Venujem sa tu problematike transformácie tuku ľudského tela na továreň zásobujúcu organizmus chemickými látkami. Ako na to, aby tukový orgán zásoboval telo dostatkom chémie, ktorá už ľudskému telu chýba.

V prvom rade je potrebné zmeniť pohľad na tukový orgán, čo je vlastne tuk tela, pretože môže byť pre telo veľmi užitočný. V prvom rade preto, že dokáže pre organizmus vyrobiť chýbajúce látky. Podľa amerických obezitológov tvorí priemerne tuk počas života človeka asi 22 užitočných látok. Je známe, že ženy v prechode dokážu v tukovom orgáne vyrobiť chýbajúci ženský hormón estrogén. A preto sa naučte mať radi svoj tukový orgán. Má tri zložky: bielu tukovú zložku, hnedú, v ktorej sa ukladajú zásobné latky pre prípad nečakaných udalostí a vodovitú zložku.

Ostatné zistenia sú už okolo tuku robené na báze vešteckých diagnostík ľudského tela. Sú medzi nami prípady, že tuk tela vyrobil aj hormón štítnej žľazy. No sú veštecky overované prípady, že tuk tela vyrobí aj veľmi agresívne a toxické latky. Veštecky sme zistili u niektorých jedincov, že tukový orgán je ako mŕtva záležitosť bez života a to hlavne u anorektikov. Niektorým jedincom tuk vyrobí okolo 400 prospešných látok do tela. A títo ľudia sú zvyčajne aj zdraví, často aj vo vyššom veku.

Veštecky sme skúmali ľudí celej histórie ľudstva a to z ich spomienok o ich tele. Našli sme u nich produkciu až do 15 000 prospešných látok z tukového orgánu. A prekvapujúco sa títo ľudia dožívali aj 120 rokov v plnej vitalite. Často zomreli nie na starobu, ale na osudové omyly a precenenie svojich síl. Nie je žiadny problém vyrobiť do 4 000 látok v tukovom orgáne.

Teda je tu v ľudskom tele fenomén dlhovekosti a trvalej vitality, ale aj geniality. V tukovom orgáne možno vyrobiť potrebné chemické látky v určitom zložení a objeme. A tak neustále dopĺňať to, čo telu chýba alebo z dôvodu starnutia organizmus už neprodukuje. V tukovom orgáne možno tvoriť aj látky, ktoré predlžujú životnosť buniek v tele a tak šetriť kmeňové bunky, čo je ďalší fenomén dlhovekosti, ktorý netreba podceňovať.

V zdravom tele do 40 rokov sa denne v tele produkuje okolo 100 litrov chemických tekutín. V bielej mozgovej hmote sa tvorí asi 40 litrov chemických tekutín potrebných na psychické pochody. No u fyzicky vitálnych jedincov sa vytvorí v tele v hrubom objeme až do 200 litrov chémie. A u geniálnych ľudí je základom tvorba 5 až 7 krát 40 litrov v mozgu. No takéto množstvo ich biela mozgová hmota nevyrobí a na pomoc musí prísť tukový orgán. Netvrdím, že ku genialite treba iba toto množstvo chémie. Treba aj rezonančné nervstvo z rozkmitaných hlasiviek alebo pobrušnice, ktorá môže slúžiť ako rezonujúca membrána. A tiež vzdelanosť a ambície. No bez dostatku chémie v objemových číslach to asi nepôjde. V starobe klesá podľa vešteckých zistení produkcia v mozgu na 2 až 3 litre denne, čo je už iba forma existencie skoro v spánku.

Teda je vhodné zaoberať sa transformáciou tukového orgánu ako jedinečnej fabriky na tvorbu náhradnej a doplňujúcej chémie pre fyzické, ale aj psychické výkony. Problémom zostáva, ako donútiť alebo transformovať tukový orgán, aby začal produkovať vysnívaných 15 000 látok v objeme 300 litrov denne.

Veštecky sme overovali tých, ktorí sa dožívali vysokého veku. Boli tu ľudia, ktorí sa dožívali najčastejšie aj 120 rokov. Potom menej 200 ročný a úplný extrém tvoril jedinec, ktorý sa dožil 500 rokov. No v sebe mal trojnásobné zálohy kmeňových buniek ako bežní ľudia. Tento prípad treba brať s rezervou a odstupom.

Samozrejme, že u týchto jedincov fungovali iné fenomény ako u ľudí, ktorí sa dožívajú okolo 70 rokov. V prvom rade im najčastejšie skvele fungoval tukový orgán. Potom využívali fenomén trvalého fyzického a chemického poškodzovania buniek, ktoré sa obnovujú inak ako cez kmeňové bunky. Mikropoškodenie tkanív fyzicky alebo mikrodávkami jedu dovoľujú spustiť v tele iný mechanizmus obnovy. V tomto smere sú zaujímavé výskumy v Austrálii, kde sa do pankreasu zavádza špeciálne teliesko a toto poškodenie vyvoláva obnovu buniek v tomto orgáne, ktorý nemá kmeňové bunky, iba proces neustálej údržby a reparácie, nie výmeny buniek. Potom je tu ešte jeden fenomén a to je vyvolať v organizme také pochody, aby sa bunky tela nemuseli obnovovať tak často a dosiahli vyššiu životnosť ako je bežné v ľudskom organizme. A to títo ľudia v dlhovekosti nesporne dosiahli. Človek mal pri vešteckom výkone pocit, že bunky v tele sa správali takmer ako nesmrteľné. No nie sú nesmrteľné, ale dokážu prežívať v dobrej výkonnosti dlho.

Potom u dlhovekých je ďalší fenomén a to schopnosť tvoriť nové kmeňové bunky. Nemám na toto tvrdenie vedecky seriózne poznatky, ale iba veštecké bádania ľudí, ktorí sa dožili extrémne vysokého veku. Dokázali v sebe vyvolať také procesy, že z pozostatkov detskej žľazy v rôznych častiach tela vydolovali tvorbu nových kmeňových buniek, ktoré sa presunuli do častí tela, kde chýbali. Zase sa opieram o veštecké bádania a nie o vedecký výskum. No v tejto oblasti produkcie nových kmeňových buniek nemáme ešte jasno a budeme robiť nové bádania na vešteckej úrovni.

Ďalej nás začalo zaujímať, ako naštartovať činnosť v tukovom orgáne a pozmeniť jeho činnosť požadovaným smerom.

Pridaj komentár