Stav koncentrácie na fyzické objekty hmotného sveta okolo nás. Stav koncentrácie na vlastné fyzické telo. Stav koncentrácie na vlastné ego. Stav koncentrácie na podvedomie v neurónoch. Stav koncentrácie na biochemické. Stav koncentrácie na energetické. Stav koncentrácie na zasvätenia. Stav koncentrácie na posmrtné.

Je mimoriadne dôležité, na čo sme koncentrovaní. Bežní ľudia sú závislí a zorientovaní koncentráciou na objekty vonkajšieho sveta. Buď ich vlastnia, alebo po nich túžia a chcú ich vlastniť. Takúto koncentráciu ovládam aj ja, ale viem sa od nej vzdialiť a pozornosť preniesť na iný stav.

Ďalším stavom je skoncentrovanie na vlastné telo ako to robia športovci a ľudia, ktorí prezentujú svoje telo ako súčasť svojej práce a svojho imidžu. U nich je starostlivosť o fyzično značne prvoradá. Ku koncentrácii na fyzické prichádza hlavne v stavoch chorobnosti. Vtedy je chorá osoba nútená koncentráciu z vonkajšieho sveta presunúť na fyzické orgány.

Ďalšou možnosťou je koncentrácia na vlastné ego, na vlastné túžby, ciele a ambície. Pozostáva z toho, čo dotyčná osoba prežila, z výchovného procesu poľudštenia a civilizovania. Zviera sa naučilo čítať, písať, myslieť a dodržiavať alebo porušovať určité všeobecne platné zásady. Treba si byť vedomý, že sa narodíme ako zvieratá a výchovou dostávame schopnosť byť človekom. Keby nás vychovávali zvieratá, tak by sme neboli ľudia. Dieťa vyrastá v zlých sociálnych pomeroch a postupne sa stane sociálne zaostalé aj napriek tomu, že malo možnosť sa stať človekom. Dieťa je odložené do ústavu, nevenuje sa mu dostatočná pozornosť a nerozvíja sa v ňom rozprávkový svet, tak bude celkovo zaostalé a nemôže byť plnohodnotným kultivovaným človekom. Neurónové oblasti nedostali správne podnety. Náprava k ľudskosti by bola problémová, ale možná. Na ego sú nasadení hlavne intelektuálsky založení ľudia, ktorí sú schopní premýšľať a nasávať nové poznatky a skúsenosti. A nielen oni, niektorí dokážu maximálne využiť svoj talent a danosti. Už menej ľudí vie uchopiť svoje ego a ponoriť sa s ním do svojho vnútorného sveta. Môžeme napísať, že ego sa vydalo na dlhú duchovnú cestu. Takýto program ľudia v sebe nemajú a skôr sú zameraní, aby vo vonkajšom svete konzumovali vnútorné duchovno. Pokúsim sa to vysvetliť náboženstvom. Svätci charizmatici chodili do svojho vnútorného sveta a ich zážitky sa dostali von ako náboženské obrazy, náboženské sochy, náboženské písomnosti, ako kostoly. Teda málokedy podriadili svoje ego na duchovnú cestu do svojho vlastného vnútra. To je doménou ezoterika.

Ďalšou možnosťou je koncentrácia do oblastí neurónov. Sem sú skoncentrovaní napríklad tí, čo cvičia Silva techniky. Do týchto oblastí sa skoncentrujú na základe poškodenia organizmu a hlavne neurónov slaboprúdom z technických zariadení ako je vysielačka, elektrospotrebiče. Bežne ľudom slaboprúd mozog nepoškodzuje, musí byť trvale vystavený takémuto vplyvu. Títo sú podľa ezoteriky skoncentrovaní na procesy diania v neurónoch veľkého mozgu a môžu aktívne prenikať do hlbočín neurónových spojov. Prakticky sa cvičí v Silva kozmos.

Stav koncentrácie na biochemické je vnútorná koncentrácia a ide o jedinečné sústredenie na biochemické pochody v tele. Osobne s tým nemám moc skúseností a problematika je zahalená tajomstvom. Mohli by sme sem veselo zaradiť narkomanov, ktorí do seba naládujú rôzne drogy a zažívajú zmenené stavy vedomia. Z ezoterického hľadiska sem patria sugerácie užitia nejakej chemickej látky a vyvolania určitého stavu pomocou vnútornej chémie. Existujú vnútorní narkomani, ktorí si narkotické látky vyrobia v sebe a neužívajú ich z vonkajšieho sveta. Čím si vlastne ničia napríklad bielu hmotu mozgovú, štítnu žľazu, pečeň. Za týmto účelom by sa mal používať tukový orgán, aby si meditujúci neničil niektoré časti tela. Pod tukovým orgánom sa rozumie tuk ľudského tela.

Stav koncentrácie na energetické je zvláštny ezoterický stav orientácie na energetické procesy vo vnútri tela, ich kontrolu a ovládanie. Ide o energie z biochemických a fyzikálnych procesov, energie magmatického jadra zeme, magmatizmus, ale aj slaboprúd technický, teda mŕtvu energetickú formu. Hovoríme o senzibilnom vešteckom výkone vnímať bioenergie vlastného tela a aurického obalu okolo ľudského tela.

Stav koncentrácie na auru je špecifický vnútorný stav koncentrácie, ktorý sa podobá senzibilno – vešteckému vnímaniu energetických stavov v aure a toho, čo sa v aure deje. Pri poškodení a deformácii nervovej sústavy ľudia vytvárajú do aury energetické objekty. Nemusia o tom vedieť a do týchto objektov ukladajú svoje životné skúsenosti. Toto je predmetom zasväcovania do aury, kde sa takéto objekty môžu do aury zasväcovanej osoby skopírovať.

Stav koncentrácie na posmrtné je špecifický stav, ktorý sa vyvolal prežitím klinickej smrti alebo efektívnou sugeráciou klinickej smrti. Toto sa týka malého množstva jedincov a ide o koncentráciu na stavy blízke zomieraniu. Z tohto stavu je možné realizovať aj vnímanie sveta mŕtvych informácií z kostných pozostatkov, alebo celkovo pozostatkov ľudí a zvierat.

Stav koncentrácie kozmonauta je špecifický stav, ktorý vzniká pobytom kozmonauta na obežnej dráhe. Tu prichádza k zásadnej zmene stavu psychiky, pretože príde k spojeniu všetkých 6. neurónových oblastí. No ezoterik tento stav využije na prienik do vnútorného sveta svojich neurónových oblastí. Skutočný kozmonaut sa o prienik do neurónových hlbočín nezaujíma.

Len tak voľne ma napadlo, že je možné začať brať svoje vnútro ako niečo vonkajšie. Skoncentrujete sa na objekty vonkajšieho sveta a tento pocit prenesiete do vnútorného sveta. Teda všetko vo vnútri považujete za vonkajšie objekty a aplikujete na duchovnej ceste tento prístup. To je duchovná cesta spoznania svojho vnútra a všetkých zákonitostí, ktoré tu platia. To je cesta, ktorú všeobecne aplikujeme.

V histórii existoval opačný postup, koncentrácia zvnútra človeka sa preniesla do vonkajšieho sveta. Napríklad egyptská kultúra faraónov. Možno preto je pre nás taká lákavá a zaujímavá.

Pridaj komentár