Pokračujeme v debate a spoločných konzultáciách o tom, ako vniesť metodiku vedeckého výskumu do ezoterickej praxe. V prvom rade sme si uvedomili, čo to je základný výskum s dostatočnou štatistickou priekaznosťou. Teda napríklad chcem skúmať kostné pozostatky dinosaurov. Keď mám hovoriť o základnom výskume, tak musím preskúmať čo najväčšie množstvo kostných pozostatkov po dinosauroch. Na prvom mieste si zoženiem atlas dinosaurov a brontosaurov. Čiže budem vedieť, čo mám hľadať. Potom sa vešteckými metódami cez priloženú mapu sveta napojím na značné množstvo kostí a skúmam vzťah mysle ezoterika k zápisu v kostnom systéme týchto vymretých zvierat. Základný výskum musí mať značné množstvo takto preskúmaných zvierat. No to ešte nestačí a treba preskúmať aj vzťah zvierat, prírodných ľudí a mysliacich ľudí dnešnej doby ku kostným záznamom v kostných pozostatkoch. No tento výskum by mal obsahovať aj prieskum magmatických polí, ktoré obsahujú informácie o dianí na zemi z hľadiska historického. Tak isto treba hľadať uložené informácie aj v kozmickom priestore. K tomu treba pridať aj objekty, ktorých sa brontosaury dotýkali, pokiaľ sa zachovali. Teda nielen spraviť prieskum kostí, ale aj všetkých dostupných zdrojov, v ktorých sa mohli uchovať rôzne informácie.

Na zber informácií treba použiť veštecké techniky. Aj tu sme postúpili a uvedomili sme si rozumom, že vlastne drvivá väčšina vešteckých výkonov sa robí na základe chorobných stavov veštcov. Teda je tu potreba na jednej strane spraviť zoznam patológií a na druhej strane zoznam vešteckých výkonov na základe výcviku. Teda snaha nahradiť patologické veštectvo veštectvom trénovaným. Tak isto sme stanovili, že stabilný veštecký výkon potrebuje delenie na tri druhy a to veštenie vo zvieracom vedomí, v prírodnom vedomí a v ľudskom vedomí dnešného človeka. K tomu treba vždy používať kresbu, mapu a vypracovaný zoznam vešteckých techník. Zoznam vešteckých techník treba vypracovať a dokázať ich aplikovať v jednom prieskume.

Vypracovanie zoznamu vešteckých techník sa stáva aktuálnou potrebou a nutnosťou. Tak isto je potrebné vypracovať zoznam informačných zdrojov, z ktorých budeme informácie získavať.

Tiež si uvedomujeme nutnosť robiť rozsiahlejšie štatistické prieskumy. Ide o náhle získanie informácií na overenie toho, čo sa tvrdí a čo sa skúma. Na toto si postupne zvykáme a začíname praktizovať. No musíme k prieskumom pridať aj väčší počet preskúmaných prípadov ako doteraz. To je trochu slabina prieskumov.

Postupne sme si uvedomili cieľ vešteckého dania a získavania informácií. V prvom rade ide o to, aby sme získali dostatočné množstvo informácií o danej veci. Tieto informácie nezískavame z literatúry, ale zo špeciálnych informačných polí, ktoré nemôžu byť manipulované. Alebo ich manipulácia je pre človeka problematická. Takto zozbierať čo najviac informácií a vyvodiť z nich všeobecné zákonitosti. Potom získané skúsenosti dostať do aplikovaného výskumu s cieľom anulovať ezoteriku postavenú na patológii. A nastoliť ezoteriku cvičenú a sugeratívne praktizovanú. Sugerácia je technika uveriť niečomu bez použitia mozgu a logického skúmania. Tak isto neustále zdokonaľovať meditačné postupy a ich publikovanie do učebnice ezoteriky, ktorá už začína na internete fungovať.

Raz do týždňa sme zaviedli historicky ladené prednášky na určitú tému. Teraz to bola prednáška o anjeloch, ktorá obsahovala skúmanie ezoteriky z hľadiska historického, kto bol v histórii medzi prvými a kde sa to rozšírilo, aké boli vývojové tendencie v oblasti pierkových meditácií. Je to tiež výsledok aplikácie výskumu do ezoterickej histórie.

Tak isto sme sa dostali k problematike, ako určovať historický čas výskytu určitého javu. Navrhovala sa vedecká metóda na základe určenia polčasu rozpadu hornín. Bude treba zohnať základné ukážky testovania veku hornín. Vytvoríme pre to určitý predpoklad.

Podarilo sa nám lepšie rozlíšiť, aké informácie budeme získavať zo živých ľudí. Či už to budú ich neuróny, alebo ich kostný záznam, prípadne aura okolo tela. Tak isto to môže byť sexuálne telo v celom fyzickom tele, 7 obalov vo fyzickom tele, magické telo vo fyzickom tele, ale aj záznam okolo fyzického pupka.

Vo výskume ľudských embryí sme prišli na to, že ich psychické prejavy sa objavujú v neurónových oblastiach ako u dospelého jedinca, ktorý má vytvorené čakrové centrá v ústnej dutine alebo na iných miestach tela.

Otvorila sa ďalšia oblasť informácií o ľudskej aktivite a to priamo v kozme. Na to treba špeciálne kozmické vedomie, ktoré vyžaduje spojenie 6 neurónových oblastí v tele. Potom sa môžu záznamy v kozme vyhľadať a preveriť.

Pridaj komentár