Veľmi túžim po harmónii v živote, po kľudnej duši, po oddychu, vedieť vypnúť. Po láske k samej sebe, po pokojnom a vyrovnanom duševnom stave a stabilite. Chcem byť konečne sama sebou. V neschopnosti vedieť toto uskutočniť vidím vlastne môj hlavný životný problém. V podstate som dosť neistý človek a z veľa veci mám obavy a cítim úzkosť, že to nezvládnem.

Veštecky som sa pozrel do vášho podvedomia. Našiel som tu dobre rozvinuté sexuálne podvedomie, ale silne potlačené klasické podvedomie. Osudovosť počas tehotenstva matky a migrenózne volty poznačili vývoj týmto smerom. Teda bežíte na sexuálnych energiách a podnetoch. Vaše vnútro to nevie prepnúť do stavu asexuality.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Totemové zviera by liečilo srdcový sval, stupeň chorobnosti 5, teda disharmónia. Je vhodné ho alternatívne preliečiť.

Psychický stav
Aurický obal je mimo telo dlhodobo. Už teraz by ste potrebovali pomoc minimálne terapeuta.

Povaha
Ste psychicky dlhodobo usadená v strednom mozgu. V tejto oblasti sa nachádza aj hypofýza. Ide o emocionálnu povahu a osud funguje na emóciách. Odtiaľto ide energetická a nervová spojka do ústnej dutiny. To naznačuje na osobu s hysterickými sklonmi niečo zveličovať, alebo naopak, zmenšovať a bagatelizovať. Dlhodobo to charakterizuje obrázok osoby, ktorá má poruchy vnímania reality. Vonkajšie veci okolo seba považuje za svoje vnútorné orgány. Určité neštandardné prejavy sú tu a treba to vyriešiť. Možnosť zhoršovania psychických prejavov.

Sexualita povahy
Celkovo je sexuálne centrum uložené v podbruší. Hovorím o sexuálnom nervovom vzruchu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá považuje svoje orgány za svoje deti a je zameraná do vnútorného sveta svojej psychiky. Sexualita hysterickej povahy nesie dlhodobo obrázok osoby, ktorej psychika strháva sexualitu vonkajšieho sveta do seba a vnútornú von. Určité patologické prejavy osobnosti.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Sú tu problémy s vlastným svetom erotična.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade erotické obrázky a neochota počúvať a vnímať dobré rady vešteckého podvedomia. Sexuálne fantázie majú prednosť pred šťastným osudom.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nachádzam tu prekrytie normálnych štandardných schém osudovosti výhradne sexuálnymi schémami. Teda obrazy nahých mužov a žien. Na konci postava dievčatka, ktoré je šokované zo všetkého sexuálneho. Klasická schéma, ktorá má bežať na asexualite tu chýba, alebo je prekrytá sexuálnym podvedomím. To nie je dobré. Asexuálne schémy by mali byť postavy mníšok a na konci postava ženy, ktorá sa venuje ezoterike. No všetko je osudovo pomiešané. Sú potrebné vhodné terapie a napravenie.

Astrológia miechy
Astrologická schéma anjelského sveta je prekrytá erotickými a sexuálnymi schémami a energiami.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Všade páriace sa zvieratá prekryté veľkými zvieratami. Znova prekrytie sexuálnej psychiky a klasickej psychiky.

Astrológia ganglií
Znovu sú tu základné erotické predstavy, klasické schémy sú potlačené.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snových predstavách žijete normálny život a vo vonkajšom svete bežíte silne na sexuálnych energiách a uvoľňovaní sexuálnych spomienok a pocitov.

Astrológia ega
Skúmam vaše ľudské ja a vaše všeobecné návyky. Sila, vitalita, húževnatosť. No často bez cieľa a dostatočného vnímania reality. Hovorí sa tomu veľa behania a málo premýšľania. Celkovo bludárska povaha, ktorá doplatila na silné migrenózne stavy energií svojej matky počas tehotenstva.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. V rode bolo veľa osôb s problémovou sexualitou a sexuálnym orientovaním.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na svoje sexuálne fantázie. Hanblivosť za to. Povrchová vzrušivosť: z vnútra. Pohlavná vzrušivosť: vlastné fantázie a nie muži. Utekáte preč z dosahu fyzickej sexuality. Citová vzrušivosť: samota. Celkovo problémové sexuálne podvedomie na vytvorenie dlhodobých partnerských vzťahov.

Duchovná úroveň
Okolo vás sú kvietky, ste morálno a eticky vyspelá osoba, ktorá sa vie čiastočne kontrolovať. V podstate na sklony k prílišnému dobru doplácate.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď zvládnete svoje sexuálne podvedomie vhodnými terapiami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.