Ostatných 10-12 rokov sú všetky moje konania, či altruistického, alebo komerčného rázu, ako aj vzťahov tak partnerských, ako priateľských, napriek jednoznačným ambíciám a čiastkovým úspechom neuskutočniteľné. A to bez logického zdôvodnenia, nerealizovateľné, nenaplnené… V štádiu finalizácie sa záhadne nekazia a nezhoršujú iba medziľudské vzťahy, ale aj technika, určená na realizáciu. Pritom každý obdivuje moju kreatívnosť, nápady a projekty…, dáva im veľké nádeje. Začínam byť z toho unavený a v zanedbanej telesnej schránke sa začínajú prejavovať nepríjemné chorobné stavy…

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na príčinu vašich problémov. Odporúčam, pokiaľ chcete byť v živote úspešný, aby ste prestali svoje nápady milovať ako ženu. Zreálnite prístup.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo srdcový sval, stupeň 14-22, začínajúce chorobné stavy. Mali by ste sa oň zaujímať viac. Ďalej neobkreslilo žalúdok, poškodenie sliznice, zlá bakteriálna flóra. Iba disharmonické stavy. Celkovo dobrý zdravotný stav. Najhorším miestom je srdce.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela. Je potrebná pomoc psychoterapeuta. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá svoje psychické problémy vydáva za vyvolenosť a jedinečnosť. Skúste sa nad sebou zamyslieť.

Povaha
Máte porušené vedomie. Psychické prejavy idú z kostných ganglií. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si drží svoju psychiku zvláštnou aktivitou okolo rôznych projektov. Dokonca sa takouto aktivitou aj liečite. Čo má dopad na úspešnosť aktivít.

Sexus povahy
Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nasáva do seba ženskú lásku. Sexuálne centrá v hlave, podbruší a ústnej dutine sú poškodené.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Túžba stretať sa s veľkými ľuďmi a predstavovať im rôzne projekty. No nie s cieľom realizovať ich. To chcete po nich. Vy sa chcete iba pozerať, keď narazíte na problémy, tak ich neviete prekonať a čakáte, že to spraví niekto za vás.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Vnímam astrologické schémy, ktoré ničia vaše plány.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Žiadne znaky, slabá schopnosť logického a abstraktného myslenia.

Astrológia miechy
Vnímam zničené schémy anjelov. Úspešní ľudia tu majú veľké postavy anjelov.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Sú tu malé postavy zvierat a nedostatok životných energií pre realizáciu svojich zámerov.

Astrológia ganglií
Veľká postava v gangliách. Veľa dobrých nápadov, ktoré idú až príliš do budúcnosti. Pre dnešných ľudí často nerealizovateľné a nedokážu im rozumieť. Človek budúcnosti.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch ste ako malé dieťa, ktoré odmieta pozmeniť svoje nápady na racionálne. Posadnutosť svojou dokonalosťou. Skúste sa zreálniť.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Jednoducho ste zamilovaný do svojich plánov. Každý projekt to je hotová svadba a neochota dať nevestu do praxe a realizácie. Stratili by ste ju a to by ste neprežili.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Vaše obaly sú uvoľnené z tela. Obsahujú vynálezy da Vinciho a iných vynálezcov.

Astrológia karmy
V mozočku je osoba, ktorá má prinášať plány a projekty. No vy nie ste ochotný ich realizovať a postúpiť ďalej. Ste do nich fetišisticky zamilovaný. A tu je problém. V projektoch hľadáte dokonalú ženu. V mozočku je túžba inej osoby, ktorá chcela robiť sci-fi filmy.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Kosti sú informačne prázdne. Blokácia reinkarnácie a znovuzrodenia touto cestou.

Astrológia pupku
Záznam v okolí pupku v podobe dieťaťa je narušený a ničí vaše plány na realizáciu projektov. V rámci destabilizovanej psychiky.

Astrológia magického obalu prírodného človeka
Obsahuje magické rituály okolo vynálezov, pozostatok vašich predkov. Tento je uvoľnený z tela. Znovu náznak poškodenia psychiky.

Astrológia obalu magickej erotiky
Je vo vnútri tela. Obsahuje magické rituály. Je to pozostatok prírodného vedomia vašich predkov.

Astrológia aurického obalu
Je celkovo rozbitý a neviete ho využiť pre svoje ciele.

Astrológia zvieracieho obalu
Obsahuje pozostatky vašich zvieracích predkov. Je ukotvený a uložený v informačných poliach súhvezdí. Obsahuje svet hmyzu.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na svoje nápady. Povrchová vzrušivosť: na svoje nápady. Pohlavná vzrušivosť: ako nenávisť voči svojim nápadom. Citová vzrušivosť: keď môžete svoje nápad prezentovať. Celkovo nevhodné podvedomie pre partnerské spolužitie a vzťahy s okolím.

Traumatické udalosti
Vy osobne vyrábate traumy okoliu, lebo vlastne ani nechcete svoje projekty realizovať.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa vzdáte zamilovanosti do projektov a plánov. Zreálnite svoje prístupy. Dokážete vnímať realitu a robiť kompromisy. A hlavne riešiť nie svoje problémy, ale problémy iných.

Pridaj komentár