Vedomie veľkého mozgu. Vedomie stredného mozgu. Vedomie mozočku. Vedomie na povrchu veľkého mozgu, mozočku a stredného mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3 z prednášky a cvičenia. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v aktívnom prieniku do troch oblastí ľudských neurónov. Koncentrácia smeruje na povrch veľkého mozgu a konkrétne na šedú kôru veľkého mozgu. Niektorí sú trvalo usadení na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Dostanú sa sem z dôvodu klinickej smrti, ktorú prežili a vrátili sa do života. Predtým mohli byť usadení v ktoromkoľvek z 5 neurónových centier: stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog v črevách, ganglie okolo orgánov ľudského tela. Odtiaľto sa vďaka prežitej klinickej smrti presunuli na povrch veľkého mozgu. Každému, kto prejde cez klinickú smrť a stačí, že nedýchal niekoľko minút, sa jeho psychické prejavy usadia práve sem. Teda vzniká zvláštna psychika, ktorá ma priamy kontakt s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Automaticky sa radia do línie špiritisticky ladených ľudí, ktorí môžu aktívne komunikovať s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Zvyčajne sa začnú na svet pozerať ináč, ľudia pre nich nemajú hodnotu a často sa tieto osoby venujú duchovným záležitostiam. Všetko cvičíte zo spomienok v mysli a nepoužívate fantáziu a systém vnútorného hovorenia a komentovania. Kto sa chce do tohto stavu dostať aktívnejšie, ten vyberá snové spomienky a ich kombináciou vytvára automatický prienik do veľkého mozgu. Predný mozog má prejavy psychopatickej povahy. Usadenie v temennom mozgu má charakter epileptickej povahy. Usadenie v spánkových lalokoch má prejavy hysterickej povahy. A usadenie v zrakovom mozgu má prejavy schizofrenickej povahy. Pokiaľ prenikáte veštecky dovnútra neurónov, môžete sem vkladať zo spomienok najväčšie problémy, ktoré vás trápia. Dá sa prenikať hlbšie a vnímať políčka s objektmi. Hovoríme, že prenikáme do astrálnej oblasti neurónových aktivít. Celkovo usadenie sa vo veľkom mozgu má blízko aj k náboženským božstvám, ktoré sa prejavujú pôsobením klinickej smrti. Otvárajú sa mytologické a náboženské roviny božstiev vzniknutých v stavoch klinickej smrti.

Pokračovať budeme koncentráciou zo spomienok do stredného mozgu, ktorý sa nachádza v strede hlavy a má tvar rozrezaného vajíčka plného včelích plástov. Zo spomienok si vybavíte, ako vyzerá. To stačí, aby ste sa skoncentrovali do neurónov stredného mozgu, ktoré vypĺňajú vnútro plástov. Stredný mozog má na každej strane asi 16 častí. Ináč funguje počas dňa a ináč počas noci. Stredný mozog funguje ako snový mozog. Do snového stredného mozgu prenikajú emócie z určitých problémov a môže prísť k ich riešeniu. O snoch a snovom vedomí bližšie v Snovej škole. Dá sa tu prenikať veštecky do astrálnej roviny neurónov a vyhľadať tu alchymisticko – astrologické obrázky. Teda určité schopnosti človeka odhadovať budúcnosť. Zaujímavé stavy sa vytvárajú v kombinácii stredného mozgu a znetvorenia tela. Zo stredného mozgu idú štyri línie do ústnej dutiny, temenného mozgu, mozočka a hlasiviek. Tu sú uložené: hysterická povaha, epileptická povaha, schizofrenická a psychopatická povaha. Bližšie pozri Psyché škola.

Potom tu máme špeciálnu oblasť a to je mozoček v zadnej časti pod zadným zrakovým mozgom. Nespájať pri koncentrácii so stredným mozgom. Koncentrácia musí byť realizovaná výhradne do mozočku. Toto vedomie vzniká čítaním Starého zákona, Talmudu alebo iných židovských knižiek. Vo vnútri mozočku je tiež astrál, ktorý možno vnímať. Je tu určené, čím by sa mala dotyčná osoba zaoberať vo svojom živote. V mnohých prípadoch ľudia idú proti svojmu podvedomiu a určenej osudovosti, čo sa prejavuje na ich šťastnom osude. Toto poslanie z mozočku treba rešpektovať a naplniť. Až potom si možno robiť to, čo chceme osobne. Do tejto oblasti pôsobí rodová karma. Bližšie Plazmatická škola. Operovať v mozočku znamená byť kabalistom alebo abstraktným magikom. Kabala je abstraktný systém prenikania do ezoteriky pomocou písmen abecedy a pomocou číslic matematiky. Kabala je schopná zachytiť magický pohyb čiarou a uchovať dráhu pohybujúcej sa ruky, ktorá robí rituál. V mozočku netreba podceňovať teoretické vnímanie ezoteriky a jej pochopenie alebo ovládnutie cez magické talizmany.

A na záver jedno víťazstvo za všetky. Konečne sa podarilo zistiť a overiť vešteckými metódami, čo je to stav psychiky podľa Silvu. Ide o to, že slaboprúd z elektrospotrebičov, elektromagnetov preniká do ľudskej psychiky. Samozrejme, že ju poškodia a v prípade, že ste psychicky dlhodobo usadení v strednom mozgu, tak sa môže udiať to, že psychické prejavy sa vytesnia na povrch šedej kôry stredného mozgu. Teda je tu zvláštny stav usadenia vedomia nad neurónovú oblasť stredného mozgu. A to už máte konečne určený a preverený stav Silva vedomia, o ktoré sa roky usilujeme. Konečne sme mohli definovať a cvičiť Silva vedomie v jeho originálnom prevedení.

Pridaj komentár