Zasvätenie šamanské liečiteľské. Vedomie miechy. Šamanstvo. Prírodný človek. Pravekí zasväcovatelia. 4 zasvätenia. 4 magické rituály. Pomôcky pri zasvätení sú kamene, farebné fixky, drobné kamienky, viazací tenký drôt.

Pokračujeme v línii liečiteľských zasvätení, ktoré smerujú do vedomia miechy. Hovoríme aj o vedomí šamanskom alebo vedomí prírodného človeka. Dnes už iba rôzne etniká žijúce v prírode. Zmyslom zasvätenia je realizovať aurickú ezoteriku, ktorá sa viaže na miechu a to, čo poskytujú neuróny miechy v chrbtici pre zasväcovanú osobu. Zasväcované osoby sa skoncentrujú aktívne do miechy a zatvoria si všetky spomienky na civilizáciu. Zároveň sa im otvára aurický obal okolo fyzického tela až jeden meter okolo celého tela. Aurický obal je tu tvorený molekulami vzduchu, fotónmi, prachovými časticami, energiou vlastnou, magmatickou alebo zosatou zo živých zdrojov. Aurický obal treba neustále dopĺňať energiou a trvalo udržať vedomie v mieche. Teda nevychádzať z miechy do inej oblasti tela.

Už sme do tejto roviny vedomia realizovali množstvo zasvätení. Keď sa ponoríte do miechy a otvoríte si vedomie miechy s vytvorením aurického obalu jedného metra, tak sa aktivizujú z mysle doteraz pasívne objekty z predchádzajúcich zasvätení. Objekty postupne nabiehajú do miechy a vyvíjajú aktivitu podľa želania zasväcovanej osoby. Objekty majú rôzne tvary, skôr sa podobajú tvarom a veľkosťou mydlovým bublinám. Vo vnútri mydlových bublín sú uložené informácie o tom, akú úlohu majú zohrávať v aurickom obale. Bez aurického obalu nie sú tieto objekty schopné fungovať.

Tieto objekty sa starajú o veštecké výkony, odsajú energiu z aury okolo zasvätenej osoby a dopomôžu k lepšej intuícii a lepšiemu vešteckému výkonu. Celkovo všetkým zasväteným sa veštecké parametre zlepšili. Potom tu nájdete objekty, ktoré dokážu v aure vytvoriť liečivé prostredie, vyrábajú v aure energiu alebo ju zosávajú z okolia a potom dynamizujú. V aure sa nájdu aj magické objekty, tieto objekty zabezpečujú ľudskú komunikáciu s aurou, ktorá reaguje iba na magickú reč šamanov. Môžete ich považovať za prekladateľov a tlmočníkov z jedného jazyka do druhého. V aurickom obale možno nájsť špeciálne kmitajúce objekty, ktoré strážia ostatné objekty v aure, aby si nerobili, čo chcú a nevymkli sa spod kontroly ľudskej mysle. V aure nájdete už aj objekty, ktoré podľa okolností a potreby dokážu vytvárať bioenergetický magnet podľa vzoru klasického magnetu.

V aure nájdete aj veľké postavy duchov liečiteľstva, mágie, veštectva, magnetizovania, kmitania. S tými je možné komunikovať, pokiaľ ste trénovaní vo vešteckých výkonoch do aurického obalu okolo vás.

Dôležitým okamihom zasvätenia do aurickej ezoteriky v línii vedomia miechy je množstvo objektov a ich hustota v aurickom obale. Možno si položíte otázku, kde vlastne takéto objekty vznikli a kto ich vytvoril. Počas zasväcovania ako zasväcovateľ zosajem do seba odkaz niektorého z vybraných zasväcovateľov v histórii ľudstva. Stanem sa médiom, ktoré plní príkazy historických zasväcovateľov a vytvorím u zasväcovanej osoby vhodné prostredie na okopírovanie týchto objektov od dotyčných zasväcovateľov. Títo zasväcovatelia majú objekty v aure a ja ich skopírujem a vytvorím alebo transportujem do aury zasväcovanej osoby. Teda v žiadnom prípade nedávam nič zo seba, usilujem sa o čisté kopírovanie týchto objektov aurickej ezoteriky.

Účastníci počas zasvätenia udierali jedným kameňom o druhý. Snažili sa vcítiť do spôsobu udierania pravekým človekom, u ktorého išlo o pokus a omyl, nie cieľavedomú aktivitu. Pri druhom rituáli sa snažili do väčších kameňov vyškrabať a nakresliť určité jednoduché kresby. Pri treťom rituáli sypali na väčšiu skalu pred sebou piesok a do piesku vykresľovali rôzne jednoduché obrazce. Pri štvrtom rituáli zväzovali drôtom k sebe drobné kamienky a kúsky drievok. Robili tak v pocite, že všetko treba navzájom spojiť.

Ako zasväcovateľ som postupne zosal do seba informačný odkaz pravekých zasväcovateľov z Európy, Mongolska, Číny a Afriky. Vždy pri zasvätení účastníka som držal v ruke dva alebo jeden kameň. Usiloval som sa im otvoriť vedomie v mieche a v aurickom obale údermi kameňov o seba. Tak isto som z miechy otváral aurický obal šamana do vzdialenosti jedného metra. Potom som každému individuálne vkladal odkopírované objekty z aurického obalu historických zasväcovateľov. Pri každej zasväcovanej osobe som zvážil, koľko objektov mu mám dať do aurického obalu, aby to dokázal rozumne zvládať. Niektorých som musel upozorňovať, aby sa lepšie naladili na psychiku pravekého človeka. Aby búchanie, kreslenie a škrabanie nebrali ako zábavu, ani ako umelecké dielo, ale ako niečo potrebné pre život.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVATENÍ – ŠAMAN 4B.

Pridaj komentár