Pokračujeme v línii ďalších zasvätení. Tentoraz sme svoju pozornosť venovali historickým zasväcovateľom v oblasti práce s kyvadielkami.

Kyvadielko tu chápeme ako niečo, čo visí na špagátiku. V podstate na špagátiku môže visieť všetko, čo špagátik unesie a zároveň umožní zrealizovať, čo potrebujeme. Pred seba si nakreslíme postavičku osoby, na ktorej chceme robiť prácu s kyvadlom, prípadne si zoberieme jej fotografiu. Okolo nakreslenej postavičky dávame rôzne objekty ako znak jin jang, kamienky, kúsky dreva, špajdle. Môžeme vedľa položiť ruku alebo ňou okolo kyvadielka pohybovať.

Kyvadlom môžeme robiť niektoré úkony. Vešteckým úkonom zisťujeme zdravotný stav veštecky ošetrovanej osoby. Hľadáme najhoršie miesto a zisťujeme, či sa kyvadlo zastaví alebo sa začne správať inak ako pri zdravom orgáne.

Kyvadlom môžeme dotyčnú osobu aj liečiť a to cez fotografiu alebo nakreslenú postavičku. Pohybom kyvadla sa snažíme dosiahnuť uzdravenie chorého orgánu alebo najhoršieho miesta. Používame druh kyvadla, ktoré má dve závažia na sebe, aby sa jemne pohupovalo. Môže to byť asi 10 cm drievko hrúbky malíčka. Na každom konci je omotané drôtikom, čo spôsobuje jeho hýbanie. Cverna alebo špagát je umiestnený v strede drievka a to tak, aby bolo vo vodorovnej polohe. Špagát je uviazaný v ťažisku rovnováhy ľavej a pravej časti drievka. Pre účel liečby sa môže používať aj trojuholník z drievok, ktorý má v rohoch strán trojuholníka priviazané drobné kamienky.

Kyvadlom sa môže stať aj konštrukcia v tvare pyramídy menších rozmerov. Vrchol pyramídy je zavesený na špagátiku, ktorý držíte v prstoch niektorej ruky nad fotografiou alebo obrázkom danej osoby. Takýmto kyvadlom sa dobre zisťuje zdravotný stav orgánov, ako sa stalo, že daná oblasť ochorela a ako ju dať do poriadku.

Kyvadlom sa dá úspešne diagnostikovať a zasahovať do 6. neurónových oblastí s najväčším výskytom nervových buniek. V tomto prípade je kyvadlo zhotovené zo zatočeného drôtu. V spodnej časti sú menšie špirály a smerom hore sa zväčšujú. Takýto druh kydla slúži ako hypnotický točiaci sa kruh so špirálou, ktorú používajú hypnotizéri. Stačí sa pozerať na točiacu a pohybujúcu sa špirálu. Takto sa nahypnotizujete a môžete veštecky vnímať stav neurónových oblastí vo veľkom mozgu, mozočku, strednom mozgu, mieche, brušnom mozgu a v gangliách. Dokonca sa dá vybojovať súboj o zmenu prepojenia neurónových oblastí. To, čo vnímame v neurónoch, nazývame astrál.

Kyvadlo možno používať ako prostriedok hojenia a preliečovania poškodených oblastí. Znovu máte pred sebou fotografiu dotyčnej osoby alebo aj seba, prípadne obrysy postavičky. Kyvadlo je špagát, na konci ktorého je umiestnený malý kamienok a na špagáte v určitých odstupoch sú umiestnené kúsky drievok. Drievka sú podľa možnosti umiestnené vodorovne. Znovu zisťujeme poškodené miesta v ľudskom tele a pohybujeme kyvadlom podľa intuície. Kyvadlo môžeme druhou rukou podržať v rôznej výške na špagáte. Tým môžeme zisťovať aj iné veci okolo dotyčnej osoby na obrázku pred vami.

Niektorí historickí zasväcovatelia používali naraz niekoľko kyvadiel a spolu ich držali v jednej ruke. Tak sa zisťuje, čo sa deje s dotyčnou osobou v danej oblasti. Môže sa účinne skúmať všetko okolo podložia a čo sa v dotyčnom mieste nachádza.

Kyvadlom možno vplývať na psychiku. Vtedy máte na špagáte zavesené ľudské alebo zvieracie kosti. Zisťujete, čo dotyčnú osobu trápi a ako by sa jej dalo pomôcť.

Kyvadlom možno zisťovať vhodnosť liečby alebo stravy pre dotyčnú osobu. Vtedy má kyvadlo tvar malej nádobky so sviečkou. Nádoba je zavesená na troch dokopy zviazaných špagátoch.

Kyvadlom možno robiť aj magické rituály. Vtedy sa používajú ploché podložky, na ktoré možno klásť rôzne znaky. Na magické ovplyvňovanie a magické liečby možno použiť aj drobné paličky vo forme itingu. Teda spojené dlhé a krátke paličky. Možno zavesiť aj orechové škrupiny a dať do nich rôzne drobné predmety podľa magických rituálov. Pozri Magická škola. Na špagát pri magických rituáloch možno použiť aj kúsky stebiel trávy zviazaných do jedného celku.

Pri zasväcovaní som používal väčšie kyvadlá. Zosal som na povrch šedej kôry veľkého mozgu informačné pole historického zasväcovateľa, ktorý má v aurickom obale objekty. Pomocou kyvadla som kopíroval objekty zasvätenia do aury zasväcovanej osoby.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE KYVADLO 1B.

Pridaj komentár