Budeme sa venovať oblasti, do ktorej sa po smrti zapisujú všetky spomienky, ktoré sa vytvorili počas života zvierat a ľudí. Do tejto dimenzie, ktorá je okolo nás, ale je nedostupná bežným ľudským zmyslom, sa dá vstúpiť cez osobu, ktorá sa dostala do klinickej smrti. Teda nastúpila 22 minútový proces zomierania. Takto nastavená psychika v klinickej smrti otvorila dimenziu sveta mŕtvych; ide o reálny priestor, ktorý sa už od 600 miliónov rokov napĺňa spomienkami mŕtvych ľudí a zvierat a deje sa tak dodnes. Tak isto sa do informačných polí zapísalo ľudstvo, ktoré žilo svoju existenciu pred 1 miliardou rokov a skončilo katastrofou, ktorú spôsobili zmeny v činnosti magmatického jadra Zeme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

A možno v info poliach otvoriť ešte hlbšiu históriu tohto priestoru starú možno 1bilión rokov, kto vie, čo tu v info poliach ešte objavíme. No kto vstúpi do tohto priestoru, ktorý prekrýva nám známy fyzický svet, môže psychicky prenikať až do vzdialenosti napríklad 20 miliárd svetelných rokov. A možno ešte ďalej. Cez tento jedinečný priestor možno prenikať do mikrosveta častíc. Samozrejme iba psychicky a nie ako fyzická osoba. To musí byť každému jasné.

Do tohto priestoru sa dostaneme aj tým, že sme sami prežili klinickú smrť, hoci by sa nám srdce v spánku zastavilo iba na jednu minútu. No do tohto priestoru sa dá preniknúť aj výcvikom a nácvikom stíšenia a skľudnenia, koncentráciou do šedej kôry mozgovej a k tomu čo najväčšie stíšenie a sugeratívne uverenie, že ste sa dostali do klinickej smrti. Treba na to trpezlivosť a nácvik. Možno sa to tejto dimenzie dostať aj cez žijúcu osobu, ktorá prežila klinickú smrť.

Na to, aby ste mohli čítať info polia spomienok mŕtvych ľudí a zvierat na Zemi, vám stačí bežné vedomie dnešných ľudí. No aby ste vedeli vnímať a dekódovať info polia v kozmickom priestore, musíte odcvičiť kozmické vedomie a klinickú smrť. To je jediná cesta do tejto dimenzie, ktorú voláme akáša alebo svet mŕtvych dusí. Zdalo by sa, že tu bude mŕtvolné ticho a nehybno. No kto sem vstúpi zistí, že je tu nebývalo čulo a konajú sa tu jedinečné procesy zmiešané z ľudských túžob a spomienok.

Keď sem preniknete cez bránu klinickej smrti, tak máte pocit, že tu nič nie je. Aby ste to vnímali, musíte k pocitom v tomto priestore priradiť potrebné obrazy z vlastných spomienok a fantázie. Nedá sa to vidieť, čo tu je priamo, ale nepriamo iba pomocou priradených obrazov zvnútra vašej mysle. To si treba riadne odcvičiť.

Treba si uvedomiť, že keď človek zomrie, tak sa do tohto priestoru uvoľňujú spomienky z neurónov mozgu. Ide o všetko, čo si človek alebo zviera za života uložilo v spomienkach svojej mysle. Ďalej tu možno nájsť spomienky uložené v bielej hmote kostí. Nie každý ukladá spomienky aj do kostného systému bielej kostnej hmoty. Tak isto tu možno nájsť spomienky uložené do priestoru u osôb s poškodenou miechou. Cvičeným ezoterikom stačí sugerácia uverenia v poškodenie a vhodný nácvik. Potom tu možno nájsť spomienky z mediálneho stavu, keď ste v hlave previedli koncentráciu na jeden malý bod, ktorý sa neustále zmenšuje. To ste vstúpili znovu do sveta mŕtvych, ale v mikrosvete častíc. Ojedinele tu môžete nájsť aj spomienky ešte živých ľudí pri určitých psychických poruchách. Alebo trénovaných ezoterikov, ktorí dokážu sugeratívne posielať ešte za života do tohto priestoru kópie svojich spomienok.

Možno si poviete načo sem vlastne mám prenikať? A ja odpoviem, že sem prenikáme hlavne pre to, že tu môžeme nájsť všetky spomienky ľudí a zvierat. A po fyzickej smrti sem pôjdu vaše spomienky. A to je proces, ktorý sa môže týkať reinkarnácie.

V tomto špecifickom prostredí, do ktorého je vstup cez skutočnú klinickú smrť alebo sugeratívny nácvik klinickej smrti, môžete robiť viacero psychických operácií. V prvom rade si môžete robiť foto info polí, ktoré sa tu nachádzajú. Vaša myseľ je v stave turistu, ktorý nič neodnáša a neprivlastňuje si. Iba robí odtlačok tu uložených spomienok. Info polia sa tu môžu pohybovať a posúvať do človeka a zvieraťa. Do človeka sa dostávajú počas klinickej smrti reálne prebehnutej aj s návratom do života. Dostávajú sa sem na základe túžby sa reinkarnovať, pomáhať alebo sa pomstiť. Do človeka sa dostanú v prípade poškodenia psychiky, keď človek odmieta určitú časť svojho tela a to môže viesť do psychických stavov fantómových bolestí. Teda toto info pole spomienok sa presunie do inej osoby. Niekedy sa info polia presunú na základe túžby a naprogramovania reinkarnácie v živej osobe. Z info polí mŕtvych spomienok na nás pôsobia stigmatici, ktorí za svojho života manipulovali s ľudskou psychikou. Takto sa tvorí značná časť podvedomia v 4., 12. a v 20. roku. Do tejto dimenzie vstupujeme na základe potreby získať nové a zaujímavé poznatky o ezoterikoch celej histórie ľudstva. Všetko, čo človek prežil, je tu v rôznej podobe uložené a možno to použiť ako inšpiráciu na duchovnej ceste.

Pridaj komentár