Mám sa dať zasvätiť? Nemohol by som meditovať bez zasvätenia? Funguje zasvätenie vo mne ? Čo otázky morálky a zobratia si skúseností iných len tak? Aké sú druhy zasvätení? Čo negatívna stránka zasvätenia? Čo mi zasvätenia dajú?

Prečo som začal zasväcovať seba aj iné osoby? Odpovedal by som tak, že v oblasti ezoteriky, liečiteľstva a terapií tieto metódy odovzdávania skúseností fungujú úplne bežne. Je to akoby určitá forma odovzdania skúseností bez toho, aby dotyčná osoba musela roky túto schopnosť prácne v sebe vytvárať. Príde zasväcovateľ a schopnosť na určitej úrovni získate. Po zasvätení môžete okamžite praktizovať. Napríklad pri zasvätení Reiki máte možnosť po 3 až 4 hodinách zasväcovacích rituálov pracovať s energiami a pomáhať iným osobám. Teda je tu zásadné zrýchlenie vývoja a tento fenomén nemôže zostať bez postrehnutia.

Teda dalo by sa tomu rozumieť tak, že ste začali zasväcovať preto, že to robia iní ezoterici a vy ste to nerobili?

Nie, tak to by som to nechápal. Ako ste si z mojich stránok všimli, robím ezoteriku a duchovnú cestu kompletne a pokiaľ možno čo najrozsiahlejšie. A zákonite muselo prísť aj na zasvätenia ako súčasť života ezoterika. Teda z mojej strany tu bol cieľ naučiť sa zasväcovať, pochopiť zasväcovacie procesy a využiť ich všetky.

Dali ste sa vy osobne niekomu a niekde zasvätiť? A keď áno, tak u koho?

Osobne som sa nedal zasvätiť v žiadnom čase, na žiadnom mieste a u žiadneho zasväcovateľa. Nemalo by to logiku, aby som sa dal zasvätiť u niektorého zasväcovateľa. Asi by som nebol dobre pochopil, o čom sú zasvätenia a ako ich praktizovať. Svoje zasväcovacie schopnosti som nadobudol sám. Najčastejšie som skúmal zasväcovateľov vešteckými technikami, a tak isto osoby, ktoré prišli zo zasvätenia. Tak isto som využil to, že viacerí, čo so mnou meditujú, boli na rôznych zasväteniach. Ochotne porozprávali, ako to bežalo, čo cítili a ako to v nich funguje. Nepopieram, že mi to náramne pomohlo pochopiť proces zasväcovania a získať výcvikom túto schopnosť.

Osobne ste poslali na nejaké zasvätenie inú osobu zo svojho prostredia?

Áno, viackrát som tak urobil, a to hlavne vtedy, keď to bolo vhodné pre danú osobu. Boli to prípady zdravotné, psychické, ale aj osudové. No nikdy som pre niektorého zasväcovateľa nerobil masívny nábor.

Ako sa môže pri zasvätení niečo odovzdať druhej osobe a ako to všetko v dotyčnej osobe funguje?

V dnešnej dobe sme si zvykli na to, že človek sa môže niečo naučiť a ovládať na základe toho, že navštevuje školu a ako sa hovorí, vzdeláva sa za pomoci osoby, ktorá ovláda danú oblasť teoreticky a je veľmi dobre, keď má aktívny kontakt aj s prácou. V oblasti ezoteriky je možné uplatňovať aj tento spôsob učenia a získavania zručností. No existuje aj iný spôsob získania poznatkov a to cez osobu zasväcovateľa, ktorý ovláda napríklad magické myslenie prírodných ľudí. Ale lepšie je, keď ovláda techniky hypnotizovania iných osôb. Pokiaľ dokáže zasväcovateľ niekoho dostať do zvláštneho stavu mysle, môže mu za jeho súhlasu vložiť určité svoje, ale aj cudzie poznatky. Môže tak robiť z iných žijúcich osôb, ale aj z informačných polí mŕtvych osôb. Môže tak urobiť z predmetov, ktorých sa niekto dotýkal, a tak isto to môže spraviť aj z magmatických polí zeme, ktoré do seba absorbujú všetky druhy aktivít v danom mieste konania aktivity. Hovoríme o magmatickej pamäti zemegule.

Teraz si už viem spraviť lepšiu predstavu o tom, ako funguje prenos informácií cez zasväcovateľa. A ako to funguje v zasvätenej osobe?

Zasväcovateľ cez magické a hypnotické techniky vloží do pamäti zasvätenej osoby určité informácie zo seba z iných živých alebo mŕtvych osôb. Tak isto z vecí a z magmy zeme. Všetko sa vloží do pamäti ako spomienka a je dobre to spojiť s určitou aktivitou zasväcovaných osôb počas zasväcovacích rituálov. Teda do zasvätenej osoby idú spomienky z vlastnej aktivity pri zasvätení a zasväcovateľ do týchto spomienok vkladá pod určitým typom hypnotických techník potrebný informačný obsah. Všetko je uložené klasicky v pamäti. Keď si zasvätená osoba chce aktivizovať to, čo bolo súčasťou zasvätenia, tak sa všetko zaktivizuje ako pri zasvätení. Dotyčná osoba, môže potom so získanými informáciami pracovať podľa určitého návodu a postupu.

Môžete pomocou zasvätenia upraviť aj zdravotný stav zasväcovanej osoby?

Pokiaľ je príčinou ochorenia blokácia nervových dráh a zakončení alebo psychický stav, tak zasvätenie môže pôsobiť nepriamo aj na zdravotný stav dotyčnej osoby. Zasvätenie môže nepriamo spustiť aj liečivé pochody. No očakávanie nejakých zázrakov je nereálne. Uvediem jeden príklad, ktorý je výstižný. Máme tu masérku, ktorá aktívne masíruje iných ľudí a zároveň im dáva vlastné bioenergie. Po zasvätení Reiki začne dávať ľuďom nie vlastnú energiu, ale energiu vytvorenú napríklad v aure. Naposledy sme mali zasvätenie do Anjelského Reiki. Toto zasvätenie bolo vedené do oblasti miechy v chrbtici. Aby sa tam dostalo, tak muselo u niektorých osôb prísť k preliečeniu a k manipulácii a to tak, aby sa neurónové spoje aktivizovali inak ako doteraz. Zároveň sa v mieche upravoval stav tak, aby priaznivo pôsobil na osud. Veštecky sme zisťovali, ako funguje miecha u úspešných a neúspešných ľudí. Neúspešní mali v mieche drobné postavy anjelov. Úspešní mali v mieche obrovských anjelov. Zároveň svet anjelov súvisí aj s magmatickými energiami zeme. Tie sa počas zasvätenia upravia a organizmom pretekajú bez obmedzenia, čo je aj stav zdravia. Treba na túto oblasť pozerať triezvo a racionálne. Zasvätenie do anjelov viac fungovalo na báze upraviť neurónové mechanizmy priamo v mieche.

Ako ste prišli na to, že z informačných polí mŕtvych osôb možno skopírovať určité informácie a preniesť ich na inú osobu?

Už dávnejšie sa zaoberám problematikou sveta mŕtvych ľudí a zvierat. Venujem sa terapiám ľudí, ktorí sa nezmierili so smrťou blízkej osoby a svoju psychiku poškodili nevedome tak, že v nich mohol fungovať informačný záznam osoby, ktorá zomrela. Takíto ľudia majú väčšinou nešťastný osud a devastujú psychicky svoje najbližšie okolie. S terapiami som získal veštecké schopnosti vnímať takéto procesy priamo v živej osobe, ale aj v hrobných pozostatkoch. Potom prišli určité manipulácie a v rámci terapie výmena informačného poľa mŕtvej osoby za iné informačné pole. Pri týchto liečivých manipuláciách som si všimol, že niektoré informačné polia mŕtvych osôb majú v aure objekty. Potom som sa veštecky pozrel, aká bola história týchto objektov a zistil som, že ich tieto osoby vedeli skopírovať do aury iných osôb a už to bolo. K tomu som dobre ovládal magickú reč a hypnotické techniky vhodné na takéto psychooperácie. Potom prišli meditujúci dobrovoľníci a na tých sa za ich súhlasu otestovali tieto objekty. Všetko dopadlo nad očakávanie dobre a začalo aktívne zasväcovanie tých, ktorí mali záujem a chuť postupovať v oblasti ezoteriky razantne a systematicky.

Majú zasvätenia tohto druhu aj nejaké negatívne účinky na zasvätenú osobu?

Možno by som mal alibisticky povedať, že žiadne, ale to by bolo proti zdravému rozumu. Pokiaľ je osoba príliš fyzicky alebo psychicky chorá, tak môžu zhoršiť zdravotný stav. Našťastie som myslel aj na túto možnosť a naučil som sa techniku likvidácie akéhokoľvek zasvätenia.

Niekto požiadal o odstránenie zasvätenia zo svoje mysle?

Áno, niekoľko prípadov bolo a prišlo k vráteniu mysle do pôvodnej polohy. Zaujímavá je skutočnosť, že za mnou chodia ľudia zasvätení inými zasväcovateľmi a chcú, aby som im zasvätenie zlikvidoval. A na ich osobnú žiadosť všetko pod hypnotickými technikami uvediem do stavu pred zasvätením. Takto sa aspoň dozviem, ako a do čoho bola dotyčná osoba zasvätená.

Čo v oblasti zasvätení plánujete do budúcnosti?

Samozrejme, že aktívne pracujeme na vývoji a zdokonaľovaní zasvätení. V prvom rade začneme zasväcovať aj bez objektov historických zasväcovateľov, ktorí mali za života poškodené nervstvo. Začneme od historických zasväcovateľov prenášať na zasväcované osobnosti priamo schopnosti historických zasväcovateľov. Cieľom je zrýchliť a uľahčiť meditujúcim cestu k mimoriadnym schopnostiam na duchovnej ceste. Ako ste si všimli, sme duchovne „nenažraté“ osobnosti a duchovnú cestu robíme v celej šírke. No za normálnych okolností by sme to jednoducho nezrealizovali. Bude to však na prospech ostatných a radi im z našej duchovnej hostiny poskytneme chutné sústa. Pripravujeme skúmanie aj iných druhov zasvätení.

Prepáčte, že prerušujem vaše zaujímavé rozprávanie. Aké druhy to budú, počul som že pyramidálne?

Áno, máte dobre informácie alebo vaša intuícia sa v mojej prítomnosti sa znásobuje. No teraz vážne. Čo sa týka zasvätení pod vplyvom pyramidálneho stavu, mňa osobne lákajú a prvé získané informácie hovoria o prípadoch, keď pod pyramídou niektoré osoby nadobudli určité veštecké, ale aj liečiteľské schopnosti. Tak isto pyramídy pôsobia aj na liečbu a uzdravenie mimoriadne priaznivo. No ako je to zvykom v tomto duchovnom zoskupení, tak všetko pôjde pekne po poriadku. Najprv zber informácií okolo pyramíd. Potom meditácie a terapie okolo pyramíd. Súčasne skúmanie tých, ktorí mali s pyramídami niečo spoločné. Následné testovanie a zavedenie pyramidálneho zasvätenia do praxe ezoterickej skupiny. Tak isto poškuľujeme po zasväcovaní s objektmi z magmatických polí.

Ako je možné, že máte takú škálu zasvätení? Ostatní zasväcovatelia robia iba jednu oblasť.

Pozrite sa na to z tohto pohľadu. Príde zasväcovateľ Reiki zo zahraničia. Zasvätí určitých ľudí do Reiki a tí potom zasväcujú iné osoby. Niekto niekedy stál na začiatku tohto reťazca a dal zasvätenie ďalším osobám. Dostanete zasvätenie, môžete zasväcovať, ale celému mechanizmu zasvätení nerozumiete, a teda nemôžete ho razantne zdokonaľovať. Tak isto by ste sa mohli ísť dať zasvätiť iným zasväcovateľom, Reikisti radi chodia k filipínskym liečiteľom a nechajú sa zasvätiť. No ja som sa rozhodol, že nepôjdem touto cestou. Neustále som skúmal hlavne techniky a metodiky, ako funguje zasvätenie a v tomto úsilí som strávil skoro 10 rokov. To viedlo k tomu, že som postupne začal chápať, o čom je Reiki zasvätenie a ako sa to naučiť bez zasvätenia inou osobou. Tento prístup dovolil, aby som mohol preniknúť do všetkých druhov zasväcovacích postupov. Teraz začínam žať to, čo som zasial pred 10 rokmi. Jednoducho sa vyplatilo ísť práve takouto cestou. Dnešní zasväcovatelia Reiki, Silva a iní sú v kríze a upadajúcom záujme o zasvätenia. Nemajú nové poznatky. Reiki zasväcovateľov je toľko, že vyprodukovali prílišné množstvo zasväcovateľov na určitý počet ľudí. Zároveň nemôžu poskytnúť nové prístupy. Silva zasväcovatelia nezasväcovali tak masívne, no tiež nemajú nič nové a dynamické. Snažia sa prizývať do svojich aktivít hostí zo zahraničia. Mne osobne takéto problémy nehrozia a som pripravený realizovať množstvo netradičných zasvätení. Mojím problémom je, ako zahustiť zasvätenia a stihnúť všetko počas môjho života. Za to, že sme sa ocitli v tomto progresívnom prúde, vďačím všetkým okolo mňa, ktorí boli ochotní riskovať a skúmať túto oblasť ezoteriky.

Ďakujem vám za rozhovor a verím, že aj naďalej budete otvorený voči ostatným ezoterikom a cez internet im poskytnete hodnotné menu z vašej ezoterickej kuchyne.

Pridaj komentár