Šaman. Aura šamana. Koncentrácia do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Neuróny v mieche v chrbtici. Neuróny v brušnom mozgu. Neuróny v gangliách. Veštecký výkon do neurónov v daných oblastiach. Astrálne vnímanie toho, čo sa deje v neurónoch. Objekty zasvätenia. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Neustále a vytrvalo cvičíme stavy vedomia v mieche, v brušnom mozgu a v gangliách. Do daných oblastí sme sa doteraz koncentrovali silou vôle. Napríklad aj tak, že sme vyvíjali tlak ruky do oblasti brušného mozgu. Po zasväteniach sa situácia obracia a začíname aktívne s objektmi zasvätenia spolupracovať.

V sebe sa skoncentrujeme na povrch šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľto sa skoncentrujeme do vlastných spomienok. Spomenieme si na vlastnú predstavu na fotografii alebo v zrkadle. V postate nám stačí predstava seba zo spomienok vo veľkosti 10 cm. Predstavu umiestnime niekde do tela a želáme si, aby nás kmitajúce objekty zo zasvätenia uviedli do vhodného stavy prírodného šamana v oblasti miechy. Teda ide o stav prírodného človeka, ktorý nevie čítať a písať. Objekty kmitania v aure prevádzajú určité aktivity. My si neustále želáme, aby nás uviedli do stavu šamana. Pozorujeme, ale nevyrušujeme objekty zasvätenia a keď už pracujú, tak ich nasledujeme alebo prípadne špeciálnymi vešteckými technikami pozorujeme. V žiadnom prípade ich nepozorujete tak, aby ste im bránili v činnosti. Neustále musíte myslieť, čo chcete dosiahnuť. A to trvalo počas celého cvičenia. Objekty kmitania zrealizujú vhodný stav šamana operujúceho z miechy.

Ďalej si predstavíte seba v strede hrude a požiadate iné objekty, aby vám preliečili mechu v chrbtici pomocou objektov magických, magmatických, energetických, liečiteľských, ochranných a magických. Všetko sa deje nezávisle na tom, ako ste cvičili doteraz. Objekty liečia za vás. Zároveň sa od nich učíte, ako všetko funguje na úrovni tých najlepších v tejto oblasti. Je potrebný mať správny vzťah k objektom zasvätenia a to uctiť si ich ako tých najlepších v danom odbore. Teda je tu k objektom potrebný vzťah voči tým najlepším špecialistom v danej oblasti liečiteľstva a terapií. Nestaráme sa do objektov a nekontrolujeme ich. Treba sa učiť od objektov, ako to robia a robiť to postupne tak ako oni.

Po preliečení požiadate magické objekty, aby sa ponorili do neurónových oblastí miechy a dali návod na cestu do neurónových oblastí vo vnútri miechy. Predstavíte si seba a miechu. Požadujete, aby objekty otvorili hlbočinu astrálu vo vás. Počkáte chvíľu a do oblasti miechy v chrbtici môžete posunúť predstavu muža alebo bytosti, ktorá je operená úplne alebo čiastočne. Postava má vplyv na šťastný osud a pokiaľ je husto operená, tak zvyčajne žije osoba celkovo šťastný osud. Pokiaľ je operenie chabé, tak šťastný osud je oslabený. Požiadate hlavne magické objekty, aby vám odhalili ešte hlbšiu neurónovú vrstvu miechy. Máte veštecky pocit, že sa tu nachádzajú výčnelky so sochami postáv s perím.

Potom požiadate objekty zasvätenia, aby vám nahodili stav prieniku do brušného mozgu. Preliečia ho pomocou liečiteľských objektov a energie. Potom požiadate o prienik do neurónov vhodnými magickými objektmi, ktoré ste získali. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak sem na tejto rovine dokážete natlačiť predstavu o veľkých zvieratách rôzneho druhu. Potom vám objekty dopomôžu, aby ste prešli hlbšie a nechali vám vnímať cez spomienky drobné výčnelky so zvieratami. To ste v silnej rovine astrálu.

Potom nasleduje podobný postup pri prieniku do ganglií a tu môžete vnímať veľké alebo malé postavy plné múch a chrobače. Keď chcete do astrálnych hlbočín, tak sa vám objavia mriežky a v nich objekty najjednoduchších zvierat.

Pridaj komentár