Techniky transformácie tukového orgánu, teda ľudského tuku, na malú chemickú fabriku. Správne vnímanie tukového orgánu v tele. Vedľajšie účinky takejto transformácie.
Prevzatie základných techník transformácie tukového orgánu s cieľom dosiahnuť postupne po niekoľko rokov produkciu 15 000 látok v objeme 300 litrov chemických tekutín počas jedného dňa.

V zásade ide o to, aby sme neustále nútili tukový orgán k tvorbe nových a nových látok prospievajúcich ľudskému telu. Budeme vychádzať zo skúsenosti tých, ktorí vo svojom tele produkovali zvýšené množstvo chemických látok. Boli to ľudia z celej histórie ľudstva, ktorí tento fenomén dosahovali špecifickým správaním.

V prvom rade mali panický strach zo smrti a boli ochotní spraviť čokoľvek, aby sa zachránili a žili čo najdlhšie. Teda je dobré sa neustále nalaďovať na pud sebazáchovy, tvrdo sa mu podriadiť a robiť, čo vám prikazuje. Potom je potrebné naučiť sa koncentrovať do tukového orgánu. V tuku nájdete nervové dráhy a zakončenia, krvné a lymfatické riečište a množstvo tukových buniek, teda úplne živú časť tela. Treba sa do tuku a ganglií tuku naučiť dlhodobo koncentrovať. Ganglie tuku sú vlastne riadiace centrá tuku, sú to orgány malé ako špendlíková hlavička. Je nutné sa sem aktívne koncentrovať a koncentráciu udržať dlhšiu dobu, niekedy aj celú hodinu. Počas tejto hodiny si predstavujete, že váš tukový orgán je chemická fabrika, ktorá stále viac a viac produkuje chemické látky čo do množstva a čo objemu v litroch.

O transformáciu tukového orgánu sa podujala asi 10 členná skupina ľudí. Prvé skúsenosti v najhoršej verzii sú, že tukový orgán sa odmietne transformovať, začne produkovať stále menej a menej užitočných látok a prejde do chémie škodiacej telu. V takomto prípade treba prejsť k razantnejšej liečbe na základe vešteckej diagnostiky. Vtedy si osoba spravidla ukladá na telo rôzne druhy potravín ako mäso, maslo, tuk, rôzne bylinky, med, vajcia a iné. Robia sa aj špeciálne kúpele vo vlastnom moči, rašeline a kúpeľných soliach a iné procedúry podľa vešteckého diagnostikovania. V zásade pri neochote tukového orgánu na transformáciu treba všetko, čo jete, ukladať na kožu. Vyskúšať v malom a potom vo väčšom. Potraviny a ukladajú spravidla na pár hodín. K tomu je dobrá koncentrácia do tukového orgánu a ochota uložiť si na telo čokoľvek, čo káže intuícia napojená na pud sebazáchovy.

V niektorých prípadoch sa môže v tuku hromadiť množstvo užitočných látok a orgány tela nie sú ochotné ustúpiť a začať spolupracovať. Vtedy je potrebná koncentrácia na časti a orgány tela s predstavou spolupráce s oblasťou tuku. Na profesionálnejšej úrovni možno využiť poznatky z medicínskej neuropsychológie, ktorá hovorí o centrách riadenia orgánov a častí tela v šedej kôre veľkého mozgu. Ide o oblasť pod povrchom lebečnej kosti a tu si predstavujete intuitívne v niektorej časti riadiace centrum jednotlivých orgánov ako súčiastky počítača. Každý orgán, každý systém tela má svoje centrum a máte predstavu o spojení centra tela s centrom tukového orgánu.

Je dobré si neustále predstavovať a koncentrovať sa priamo do orgánov tela a predstavovať si ich spoluprácu s tukovým orgánom. Pomôžte si anatomickým atlasom ľudského tela. Tukový orgán dodáva zo seba látky, ktoré orgán nedokáže už vyrobiť, alebo ich vyrába málo. Ďalej bude do orgánov rovno bunkám dodávať liečivé látky, starať sa o bunky a ich veľkú výdrž. Do hnedého tuku uloží rezervné zásoby. Bude spomaľovať starnutie a šetriť kmeňové bunky, z ktorých sa tvoria nové kmeňové bunky. Zároveň si predstavujete, ako sa mení štruktúra tuku na menšie ploché objekty veľkosti dlane a ešte menšie ako necht na palci. Každý takýto objekt v tuku sa stará o určitú časť alebo orgán tela. Na jednom mieste sa vytvorí 6 takýchto útvarov, z ktorých jeden riadi tých ostatných 5 častí. Teda 6 objektov v tuku na ľubovoľnom mieste je spolu a jeden z nich riadi tých ďalších 5, ktoré sú spolu pri sebe ako kúsky papiera tenké pár milimetrov.

Ďalší negatívny prejav v kontrolnej skupine bol stály hlad, chuť priberať a proces premeny tukového orgánu spraviť v novej vrstve tuku. Tomu treba zabrániť a zahájiť diétu. Jednoducho to nepustiť a nedovoliť. Menej jesť. Jesť oddelenú stravu, teda zjesť chlieb, po pol hodine jablko, potom šunku a potom niečo sladké. Nedávať to do žalúdka spoločne. Takto zabránite tomuto mechanizmu realizovať sa. Je to nutné spraviť. Tento proces je možné vnímať vtedy, keď sa ženám v prechode zníži hladina ženských hormónov a tuk ich síce vyrobí, ale žena priberie. Teda organizmus to zariadi v novom tuku. A to nesmiete dovoliť. Mohol by sa rozbehnúť proces nekontrolovateľného naberania tuku.

V kontrolnej skupine sa objavili aj iné problémy pri prepojení tukového orgánu na trávenie. Spontánne bolesti žalúdka a vodovité hnačkovanie. Zvládnete to liekmi na hnačky, živočíšnym uhlím, suchármi a klasickou diétou pri pokazenom žalúdku. Všetko sa vhodne upraví.

Objavili sa aj iné problémy a to nevládnosť sa pohybovať, prejavuje sa pri zmene biochémie prúdiacej do svalov. Všetko treba prekonať cvičením, aktívnym pohybom a programovaním.

Pridružil sa aj smútok a nechutenstvo. Je to treba prekonať a neprepadať sa do depresií. Všetko sú to prejavy zmien v tukovom orgáne.

Pridaj komentár