Zasvätenie do vedomia miechy. Vedomie miechy je aj zasvätenie do šamanstva prírodného človeka. 4 magmatické zasvätenia. 4 magmatické rituály. Spoločné ritualistika a prepojenie. Magma zeme a magmatické pulzácie v človeku. Vedomie šamanské a aurický obal. Zasväcovatelia z histórie ožívajú.

Pokračujem v sérii zasvätení, ktoré sú zorientované do šamanského vedomia, ktoré úzko súvisí s miechou v chrbtici. Zasväcované osoby sa aktívne skoncentrujú do miechy a utlmia spomienky na civilizáciu a naopak aktivizujú všetko, čo súviselo v ich spomienkach na prírodu. V tomto stave budú vykonávať spoločnú magickú ritualistiku a zároveň budú zasvätení do manipulácie s magmatickými silami prostredníctvom aurického obalu a aurických objektov, ktoré sem budú skopírované od historických zasväcovateľov.

Skúsime sa celkovo zamyslieť nad zmyslom zasväcovania a čo od neho budeme do budúcnosti očakávať. Z predchádzajúcich článkov ste sa dozvedeli, že zasväcovanie je možné robiť do rôznych vedomí. Spomínali sme vedomie veľkého mozgu, vedomie stredného mozgu, vedomie mozočku, vedomie miechy, vedomie brušného mozgu, vedomie ganglií. Tak isto sme spomínali obrovské množstvo zasvätení do kozmických vedomí.

V zásade tu vlastne prostredníctvom zasvätení absolvujeme úvodnú časť aurickej ezoteriky. Ide o špeciálnu oblasť ezoteriky, ktorá súvisí s aurickým obalom okolo zasväcovanej osoby. Všetka pozornosť ide do aurického obalu, ktorý sa mení podľa toho, akú časť neurónov v tele aktivizujeme. V prípade vedomia miechy aktivizujeme celú miechu a vtedy je aurický obal okolo zasväcovanej osoby značne zväčšený a má niekedy až meter od tela na všetky strany a smery.

Teda cieľom zasvätení je do aurického obalu preniesť čo najviac aurických objektov od rôznych historických zasväcovateľov. Ide vlastne o ľudí, ktorí v sebe mali počas života drobné fosílne štruktúry, drobné brontosaurie štruktúry, ako aj štruktúry mamutov. Tak isto sem patria ľudia, ktorí dostali umelo čosi pod kožu a do svalov. Napríklad v dnešnej dobe titánové skrutky do kostí. Všetci títo vytvárajú v sebe a aurickom obale špeciálne energické objekty, ktoré sú nabité určitým programom, ktorý aj po aktivizácii plnia. Bežní ľudia bez týchto prehistorických štruktúr netvoria v aure ani v sebe takéto objekty.

No objekty sa môžu odkopírovať od historických zasväcovateľov do aury zasväcovanej osoby. V hlave zasväcovateľa sa zobudí informačné pole historického zasväcovateľa. Zasväcovateľ tu funguje iba ako médium, ktoré sprostredkuje celé zasvätenie. Zasväcovateľ veštecky vníma, čo historický zasväcovateľ robil pri zasvätení a čo by asi robil pri zasvätení konkrétnej osobe teraz. Zasväcovateľ niekedy musí zasväcovanú osobu uviesť do vhodného stavu mysle a otvorenia aurického obalu. Zasväcovateľ sa venuje aj skopírovaniu objektov, ktoré má historický zasväcovateľ vytvorené v aure. Spraví určitý počet kópií a uloží ich do vhodne pripravenej aury zasväcovanej osoby.

Zmyslom týchto zasvätení je v prvom rade odkopírovať všetky druhy takýchto objektov za účelom skúmania a pracovania s nimi. Presunúť, spoznať, ovládnuť a vytvoriť niečo nové.

Vráťme sa však k samotnému zasväteniu. Zasväcované osoby robili spoločné rituály, aby sa vhodne naladili na kopírovanie a presun magmatických objektov do aurického obalu šamanského vedomia miechy. Každý si z pripraveného cesta vytvoril určitý počet malých postavičiek, ktoré dal okolo pohára s vodou. Medzi postavičky sa vkladali drobné konáriky. Ja som sa ako zasväcovateľ spojil s informačným poľom zasväcovateľa z Fínska. Postavil som sa za zasväcovanú osobu a pohybom rúk som preniesol kópie objektov od fínskeho zasväcovateľa. Moje ruky pracovali, ako keby som cez prsty rúk nad hlavou zasväcovanej osoby sypal piesok. Bolo prekvapujúce, ako agilne a výdatne pracovali magmatické objekty u zasväcovaných osôb. Boli omnoho aktívnejšie ako objekty, ktoré som prenášal pri iných zasväteniach. Ešte nakoniec sa všetci spojili pomocou paličiek pod stoličkami. Bolo tu nutné robiť vzájomne spojenú ritualistiku.

Zasväcované osoby pokračovali v ďalšej ritualistike. Znovu vytvorili z cesta asi 8 postavičiek a vzájomne ich spojili tenkým drôtom. Spoločne sa všetci spojili jedným drôtom. Ja som ako zasväcovateľ zosal do svojho mozgu spomienku na grónskeho zasväcovateľa. Presunul som všetky jeho magmatické objekty do aury zasväcovaných osôb.

Pri ďalšej ritualistike vložili do postavičiek spojených hlavami do kruhu drobné špirálovité drôtiky. Pod stoličku každého na zasvätení sme dali stočený drôtik. Ako zasväcovateľ som sa spojil s informačným poľom historického zasväcovateľa z Aljašky. Každej osobe na zasvätení som preniesol kópie magmatických objektov z aury historického zasväcovateľa.

Zasväcované osoby prikročili k poslednému magmatickému rituálu a do stredu postavičiek otočených hlavami k sebe vložili kúsok mäsa. Všetko medzi sebou spojili jedným zviazaných drôtom. Zosal som ako zasväcovateľ historické vedomie arktického šamana a preniesol som jeho objekty do aury zasväcovanej osoby. Všade som zároveň vytváral alebo kopíroval ducha magického liečiteľstva. S ním sa budeme neskoršie aktívne zaoberať.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ŠAMAN 4B.

Pridaj komentár