Sexuálne podvedomie. Normálne podvedomie. Spomienky na všetko okrem sexu. Predstavy a fantázie na všetko okrem sexu. Naopak, predstavy iba na sexuálne spomienky, iba sexuálne fantázie. Sugerácia klinickej smrti a presun sexuálneho podvedomia do všetkých 6. neurónových oblastí. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v ďalšom prieniku do sexuálnych hlbín vlastného ja. Skoncentrujeme sa na svoje sexuálne ego. Opustíme koncentráciu dovnútra na základe očí, ušných bubienkov, sliznice nosa, jazyka a končekov prstov. Koncentrácia končí na povrchu šedej kôry veľkého mozgu a koncentrácia sa aktivizuje na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa nachádzajú zmyslové centrá na vyhodnocovanie zmyslových podnetov. Ezoterik sa správa zodpovedne a veštecké výkony robí z povrchu šedej kôry mozgovej. Tu sa skoncentruje a dovnútra pôsobí výhradne odtiaľto.

V prvej fáze sa skoncentrujete na všetky druhy spomienok, ktoré súvisia s vlastnými alebo cudzími sexuálnymi zážitkami. Dobré sú všetky aj z videa a časopisov. Potrebné je spomienky vyberať z dlhodobej pamäte tak, ako sú tam uložené a zaujímať k nim postoj bez komentára. Bez emócií, kritizovania alebo spokojnosti. Cieľom je dosiahnuť veštecký výkon zo spomienok. Teda žiadne fantázie a žiadne menenie alebo komentovanie spomienok. Všetko je potom nízko energetické a erotické. No netvorí sa dynamický sexuálny volt. Nesmie sa dopustiť stav silných energií. Tento stav spomínania zo spomienok bez fantázie a vyjadrovania dovoľuje intenzívny veštecký výkon do 6. neurónových oblastí. Šedá kôra veľkého mozgu, predstava husto položených pavučín na seba a plno drobných pavúčikov. Šedá kôra stredného mozgu strede hlavy vo veľkosti rozrezaného vajíčka. Do mozočku v zadnej časti pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček si zo spomienok predstavujete ako rozrezanú tenisovú loptičku na dve časti. Každá časť je rozrezaná na 5 častí vľavo a 5 častí vpravo. Do miechy v chrbtici v stavcoch ako korálky na špagáte. Do brušného mozgu v stenách čriev ako množstvo špendlíkových hlavičiek. Do ganglií okolo orgánov a častí tela. Treba sa sem naučiť koncentrovať.

V ďalšej fáze sa naučíme sugeratívnu techniku uverenia a nepochybovania o tom, že zomierame. V tomto momente sa z niektorej neurónovej oblasti uvoľňuje sexuálne podvedomie. Vnútorne ho veštecky uchopíte a čiastočne preskupíte na šedú kôru veľkého mozgu. Znovu sugerácia klinickej smrti a bezvýhradné uverenie. Nastane znovu uvoľnenie sexuálneho podvedomia a to do stredného mozgu. Potom nastane znovu sugerácia klinickej smrti, uvoľnenie podvedomia a strhnutie do oblasti mozočku. Znovu sugerácia klinickej smrti a strhnutie sexuálneho podvedomia do miechy. Potom zase sugerácia klinickej smrti a strhnutie časti podvedomia do oblasti brušného mozgu. Potom zase sugerácia klinickej smrti a strhnutie časti sexuálneho podvedomia do oblastí neurónov ganglií.

Nastáva jedinečný stav, sexuálne podvedomie je teraz umiestnené vo všetkých 6. neurónových oblastiach veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. Do tohto momentu je vždy sexuálne podvedomie uložené iba v jednej neurónovej oblasti. Pod sexuálnym podvedomím si treba predstaviť stav, že sexuálna aktivita vychádza iba z jednej zo 6.neurónových oblastí. Pokiaľ niekto prežil klinickú smrť, tak automaticky je sexuálne podvedomie presunuté na šedú kôru veľkého mozgu. Takýto stav rozsekania sexuálneho podvedomia otvára duchovnú cestu do vnútra sexuality na všetkých úrovniach.

Po tomto zásahu sa znovu vraciame k sexuálnym spomienkam a iba slabej sexuálnej fantázii a predstave. Prevláda sexuálny veštecký výkon, ktorý podporujú objekty zasvätenia do životných energií. Tak isto tento stav podporujú veštecké objekty a objekty ochraňujúce a čistiace auru. Veštecký výkon je podporený zo spomienok na dve vlastné foto postavy a ich prekrytie a odtiahnutie. Je to technika prieniku dovnútra neurónových schém. Tu je možné dosadzovať postavy božstiev Indie a čiastočne aj Tibetu. Sexuálny astrál sa odlišuje od klasického astrálu bez sexuálnych energií.

Nasleduje fáza koncentrácie do veľkého mozgu za pomoci zasväcovacích objektov a objavovania sexuality šedej kôry veľkého mozgu, ktorá je neosobná a nevytvára citové väzby medzi objektom lásky. Sex je stroj na výrobu zmrzliny. Potom je tu koncentrácia zo spomienok a čiastočne z fantázie do stredného mozgu, kde už emócie voči objektom lásky sú dosť silné. Potom je tu koncentrácia do mozočku a iba sem. Táto oblasť sexuality je netradičná a málo prebádaná. Spája erotickú krásu s krásou umeleckou. Potom je tu koncentrácia do miechy a sexualita prírodného človeka založená na sexuálnej ritualistike, ktorú sa buď naučíte, alebo použijete objekty zo zasvätenia. Potom je tu oblasť brušného mozgu a sexualita sa podobá skôr ruji. Do brušného mozgu posielate predstavy rujného objektu. Všetko riadi brušný mozog. Odmenou po násilnom párení je sladký narkotický stav. Potom je tu ešte oblasť ganglií. Sexualita je iba pohyb končekov prstov rúk a nôh bez pohybu tela, iba končeky prstov.

Sugeráciou klinickej smrti do všetkých 6. neurónových oblastí sme si otvorili cestu do ľudskej ezoteriky všetkými smermi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.