncentrujem do oblasti, kde daná povaha funguje. Naposledy som intenzívne cvičil epileptickú povahu, ktorá je umiestnená v nervstve temenného mozgu. Tu som sa skoncentroval na určitú dobu a zároveň som si v hlave vizualizoval správanie ťažkého epileptika idúceho do záchvatových stavov. Využívam aj schopnosť na diaľku sa vcítiť do človeka v epileptickom záchvate. Sám mám pocit, že ma niečo trápi. Skúšam nad daným problémom premýšľať asi tak minútu. Náhle sa prestanem na problém koncentrovať a cítim, ako sa na povrchu mozgu vytvorila točiaca sa bioenergia. Je mimo kontrolu mojej mysle a naberá točením riadnu dynamiku. Za určitých okolností sa táto zhustená a dynamická bioenergia začína valiť rovno do nervstva svalov a aktivizovať nervové platničky vo svaloch. Keby som tieto bioenergie nekontroloval, došlo by k lokálnemu záchvatu a začalo by mi napríklad na ruke tuhnúť svalstvo. Pri tomto stave vlastne bežiaceho epileptického záchvatu sa vytvára enormné množstvo energie so značnou silou. Túto točiacu bioenergiu nepúšťam do svalstva, ale usilujem sa ju koncentráciou nasmerovať cez miechu v chrbtici. Pokiaľ by som ju pustil do nervov vo svaloch, tak epileptický záchvat ma neminie. Po prechode cez miechu odhora dole a naspäť sa pokúšam vytvorenú bioenergiu presunúť pár centimetrov pred seba a prípadne do druhého meditujúceho, ktorý sedí v mojej blízkosti. Zároveň zosávam na diaľku bioenergiu iných ľudí, ktorí práve absolvujú epileptické alebo iné záchvaty. Takto získanú bioenergiu zhusťujem pred sebou a chystám sa s ňou liečiť inú osobu. Už dávnejšie som predpokladal, že je možné regulovať epileptický záchvat a využiť ho na liečbu určitého stavu. Aj keď sa skoncentrujem do hysterického záchvatu, schizofrenického záchvatu alebo psychopatického záchvatu, tak stav je podobný ako pri epileptickej povahe a epileptickom záchvate. Pri hysterickom záchvate je napadnuté zadné zrakové centrum a človek v záchvate má pocit, že sa stratil a všetko sa neúmerne zväčšilo. Pri schizofrenickom záchvate sa vonkajšie predmety a objekty zmenšili, až stratili. Vnútorný svet sa vykotí von a vonkajší svet sa stratí. V týchto cvičeniach mi ide o vytvorenie záchvatovej bioenergie a túto presúvať do nervstva inej osoby. Záchvatová bioenergia sa tvorí u všetkých pováh a záchvatových stavoch. Iná záležitosť je, či táto bioenergia zostane v hlave, alebo prejde do tela cez miechu. Pokiaľ prejde z hlavy rovno do nervstva svalov a bude sa dynamizovať, tak príde k samovoľnému tuhnutiu a uvoľňovaniu svalov. Môžem sa hypoteticky domnievať, že som sa dostal na dno týchto pováh a to je hranica vytvoreného záchvatu, v ktorom sa udržím pri vedomí. Teraz bude nasledovať výcvik dynamizácie tohto stavu pri udržaní vedomia.

Pridaj komentár