Mal by som záujem komplexne preniknúť do jednotlivých meditačných techník, aby to, čo sa naučím, malo hlavu a pätu a uceliť si všetky informácie. Mám prvý stupeň reiki.

Prejavili ste záujem o ezoteriku a duchovné napredovanie. Z toho dôvodu som si dovolil nahliadnuť do vášho podvedomia. Aby ste sa mohli s nami venovať ezoterike, potrebujete sa dať zdravotne do poriadku a hlavne sa zásadne psychicky zmeniť. Pokiaľ máte chuť na osobnú zmenu, dajte vedieť.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo nervový systém. Stupeň chorobnosti je 40, teda začínajúca chorobnosť. Biele krvinky bezdôvodne agresívne útočia na nervový systém. Treba dať do poriadku. Kyvadlo neobkreslilo lymfatický systém. Stupeň chorobnosti je 60-70, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Nežiaduce genetické zmeny ľudských buniek na bunky podobné myšacím. V budúcnosti možné riziká. Kyvadlo neobkreslilo obličky. Stupeň chorobnosti je 60-70, čo je pozvoľna sa šíriaca chorobnosť. Celkovo nefungujúca obnova obličiek. Príčina je v psychickej rovine. Treba riešiť. Kyvadlo neobkreslilo hrubé črevo. Stupeň chorobnosti je 60-70, príčina zase stres a psychika. Ostatné v poriadku.

Psychický stav
Aurický obal nemáte okolo seba ako štandardní jedinci. Obal je zúžený. Vaša psychika preniká na úroveň atómov a treba rozsiahle psychoterapie.

Povaha
Psychicky ste usadený v strednom mozgu so spojkou do nervstva ústnej dutiny. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je nervózna, chaotická, silne emocionálna.
Sexuálne podvedomie
Skúmam sexuálne podvedomie vytvorené v detstve pod vplyvom rodičov. Chaos, zmätok a neuvážené konanie. Treba dať do poriadku.

Stav obalov podvedomia
Skúmam anjelské sféry detských dyslektikov, ktoré ste dostali v 4. roku života. Dostali ste sivé a čierne havranie sféry. Teda silná emocionalita a určité prvky byť v živote menej úspešný. Treba dať do poriadku a dosiahnuť biele anjelské sféry a celkovo ísť k úspechu. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Sú plné obrazov manipulácií, špekulácií. Celkovo chaos.

Chromozómová história
Cesta vašich ľudských chromozómov začína v spodnej časti Afriky, ide cez Madagaskar, Južnú Ameriku, Aljašku, Rusko do Európy. Charakterizuje to obrázok osoby s prvkami túlať sa, nepríjemnosti, bez hlbokého záujmu o duchovno. Odmietate to a chcete žiť inak ako vaši predkovia.

Génové reťazce
Sú pokope a teda nie od seba ako u ezotericky a duchovne ladených osôb, ktoré by museli meditovať. Ale meditujú aj takéto osoby. Máte však silne rozvinuté negatívne črty osobnosti. Zase treba psychoterapie, aby ste sa stali pozitívne ladenou osobnosťou.

Embryonálny vývoj
Celkovo samá chorobnosť a boj s chorobnosťou až dodnes. Slabý základ pre zdravie a nutnosť zorientovať sa k trvalej starostlivosti o zdravie.

Kolektívne vedomie
Z miechy do vášho života preniká veľa deštrukčných prvkov. Znovu rozsiahle psychoterapie, aby ste sa stali pozitívne ladený. Nutná osobná zmena.

Astrológia ega
Odmietate sa podriadiť rozumným veciam. Odmietate autority. Chcete si veci robiť po svojom a keď sa nedarí, tak sú na vine iné osoby.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch likvidujete všetko pozitívne. Všeobecne platné zákonitosti si meníte, ako sa vám zachce. Budujete si svet podľa svojich pravidiel. A to nie je múdre. Zase by boli potrebné psychoterapie do oblasti snov.

Hviezdy, šťastný osud
Držať sa od sveta ezoteriky čo najďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.