Snaha o aplikáciu vedeckých metód bádania do celej oblasti ezoteriky. Kladenie otázok a hľadanie správnych odpovedí.

V prvom rade som si uvedomil, že vedecký spôsob myslenia a bádania treba postupne zaviesť do celej oblasti ezoteriky a nie iba do výskumu info polí mŕtvych ľudí a zvierat. Treba obsiahnuť oblasť teoretickú, praktickú, samotný výskum, nácvik, didaktiku a ostatné oblasti. To pre mňa znamená inak nastaviť mozog a prispôsobiť slovný aparát.

Tak isto som si uvedomil, že musím vytvoriť inšpirujúci zoznam otázok, na ktoré sa budem usilovať hľadať a nájsť dostatočne hlboké odpovede.

1.ako sú preskúmané info polia mikrosveta?
2.ak fungujú anjelské info polia?
3.ako budeme postupovať vo výskume info polí starých miliardu rokov?
4.aké experimenty sme doteraz previedli?
5.aké nové zistenia máme v oblasti náboženstva?
6.aké závery sú v skúmaní stigmatických info polí?
7.aké problémy sa najčastejšie vyskytujú v oblasti skúmania kozmických info polí?
8.ako ďaleko je príprava na skúmanie pravekých info polí?
9.dajú sa niektoré info polia zemských spomienok presunúť do kozmu?
10.existujú aj zmiešané info polia ľudské a zvieracie, ľudské a ľudské?
11.čo sa deje so spomienkami zomierajúceho človeka?
12.čo sa deje so spomienkami v neurónoch?
13.čo sa deje so spomienkami v kostiach?
14.čo sa deje so spomienkami v mediálnom stave?
15.čo sa deje so spomienkami pri poškodenej mieche?
16.čo sa deje so spomienkami vypustenými počas života do sveta mŕtvych informačných polí?
17.skúmali sme detské info polia?
18.ako ďaleko sme vo výskume reinkarnačných pochodov?
19.do ktorých oblastí sme už zaviedli vedecké metódy bádania?
20.čo sa má rozumieť pod názvom spomienky uložené v magmatických poliach Zeme?
21.preskúmame všetky info polia mŕtvych v akáše?
22.je naším záujmom preskúmať všetko, aby sme určili zákonitosti fungovania info polí?
23.aké ciele sme si vytýčili v oblasti zavádzania vedeckých metód bádania?
24.sú ešte niektoré info polia pre nás utajené a neznáme?
25.robíme v ezoterike skutočne všetky najdôležitejšie oblasti?
26.ktoré robíme najintenzívnejšie a ktoré najmenej aktívne?
27.máme preskúmané, čo sa deje a udeje s informačnými poliami živej osoby, v ktorej sa nachádza reinkarnované informačné pole?
28.zamysleli sme sa, ako zvýšiť pravdivosť toho, čo tvrdíme, alebo toho, čo skúmame?
29.ako sme rozvinuli metodiku porovnávania dvoch podobných info polí spomienok?
30.sľúbili sme vytvoriť katalóg informačných polí, ako si na tom stojíme?
31. ako podeliť sexuálnu a asexuálnu ezoteriku
32. ako rozdeliť mikrosvet a makrosvet
33. ako rozdeliť patologické a nepatologické
34. ktoré info polia z nekonečna by sme mali poznať, vybrať, ktoré by mali zmysel pre ezoterickú prax
35. ako budeme experimentovať v stigmatizme

Pridaj komentár