Zasvätenie do magických rituálov. Magické objekty ako sprostredkovateľ komunikácie medzi ľudskou mysľou a šamanskou ritualistikou. Realizovali sme 8 zasvätení a 8 spoločných rituálov. Vedomie miechy ako šamanské vedomie a vedomie prírodných a etnických ľudí. Aurický obal pri vedomí miechy je veľký jeden meter aj viac. Zasvätenie do mágie pravekého liečiteľstva. Zasvätenie do mágie magnetov. Zasvätenie do mágie zemského magmatizmu. Zasvätenie do mágie naturálneho liečiteľstva.

Pokračujeme v ďalšej sérii zasvätení do vedomia miechy, teda do aurickej ezoteriky okolo miechy. Aura je tu až meter veľká. Pred rituálnym zasvätením do magických objektov treba previesť klasické zasvätenia do rôznych oblastí aurickej ezoteriky a potom dodať kópie magických objektov.

Zistili sme pri prvých zasväteniach, že magické objekty zle reagovali na podnety, ktoré im dávala zasvätená osoba. Preskúmali sme celý problém a zistili sme, že do aury treba odkopírovať aj objekty, ktoré za zasvätenú osobu budú robiť mágiu práve v aure a budú rozumieť pokynom, ktoré im postúpite z oblasti ľudského myslenia.

A platí všeobecne, že je jedno, do ktorej roviny vedomia s určitou aurou zasväcujete. Pokiaľ tam do aury nevložíte potrebné magické objekty, tak zasvätená osoba nemôže slobodne a voľne s objektmi manipulovať. Napríklad zasvätenia robia aj iní zasväcovatelia, a pokiaľ neposkytnú zasvätenej osobe magické rituály, tak jej nedajú možnosť vhodnej manipulácie s objektmi v aure. Treba si to uvedomiť, aby zasvätená osoba zostala slobodná a vlastnila magické objekty v aure. Ináč jej vedomie bude zúžené iba do zasvätenej roviny neurónov alebo stavov.

Zasväcované osoby robili dva rituály do získania magických objektov naturálneho liečiteľstva. Z cesta trhali a hádzali pred seba drobné kúsky. Všetci sa spojili kusmi handier. Ja som zosal naraz do mozgu niekoľkých zasväcovateľov do mágie a odkopíroval som do aury zasvätenej osoby čo sa dalo. Toto zasvätenie sme posilnili miesením cesta s drobnými kúskami drievok a klincov. Ďalšie zasvätenie.

Pokračovali sme rituálmi do magnetickej mágie v aurickom obale. Magnety sme zväzovali do drôtených klietok. Niektoré sme zviazali tak, aby kládli voči sebe odpor. Magnetky sme dali aj pod stoličky. Niektoré magnety sme umiestnili aj na kovové škatule po stole. Pri zasvätení som dvakrát nasal do mozgu najlepších magikov v tejto oblasti a odkopíroval som magické objekty do aury zasväcovanej osoby.

Pokračovali sme v ďalšej ritualistike do magických objektov praveku. Účastníci držali v každej ruke veľkú skalu. Na stole bolo plno iných väčších kameňov a drôtu. Znovu som zosal do seba viacerých magikov praveku a odkopíroval som od nich do aury zasväcovanej osoby magicky naprogramované objekty.

Nakoniec sme sa pustili do magických objektov vytvorených z magmy. Vzájomne sme držali dlhšie palice v uzavretom kruhu. Okolo boli magnetky a kusy kovu. Znovu som zosal do seba viacero magmatických magikov a skopíroval som u každého individuálne jeho magické objekty a presunul ich do aurického obalu.

Teraz už každý zasvätený vo vedomí šamanstva mohol aktívne pracovať so všetkými objektmi zasvätenia.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ŠAMAN 4B.

Pridaj komentár