Pokračovali sme v ďalšom opakovaní zasvätenia do sexuálnych energií. Treba si uvedomiť, že pokiaľ človek funguje na neustálych sexuálnych energiách, tak celá ezoterika má úplne iný rozmer. Treba zobrať na vedomie, že medzi nami sa nachádzajú jedinci, ktorí trvalo bežia na sexuálnych energiách. Väčšina ľudí má normálny stav mysle, do sexuálneho stavu a tvorby sexuálnych energií sa prepína na základe zaregistrovania a reagovania na sexuálne podnety, či už z vonkajšieho, alebo vnútorného sveta. Teda treba sa naučiť odlišovať dva rozhodujúce smery v ezoterike: jedna cesta ide na normálnom asexuálnom stave a druhá línia ide na sexuálnom stave a sexuálnych energiách.

Doteraz sa bolo možné tejto sexuálne ladenej duchovnej ceste venovať na základe zverejnenej ezoterickej literatúry, a tak isto sa dala kopírovať súčasná prax žijúcich tantrikov. Takýto postup cez literatúru a žijúcich tantrikov má však aj svoje nevýhody. Preložená ezoterická literatúra je znehodnotená tým, že prekladateľ nie je na dostatočnej duchovnej úrovni. Drvivá väčšina žijúcich tantrikov si robí svoj jedinečný systém a usiluje sa zväčša o to, aby ste robili ich cestu a nie vlastnú cestu. Zasväteniami sa situácia zásadne mení. Pri zasvätení dostanete kópie objektov, ktoré vytvorili historickí zasväcovatelia, ktorí mali zvyčajne poškodenú nervovú sústavu, čo je u nich základom tvorenia objektov do aury. Ich objekty potom obsahujú to, čo počas života robili a čomu sa venovali. Teda je tu určitá jedinečná možnosť získať prístup k skúsenostiam špičkových tantrikov. To je tiež fenomén sám o sebe, lebo zasvätením môžete mať doslova niekoľko osobných učiteľov naraz a ako sa hovorí, v hviezdnej zostave. Na to, aby ste robili sexuálnu ezoteriku na základe poznatkov objektov zasvätenia je potrebné, aby ste boli zdatní vo vešteckých a senzibilných schopnostiach. K týmto schopnostiam treba pridať objekty zo zasvätenia.

Zasväcoval som prítomné osoby do sexuálnej ezoteriky. Do aury zasväcovaných osôb sa odkopírovalo okolo 40 objektov od tantrikov celého sveta a všetkých historických dôb. Zároveň sa realizovalo okolo 16 magických rituálov, ktorých základom boli obrázky, ktoré sú eroticky ladené. Neustále sa kreslili špirály a čierne hady do erotických obrázkov.

Celé zasvätenie sme vylepšili tým, že ku každému zasväteniu sa pridali aj talizmany. Pod talizmanmi tu rozumieme magický rituál, pri ktorom sa nakreslí pár geometrických útvarov rôzneho charakteru. Teda ide tu o určitý znak, ktorým možno efektívnejšie komunikovať ako cez spomienky na sexus zasvätenie. Stačí si na talizman spomenúť alebo ho mať vyrytý do určitej predlohy. Každý účastník kreslil spoločný talizman, ale tak isto si do svojej mysle uložil vlastný znak alebo sériu znakov, ktoré sú jeho vlastníctvom. Nebude používať všeobecne platný znak, ale svoj upravený znak na talizmane. Zabráni sa tak ovládaniu talizmanov inou osobou. Celkovo talizmany zefektívňujú prácu a komunikáciu s objektmi zasvätenia.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE DO ŽIVOTNÝCH ENERGIÍ 1N.

Pridaj komentár