Koncentrácia na jeden bod. Koncentrácia na viac bodov naraz. Prepínanie koncentrácie. Opakovaná koncentrácia. Koncentrácia von. Koncentrácia dnu do tela. Koncentrácia sluchom. Koncentrácia vôňou. Koncentrácia zrakom. Koncentrácia hmatom. Koncentrácia vnútorným hlasom. Dĺžka koncentrácie. Koncentrácia a hnev. Prinútiť sa koncentrovať. Koncentrácia z hladu. Koncentrácia z ohrozenia. Koncentrácia z pudu sebazáchovy. Koncentrácia reflexívna. Koncentrácia zaťatím svalu. Koncentrácia erotická. Koncentrácia z túžby spoznávať. Koncentrácia z túžby víťaziť. Koncentrácia na myslenie.

Koncentrácia na vykonanie činnosti. Koncentrácia zúžením vedomia. Koncentrácia na vykonanie príkazu inej osoby. Koncentrácia ako návyk. Koncentrácia na špendlíkovú hlavičku. Koncentrácia na zrniečko maku. Voľná koncentrácia do kruhu. Nútená ľudská koncentrácia do stredu kruhu. Koncentrácia hypnotickými technikami. Koncentrácia na spomienku. Neschopnosť sa na niečo skoncentrovať. Nečakaná strata koncentrácie. Vedomá koncentrácia. Inštinktívna koncentrácia. Koncentrácia ako stupor. Bez koncentrácie ako v spánku. Intenzita koncentrácie a jej pulzácie. Výdrž pulzujúcej koncentrácie a nástup únavy. Koncentrácia na pohyb. Koncentrácia na trojrozmerný a mnohorozmerný objekt.

Koncentrácia na určitý tvar. Koncentrácia na opičenie sa po niekom. Koncentrácia koordinovaná viacerých zmyslov. Koncentrácia magickým pohybovým rituálom. Koncentrácia magickým zvukom. Koncentrácia magickou kombináciou spomienok a objektov. Koncentrácia energetická. Koncentrácia otočením obrazu v zadnom zrakovom mozgu. Koncentrácia blikaním, kmitaním a vibrovaním.

Koncentrácia na jeden bod.
Schopnosť ezoterika sa koncentrovať očami, hmatom, sluchom, jazykom alebo niektorou časťou tela iba na jeden bod v určitej časovej jednotke. Pozeráte sa určitú dobu na jeden bod a vnímate jeho zmeny. Dotýkate sa rukou, jazykom alebo inou časťou tela jedného bodu. Má nasledovať dekoncentrácia a prenesie koncentrácie na iný bod.

Koncentrácia na viac bodov naraz.
Podobná schopnosť, ale teraz je koncentrácia zmyslov rozložená na dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť a desať bodov. Schopnosť mierne vnímať každý bod a prenášať pozornosť zvýšenú na jeden z 10. bodov. Treba zvládnuť.

Prepínanie koncentrácie.
Schopnosť skoncentrovať sa zmyslami na jeden bod, potom koncentráciu prepnúť na iný bod a potom zase na hociktorý ľubovoľný bod. Zaostrenie zraku. Zostrenie koncentrácie do uší. Koncentrácia na jazyk, nos, prsty chodidlá a kožu.

Opakovaná koncentrácia.
Schopnosť zmyslov koncentrovať sa na jeden bod. Potom nekoncentrovať sa a znovu sa koncentrovať. Schopnosť koľkokrát to dokážeme spraviť a akou intenzitou.

Koncentrácia von.
Koncentrácia na objekty a deje od povrchu tela až donekonečna od seba. Teda všade tam, kde dosiahnu zmysly alebo technika, ktorá zdokonaľuje naše zmysly vidieť čo najďalej do makrosveta kozmu a mikrosveta častíc.

Koncentrácia dnu do tela.
Koncentrácia od povrchu kože dnu do fyzického tela a všetkých pochodov v ľudskom tele. Koncentrácia vlastných zmyslov do vlastného tela. Ezoterik musí zvládnuť nadštandardne. Naučiť sa koncentráciu na orgány a časti tela až na úroveň makového zrnka. Rozhodujúci moment pre zvládnutie základov ezoteriky.

Koncentrácia sluchom.
Buď to bude koncentrácia cez ušné bubienky, alebo cez spánkové laloky v mozgu. Môže to byť do diaľky alebo zblízka.

Koncentrácia čuchom.
Buď to bude koncentrácia z nosnej sliznice, alebo cez temenný mozog.

Koncentrácia zrakom.
Buď to bude koncentrácia cez oči v prednej časti tváre, alebo v zadnom zrakovom mozgu.

Koncentrácia hmatom.
Buď to bude dotyk prstami, alebo inou časťou tela. Prípadne to bude koncentrácia do oblasti šedej kôry veľkého mozgu.

Koncentrácia vnútorným hlasom.
Sústredíte sa do predného mozgu, kde je centrum premýšľania a odtiaľto sa koncentrujete premýšľaním dnu aj von.

Dĺžka koncentrácie.
Tak isto treba ovládať dĺžku koncentrácie na nejaký objekt.

Koncentrácia a emócie.
Koncentrácia posilní, keď ju spojíme s určitým stupňom sily emócie. Emócia ako radosť, smútok, hnev a strach. Lepšie sa jednoznačne koncentruje v stave určitej hĺbky a sily hnevu a strachu. No prílišný hnev aj strach môžu ochromiť koncentráciu, alebo ju zaseknúť v určitom stave.

Dekoncentrácia a emócia smútku a radosti.
Omnoho lepšie sa nekoncentruje, keď prevládajú emócie smútku a radosti.

Prinútiť sa koncentrovať.
Je schopnosť napriek únave alebo iným okolnostiam sa skoncentrovať na daný stav alebo objekt.

Koncentrácia z hladu.
Ide o inštinktívnu koncentráciu, ktorá môže ísť aj mimo ľudskú kontrolu. Jednoducho sa ohlási hlad a núti vás, aby ste sa pridali a presunuli koncentráciu na stav hladu. Nemusíte poslúchnuť a koncentráciu udržať na inom záujme. No inštinktívna koncentrácia bude silnieť a usilovať sa, aby ste sa pridali a koncentrovali sa na hlad. Lebo môže nastúpiť inštinktívna koncentrácia na únavu a spánok. Keď ani potom neposlúchnete, tak môže prísť v určitých prípadoch strata vedomia, čo je stav totálnej dekoncentrácie.

Koncentrácia z ohrozenia.
Inštinktívne v prípade nebezpečenstva sa môže zapnúť nečakaná koncentrácia z hĺbky a je vykonaná bez vašej vedomej koncentrácie.

Koncentrácia z pudu sebazáchovy.
V prípade ohrozenia života sa zapína inštinktívna koncentrácia a núti vás konať v mene zachovania života, pokiaľ nie je pud sebazáchovy poškodený ako v prípade samovrahov.

Koncentrácia reflexívna.
Sú nacvičené koncentrácie zvnútra podvedomia. Niektoré činnosti človek robí tak dlho, že sa dejú akoby bez nutnosti koncentrácie. Keď niekto robí nejakú činnosť celé roky, tak sa vytvára podprahová automatická koncentrácia, pri ktorej vedomá ľudská koncentrácia slabne a je nepotrebná. Dobre je to vnímať u špičkových športovcov. No pri novej veci a novej činnosti je treba, aby bol skoro 100% podiel vedomej ľudskej koncentrácie.

Koncentrácia zaťatím svalu.
Schopnosť koncentrácie pomocou svalov a zovretia v ruke pomocou svalov. Schopnosť iba určitý čas vyvinúť svalový tlak a keď to nejde, nastupuje násilná koncentrácia aj za cenu poškodenia svalu.

Koncentrácia erotická.
Koncentrácia na erotické energie a erotickú aktivitu v tele človeka.

Koncentrácia z túžby spoznávať.
Veľký vplyv majú na koncentráciu aj túžby človeka. Jeho nastavenie na uspokojenie vysnívaných vecí. A jedna z nich môže byť túžba spoznávať.

Koncentrácia z túžby víťaziť.
Tak isto významná túžba, dovoľujúca silnú koncentráciu na cieľ dosiahnuť víťazstvo.

Koncentrácia na myslenie.
Schopnosť sa skoncentrovať do mozgu a premýšľať nad spôsobom fungovania vecí a javov.

Koncentrácia na vykonanie činnosti.
Človek spozornie a dosiahne určitý stupeň pozornosti, ktorý je dostatočný na vykonanie nejakej činnosti.

Koncentrácia zúžením vedomia.
Extrémna koncentrácia vzniká vtedy, keď sa ľudská myseľ a vedomie zúži iba do časti neurónov. Takíto ľudia sa dokážu koncentrovať iba na jednu činnosť alebo malé množstvo činnosti, no koncentrujú sa maximálne. V niektorých prípadoch sú osoby so schopnosťou byť všestranní na množstvo činností, ale zase nedokážu veci robiť dostatočne do hĺbky.

Koncentrácia na vykonanie príkazu inej osoby.
U niektorých osôb je to extrémny problém, aby spravili to, čo im napíšete alebo poviete. Osoba sa nedokáže na to skoncentrovať, alebo musí niečo na tom, čo ste jej povedali, pozmeniť.

Koncentrácia ako návyk.
Keď sa nespočetnekrát skoncentrujeme na niečo a opakujeme túto činnosť mnoho rokov, tak získame koncentračný návyk, ktorý už funguje ako automat na kávu.

Koncentrácia na zrniečko maku.
Treba trénovať. Ľudská myseľ nemá bežne takúto schopnosť koncentrovať sa na tak malé objekty. Tak isto ľudská myseľ nemá schopnosť vnímať extrémne veľké objekty ako je celý povrch zemegule naraz.

Voľná koncentrácia do kruhu.
Keď ste v lesnom prostredí a bez kompasu idete hustým lesom, tak zistíte, že podvedome tu bola koncentrácia do kruhu.

Nútená ľudská koncentrácia do stredu kruhu.
Človek je schopný posilňovať svoju koncentráciu a presnosť koncentrácie. Napríklad nácvikom streľby na kruhovitý terč. Iný druh koncentrácie sa dá realizovať cez kruhovité mandaly so stredom.

Koncentrácia hypnotickými technikami.
Niektorí sú schopní pri koncentrácii a jej posilnení použiť vhodné hypnotické techniky, ktoré potom dovolia koncentráciu aj na procesy uložené v podvedomí človeka. To je oblasť, ktorá nie je bežne dostupná. Sú na to potrebné zvláštne veštecké schopnosti.

Koncentrácia na spomienku.
Schopnosť sa skoncentrovať na spomienky uložené v mozgu a pracovať s nimi. Teda si spomenúť a prípadne ich použiť vo fantázii alebo inak.

Neschopnosť sa na niečo skoncentrovať.
Aj takáto možnosť môže nastať, že sa osoba nedokáže skoncentrovať na to, čo potrebuje spraviť a premyslieť. Prílišná únava. Užitie rôznych látok. Poškodenie organizmu. Emocionálne depresívne reakcie. Alebo zámerná nechuť a neochota.

Nečakaná strata koncentrácie.
Nastáva v prípade omdletia. V určitých prípadoch v spánku, pri oddychu a má určitú úroveň stavu koncentrácie.

Vedomá koncentrácia.
Je možná u človeka v určitej fáze života, keď vie definovať, čo chce dosiahnuť a musí na dosiahnutie vyvinúť určitú koncentráciu. Zvieratá nedokážu mať vedomú, ale iba inštinktívnu koncentráciu vytvorenú nekonečným opakovaním.

Koncentrácia ako stupor.
Nastáva v prípadoch poškodenia psychiky ako prejav neschopnosti zrušiť koncentráciu. Môže trvať aj desiatky minút.

Bez koncentrácie ako v spánku.
Úplná dekoncentrácia sa dá dosiahnuť iba počas hlbokého ľudského spánku. To je reálne dosiahnutý stav skutočnej dekoncentrácie, pokiaľ ste sa pred spánkom neprogramovali na dosiahnutie nejakého cieľa počas snového pochodu.

Intenzita koncentrácie a jej pulzácie.
Tak isto je potrebné vedieť meniť silu koncentrácie aj dĺžku koncentrácie na nejaký objekt. Prípadne presúvať koncentráciu po dotyčnom objekte.

Výdrž pulzujúcej koncentrácie a nástup únavy.
Schopnosť prenášať koncentráciu z jedného objektu na druhý a znovu na iný objekt. Alebo naraz sa koncentrovať na niekoľko objektov. Zároveň uvoľniť koncentráciu a znovu ju dosiahnuť na inom alebo menšom alebo väčšom počte objektov.

Koncentrácia na pohyb.
Dôležitá je aj schopnosť koncentrovať sa na pohybujúci sa objekt vo vnútri nás aj okolo nás. Koncentráciou odhadovať vzdialenosť a tvary pohybujúceho sa objektu ľubovoľnými smermi.

Koncentrácia na trojrozmerný a mnohorozmerný objekt.
Schopnosť v sebe alebo v aurickom obale okolo tela vytvoriť z energií a spomienok mnohorozmerný objekt tak, ako keby fotoaparát pofotil objekt záujmu zo všetkých strán naraz. Vo vlastnej fantázii to spojením fotografií zmontujeme podľa reality.

Koncentrácia na určitý tvar.
Koncentrácia zmyslov, ktoré dokážu vnímať tvar určitého objektu vo vnútri tela alebo okolo tela. Vo vnútri tela schopnosť vytvoriť viacrozmernú spomienku zo 6. fotografií objektu, kde sa sfotila každá strana objektu.

Koncentrácia na opičenie sa po niekom.
Schopnosť osoby, aby zopakovala po niekom jeho pohyby, slová, gestá a všetky druhy konania. Schopnosť opičenia sa a napodobňovania ako základ niečo sa naučiť.

Koncentrácia koordinovaná viacerých zmyslov.
Koncentrácia do seba alebo do okolia je silnejšia, keď sa spoja koncentráciou viaceré zmysly naraz. Ako keby ste daný objekt videli, počuli, hmatali, čuchali a chutnali. Niekedy iba symbolicky iba nepriamou koncentráciou a aktiváciou zmyslov. Kameň nevonia a nedá sa očuchať, ale aktivizovať sliznicu nosa možno.

Koncentrácia magickým pohybovým rituálom.
Znovu špeciálna technika koncentrácie, ktorá dovoľuje sa na niečo alebo niekde koncentrovať a dosústrediť ľudskú myseľ. Len treba vykonať určitý vhodný pohyb a tento v určitom bode zafixovať. Na to je vhodné hlavne jogínske vedomie, kde sa znehybnie v určitej pozícii tela, rúk, dychu, stuhnutie niektorých svalov.

Koncentrácia magickým zvukom.
Je to špeciálny druh koncentrácie, ktorý vyžaduje prax s magickými rituálmi okolo zvukov, ktoré máme uložené v pamäti alebo na CD nosiči. Aj kombináciou vhodných zvukov možno dosiahnuť stav koncentrácie do danej oblasti ľudského tela alebo iného objektu okolo nás.

Koncentrácia magickou kombináciou spomienok a objektov.
Špeciálny druh koncentrácie a to pomocou určitého pohybu tela. Spravíte pohyb a ten vás skoncentruje do srdca. No musíte vedieť a naučiť sa, ktorý to je. Prípadne si sadnete do určitej polohy a tá vás skoncentruje do určitej oblasti tela. Využíva sa v joge. Tak isto si dáte pred seba niekoľko predmetov a ich rozložením dosiahnete koncentráciu na určité miesto tela. To isté dosiahnete určitým typom dýchania a premýšľania.

Koncentrácia energetická.
Vyžaduje preniknutie a aktivizovanie nervových platničiek vo všetkých svalových tkanivách. Je potrebný koncentrovaný prienik a prepojenie so zmyslovými centrami v šedej kôre veľkého mozgu. Sluchové centrum, zrakové centrum, hmatové centrum, chuťové centrum a čuchové centrum. Potom je možné, ako je to u prútikárov, vnímať 4 magnetické pulzácie magmatického jadra Zeme. Tu je základ energetickej ezoteriky.

Koncentrácia otočením obrazu v zadnom zrakovom mozgu.
Špeciálny druh koncentračnej schopnosti, pri ktorom využijete skutočnosť pretočenia videného obrazu pred sebou hore nohami. Dokážete sa na objekty okolo seba koncentrovať dynamickejšie.

Koncentrácia na extrémnu záťaž.
Špeciálny druh koncentrácie, ktorý vyžaduje prechádzanie extrémnymi životnými situáciami a nekapitulovať. Vhodný výcvik sa dá realizovať v posilňovni pri zdvíhaní extrémne vysokých váh. Váha sa samozrejme rozumne zdvíha postupne. Tu sa človek naučí tento mechanizmus a potom ho využije v krízových situáciách svojho života. Samozrejme, každý rozumný ezoterik sa vyhne krízovým situáciám ako sa dá.

Koncentrácia priamo zo šedej kôry mozgovej.
Je to náročná koncentrácia do malého priestoru 3 až 7 vrstiev neurónov v 6. oblastiach výskytu neurónov v tele. Na tento prienik je potrebné zvládnuť techniku Silva školy a to je naučiť sa z pamäte vybrať spomienky na blikanie svetla, rezonovanie zvuku a vibrovanie elektrospotrebičov. Rovná hodnota a pozornosť sa dáva striedaniu svetla a tmy, zvuku a tichu a tak isto prerušovaniu vibrácií elektromotora. Takto sa dá dobre prenikať napríklad do šedej kôry veľkého mozgu. Tento prienik je pre ezoterika otázkou života a smrti. Ezoterik, ktorý prenikol do neurónov, dokáže z nich ovládať všetky stavy.

Koncentrácia a motivácia.
Schopnosť koncentrovať sa často závisí od prvku motivácie. Prečo sa chce niekto na niečo koncentrovať a niečo s tým robiť. Ide o uspokojenie vnútornej potreby a jej naplnenie. Motivovať vás môže chuť súperiť zo športu a zvíťaziť. Môže to byť vidina odmeny a uznania.

Koncentrácia a donucovanie sa.
Ide o schopnosť jedinca donútiť sa spraviť aj to, čo ho nebaví a v žiadnom prípade nechutí. Ide o schopnosť najedovať sa na seba a spraviť to, čo sa vám nechce, ale je to nutné rozumne spraviť. Napríklad nechce sa vám učiť v ezoterike veštectvo. No viete, že bez vešteckých schopností v ezoterike dosiahnete málo čo. A preto sa silou donútite to spraviť. Zvyčajne sa na seba nahneváte a prekonáte vlastnú nechuť. Systém schopnosti prekonávať prekážky a koncentrácia na prekonávanie prekážok. Nechuť sa vzdať a kapitulovať. Teda kapitán potápajúcej sa lode ju neopustí a zomiera. Má svoju hrdosť.

Koncentrácia a programovanie.
Oblasť, kde sa navzájom prepájajú dve oblasti a to je programovanie, ktoré priamo pôsobí na schopnosť sa automaticky skoncentrovať na budúcu činnosť. Programovanie je vlastne schopnosť mnohonásobného skoncentrovania sa na predstavu a precítenie toho, čo chcete, aby ste v budúcnosti robili. Kvalitné a mnohonásobné vizualizovanie vedie k automatickému skoncentrovaniu na činnosť, ktorú vykonáte spontánne a bez donucovania sa.

Koncentrácia zmyslov veštecká.
Ide o špeciálny druh koncentrácie cez šedú kôru veľkého mozgu v jednotlivých oblastiach. Ide o 3 až 7 vrstiev neurónov. Z nich cez rôzne patologické alebo trénované stavy uvoľnenia psychiky ako v klinickej smrti. Teda pri stíšení činnosti orgánov tela alebo zastavení, najčastejšie srdcový sval. V klinickej smrti sa z tela uvoľní klinický obal. Je to zhustená energia do tvaru mydlovej bubliny a na to treba skoncentrovať zmysly zo šedej kôry veľkého mozgu.

Pridaj komentár