Tento príspevok sa zaoberá problematikou likvidácie nežiaducich spomienok, ktoré sú uložené v mysli človeka a určitým spôsobom sa dokážu samovoľne aktivizovať a znepríjemňovať osud.Človek prežije nepríjemné udalosti napríklad počas detstva, tak isto sa do mysle môžu zapísať nepríjemné zážitky z autonehody. U niektorých ľudí to môžu byť spomienky na znásilnene alebo iný traumatický zážitok. Pri duševných poruchách sa niektoré stavy môžu toľkokrát opakovať, že nakoniec sa z mysle vynárajú samotné. Doteraz som sa takýmto zážitkom ťažko ubránil a často ma niektoré spomienky terorizovali. Preto som sa pokúsil nájsť určitú techniku, ako nepríjemné zážitky z hlavy vymazať. Pokúsil som sa hľadať odpoveď v Silových technikách, ktoré hovorili o možnosti vymazať niektoré spomienky. Keď som si túto techniku skúšal, tak to moc nezaberalo. Počul som o hypnotizéroch, ktorí dokážu v hlbokom hypnotickom stave takéto niečo zrealizovať u hypnotizovanej osoby. Bohužiaľ som nepoznal a ani dodnes nepoznám niekoho, komu by bol takýto zákrok úspešne prevoditeľný. V ostatnej odbornej literatúre som o tejto možnosti nič bližšieho nenašiel. A preto som sa rozhodol experimentovať. Postupne som prišiel na to, že keď vydýchnem a dokážem zadržať aspoň minútu dych, tak v takomto stave môžem používať dosť úspešne techniku gumy. Teda nedýcham a predstavím si traumatický zážitok. Keď si ho predstavím a neustále nedýcham, v predstavách ho vymazávam dovtedy, kým si na zážitok neviem spomenúť. Môžete použiť aj inú techniku, ako je rozpustenie spomienky ako v kyseline s tým, že znovu nedýchate. Táto technika trochu robí problém v tom, že ľudia sa boja alebo nevedia zadržať dych na dostatočne dlhú dobu. Pokiaľ začnete takúto techniku uplatňovať, tak je vhodné previesť základný výcvik, ktorý spočíva v tom, že si kľudne sadnete, pomaličky vydýchnete všetok vzduch z pľúc. Potom sa skoncentrujete na prsty niektorej ruky a venujete sa počítaniu pomocou prstov ruky. Zadržiavate prázdne pľúca a koncentrujete sa na prsty ruky, ktorými počítate. Zo začiatku stačí pomaličky napočítať do 30. Neskoršie sa vám podarí napočítať na prstoch aj viacej. Takouto technikou sa postupne zbavíte strachu nedýchať. No neuspokojil som sa s takouto technikou a hľadal som niečo účinnejšie a menej komplikované. Vhodnú techniku som našiel vo výcviku Plazmatickej školy. Stačí, keď sa napojím na diaľku bioenergeticky na človeka, ktorý dodýchal a teda je v štádiu klinickej smrti. Pritiahnem si bioenergiu toho už nedýchajúceho človeka a táto bioenergia bezproblémovo vymaže akékoľvek zážitky. Samozrejme k uplatneniu takejto techniky je potrebné zvládnuť základy Plazmatickej školy. Mimoriadne ma teší, že som bol dostatočne trpezlivý a objasnil a zdokonalil som jednu z techník Silvovej školy. Je škoda, že knižky ktoré napísali nasledovatelia Silvu, neobsahujú jasné návody na praktizovanie techniky vymazávania nežiaducich spomienok. Tento nedostatok týmto príspevkom odstraňujem a verím, že nájdem aj ďalšie účinné techniky pre udržanie dobrého psychického stavu.

Pridaj komentár