Reálny kozmonaut. Kozmonaut, ktorý bol na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Kozmonaut a spojenie všetkých 6 neurónových oblastí do jedného celku. Ego ako spomienky na to, čo ste prežili, sa presúva do každého orgánu tela. Aura je okolo každého orgánu tela a každej časti veľkého mozgu. Neustále bežia pocity pohybu v labyrinte. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Vedomie kozmonauta túžiace po Zemi. Vedomie kozmonauta túžiace po Mesiaci. Vedomie kozmonauta túžiace po Marse. Vedomie kozmonauta túžiace po Uráne. Vedomie kozmonauta túžiace po Neptúne.

Pokračujeme v nácviku stavov kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Skoncentrujeme sa na celú oblasť spomienok uložených v dlhodobej pamäti. V žiadnom prípade nepoužívame fantáziu a voľné myšlienkové predstavy. K spomienkam nemáme komentár a nemeníme ich. Spomíname si na všetko bez snahy niečo meniť. Spomeniete si na obrázky kozmonautov, ako sú na obežnej dráhe Zeme. Túto spomienku spojíte so spomienkou na vlastnú fotografiu. Spomienky spojíte a v organizme sa navzájom spája 6 neurónových oblastí do jedného celku. Vyberiete spomienku, ako vyzeráte a do tejto spomienky vložíte spomienky na to, ako vyzerajú jednotlivé oblasti šedej kôry neurónových oblastí. Všetko sa vo fyzickom tele navzájom spája a vytvára cez spomienky stav vedomia kozmonauta. Potom zo spomienok si spomeniete na to, čo ste dosiahli a na to, po čom túžite. Tieto spomienky spojíte so spomienkami na jednotlivé orgány z obrázkov. V žiadnom prípade nepoužívate fantáziu, voľné komentovanie a prerábanie spomienok. Spomínať si môžete ešte efektívnejšie zo snových spomienok, ktoré si pamätáte. Veštecký prienik do neurónových oblastí je intenzívnejší. Potom si vyberiete zo spomienok labyrint a do tohto obrázku vložíte obrázok vlastnej postavy zo spomienok. Nepoužívať fantáziu a voľné premýšľanie. Postupne dosahujete stav vedomia kozmonauta, ktorý si náležite vychutnáte. Potom sa usilujete s takto naladenými neurónmi komunikovať cez vhodne vybratú spomienku z pamäti. Prípadne neurónovej oblasti dovolíte, aby si vybrala vhodný obrázok sama a tým sa intenzívnejšie napájate na vytvorený stav. Prípadne sa usilujete riešiť problémy, ktoré kozmické vedomie otvárajú a dynamizujú.

Nasleduje prestávka a potom sa usilujete otvárať ďalšie druhy neurónových prepojení. Usilujete sa cez kozmické vedomie nahodiť si vedomie Zeme. Stačí mať kozmické vedomie, k tomu sugeráciu pristátia na Zemi a k tomu predstavy, že ste sa pripili a všetko máte radi a objímate to iba tak, bez dôvodu. Otvoríte si tento neurónový stav a komunikujete navzájom cez spomienky a v žiadnom prípade cez predstavy a fantázie.

Potom sa skoncentrujete na stav kozmonauta, k tomu sugerácia pristátia na Mesiaci. Neuróny sa prepnú do zvláštneho stavu, všetko si vychutnáte a zo spomienok posielate do nového neurónového stavu určité vhodné spomienky z pamäti. So spomienkami nemanipulujete a prijímate ich také, akú sú. V tomto stave si predstavujete, ako vás – ľaváka – prerobili na praváka alebo naopak. V podstate je to jedno.

Potom sa koncentrujete na spomienky, ako ste na fotografii a k tomu fotografia zo spomienok na Mars. K tomu pridáte predstavu pohybu v rôznych druhoch trubiek. Otvoríte si špeciálny neurónový stav A riadne si ho vychutnáte. Ďalšími spomienkami, ktoré vyberiete z mysle, podporujete otvorenie tejto neurónovej schémy v tele.

Potom sa skoncentrujete do spomienok a spojíte spomienku na seba so spomienkou na planétu Urán. K tomu pridáte sugeráciu, že niečo vhodné pláva vo vode. Otvoríte si tento neurónový stav a vhodnými spomienkami z pamäti ho podporíte.

Otvoríte si postupne posledný stav kozmického vedomia a to je vedomie planéty Neptún. Zároveň si vsugerujete predstavu pohybu po kusoch ľadu. Všetko si vychutnáte a podporíte vhodnými spomienkami.

Takýmito cvičeniami sa postupne dostanete dovnútra neurónových štruktúr. Ináč to voláme aj astrálna rovina ezoteriky. Teda čo sa deje v 6. neurónových oblastiach, ktoré sú spojené a atakované vhodnými ezoterickými stavmi.

Pridaj komentár