Výskum ezoteriky. Výskumné úlohy. Nosné projekty. 13 základných projektových úloh. Základný výskum ezoteriky. Aplikovaný výskum.

Už dlhšie sa moríme s myšlienkou, aby sme veštecký výskum ezoteriky, ktorý robíme viac-menej ako náhodnú činnosť, začali robiť cieľavedome za presného určenia podmienok, ktoré výskum sprevádzajú. Doteraz sme sa vešteckému výskumu venovali dvaja. V poslednom čase sa mu začali venovať už štyria meditujúci. Tak isto sme zaviedli skúmanie ezoterických javov počas nácviku v Plazmatickej škole, ktorá sa zaoberá špiritizmom.

V roku 2005 sme vstúpili v ezoterike na pôdu značne neznámu a nemáme už kde čerpať skúsenosti. To si vyžaduje zmenu prístupu. Doteraz sme skúmali ezoterické javy, potom sme ich aplikovali do ezoterickej praxe a usilovali sme sa ich cvičiť. Pokiaľ sa to neujalo, tak sme hľadali ďalšie možnosti. Takýto prístup je vidieť práve v Silva škole, kde sme niekoľko rokov nemohli prísť na podstatu, ako Silva techniky fungujú. Tu sme vyskúšali najviac postupov a metód. V niektorých momentoch sme boli doslova zúfalí. No nakoniec vytrvalosť dospela do pochopenia, o čom Silva techniky vlastne sú.

Pre ezoterickú cestu v roku 2006 potrebujeme robiť systematický výskum ezoteriky a nie náhodile, ako sme to robili doteraz. Preto, aby sme nezablúdili vo vlastných meditáciách. To sme už zrealizovali a už sa to chystá dostať aj na internet. Tak isto treba vytvoriť cieľavedomejšie prístup.

V prvom rade bude nosnou činnosťou základný výskum. Ide o cieľavedomý výskum bez zrejmého cieľa. Tak ako sa napríklad realizuje základný výskum okolo diamantov. Jednoducho sa skúmajú diamanty všetkými možnými metódami. A čo sa zistí, sa zapíše. Pokúsime sa tento základný výskum usmerniť do 13 blokov. No to nevylučuje, že sa to nemôže zmeniť, alebo nám to bude nejako zväzovať ruky. Iba použijeme aj do výskumu základy ezoterickej učebnice tak, ako sa usilujeme delenie ezoterickej učebnice aplikovať do liečiteľstva.

K základnému výskumu pridáme výskumné úlohy, ktoré budú vznikať nečakane a náhle podľa potrieb praxe. To, čo zistíme výskumom, sa vždy pokúsime dostať do ezoterickej praxe. A aj tu treba skúmať, ako to aplikovať a ako sa to ujme v ezoterickej praxi. Zároveň sa budeme snažiť o zdokonaľovanie všetkých postupov. To už robíme teraz a to z dôvodu marketingových a konkurenčných. Zároveň sme však pripravení dávať všetko na internet a umožniť každému čerpať z týchto poznatkov.

Zároveň vytvoríme možnosť, aby sa do ezoterického výskumu zapojili aj iné osoby z nášho okruhu. No nie priamym vstupom do výskumnej úlohy alebo základného výskumu. Teda bude spravené určité filtrovanie toho, čo sa bude zverejňovať. No to nie je až tak podstatné.

Pre nás je teraz dôležité, aby sme sa zamysleli nad podmienkami výskumu. Musíme sa dohodnúť, ako budeme robiť popis výskumných metód, ako budeme robiť testovanie, ako budeme overovať výskumy niektorej skupiny alebo jednotlivca, ako použijeme na získané poznatky matematiku, logiku. Za akých podmienok sa výskum realizoval. Neaktívne faktory, ktoré sa objavia vo výskume a aplikácii výskumu. Tak isto budeme hľadať možnosť aplikovať do výskumu filozofiu, teóriu a poznatky praxe.

Každý, kto chce niečo skúmať, musí nesporne dodržať niektoré podmienky a to treba dohodnúť presne a jasne. Na to vytvoríme určitý dotazník: kto robil výskum a môžeme použiť aj značku a nie pôvodné meno a priezvisko; čo skúmal, akú oblasť. Akou metódou skúmal. Koľko objektov preskúmal, čo zistil. Potom je tu možnosť, aby sa výskum zverejnil a niekto iný mohol overiť, čo ten druhý preskúmal. Až keď traja nezávislí alebo tri nezávislé zoskupenia preveria to, čo zistila niektorá iná skupina alebo iný jedinec, až potom to zoberieme za akt pravdy.

Problémom je určenie metód, ktoré budeme uplatňovať vo výskume. Prvou a podstatnou metódou je uplatnenie vešteckého výkonu voči skúmanému objektu alebo skúmanému javu. A tu bude treba uplatniť určité pravidlá, ako postupovať, aby sme obmedzili možnosti omylov čo najviac. Zároveň neustále budeme upresňovať, za akých podmienok budeme výskum robiť. Iné podmienky budú určite pri aplikovanom výskume, iné podmienky budú pri základnom výskume.

Celkovo bude problém v tom, že nebudeme môcť používať skoro žiadne techniky a žiadne chemické a fyzikálne pomôcky. Jednoducho môžeme operovať iba nepriamymi dôkazmi. Teda veštecky niečo zistím a nemôžem predložiť hmatateľný dôkaz. Tak isto osoba, ktorá preveruje to, čo zistil niekto iný, nemôže priniesť priamy dôkaz.

Celkovo bude výskum ezoteriky slúžiť tiež ako nepriamy dôkazový materiál pre ezoterikov a tým ukáže aj tú skutočnosť, že si nerobíme ezoteriku ako chceme, ale sa usilujeme získavať pre náš postup čo najpravdivejšiu základňu.

Pridaj komentár