Veštecké zasvätenie, ktoré realizuje Saša Pueblo. Vybral pre zasvätené osoby 15 historických veštcov, ktorí dokázali rozumovo dekódovať snové symboly vo svojej alebo inej ľudskej hlave.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Na začiatku zasvätenia sa zrealizovala teoretická prednáška na logické pochopenie, ako veštecky vnímať, pracovať a dekódovať sny či už vlastné, ale aj inej osoby. Prednášku vypracoval Saša Pueblo a zasväcované osoby sa dozvedeli, že snovú ezoteriku, ktorá spadá do 2. duchovnej cesty, treba robiť počas autohypnotického stavu. Ide o stav, keď ezoterik mierne zaspáva, ale úplne nezaspí a udržuje sa v stave, v ktorom môže sledovať, čo sa deje a riadiť proces vnímania toho, čo sa deje. Ezoterik si uvedomuje, že pokiaľ zaspáva a úplne nezaspí, mení sa činnosť hypofýzy, ktorá prestáva produkovať denné hormonálne látky a postupne produkuje látky nočnej chémie. Keby ezoterik úplne zaspal, tak by hypofýza už produkovala nočnú biochémiu. Zároveň treba pochopiť, že nočné vedomie je postavené na strednom mozgu, ktorý je v strede hlavy a má veľkosť orecha, ktorý obsahuje menšie časti plné neurónov. Tieto časti o veľkosti zrniek kukurice sa postupne prehadzujú z denného vedomia do nočného vedomia. Pokiaľ by ezoterik zaspal nočným spánkom a stratil by kontrolu nad tým, čo sa s ním deje, tak všetky neurónové zhluky by boli prepnuté do nočného vedomia, stredný mozog by dominoval nočnému stavu a podriaďoval si ostatné neurónové oblasti.

Ezoterik zastaví zaspávanie a udržuje sa v určitom bode zaspania. Zároveň sa oslabuje rozumovosť , ezoterik môže všetko vnímať v symboloch a obrázkoch podobných ako v rozprávke. A to je ten správny stav. Zároveň sa niektoré časti stredného mozgu prepínajú do nočného režimu. Ezoterik si otvára v prednom mozgu centrum fantázie a vstupuje do snovej pamäte uloženej v strednom mozgu. Môže si želať, aby sa do centra fantázie presunuli spomienky o tom, ako sa predošlú noc organizmus liečil. Presunie zo stredného mozgu do centra fantázie nervový vzruch a k nemu priraďuje niektorú spomienku, ktorá sa zjednocuje s podnetom zo stredného mozgu. A to je už dekódovanie snových spomienok, ktoré sú v strednom mozgu uložené v symboloch.

V autohypnotickom stave môže ísť ezoterik psychicky do kozmu, do sveta mŕtvych alebo do svojich spomienok. Všetko vníma v symboloch ako dieťa na úrovni materskej škôlky. Vzniknuté obrazy presúva do centra fantázie a dekóduje ich. Teda k snovým obrazom symbolického charakteru pridáva obrazy z pamäte, ktoré hovoria o reálnom stave. Napríklad ezoterik si nahodí kozmické vedomie a v stave autohypnózy preniká k planéte Mesiac. Symbolicky v stave materskej škôlky to vníma ako postavu starca. Postavu starca posunie do centra fantázie a k nej pridá zo spomienok astronomický obrázok reálneho Mesiaca. Tento úkon v centre fantázie nazývame dekódovanie snových predstáv.

Po teoretickej prednáške nasledoval praktický výcvik snového veštectva, aby ezoterik mohol vnímať snové výkony pomocou vešteckého nastavenia svojej mysle. Sústreďuje sa sugeráciu toho, že niektoré oblasti bieleho a hnedého tuku sú mŕtve. Plne tomuto stavu verí a nespochybňuje to. Väčšina snových veštcov má odumreté väčšie či menšie plochy tuku. Potom ezoterik veštecky pracuje v centre fantázie a dekóduje predstavy o svete, ktoré boli vytvorené v stave autohypnózy. Rozumný ezoterik so snami nepracuje počas spánku v noci a nenarušuje si normálny ľudský spánok. Vždy pracuje iba v autohypnóze a to najlepšie počas dňa a nie v noci. Keby robil opak, tak by si mohol poškodiť ľudský hlboký spánok.

Po praktických cvičeniach a kontrolách dekódovania snov Saša Pueblo zrealizoval zasvätenie. Vybral spomienky 15 osôb, ktoré vedeli špičkovo dekódovať sny a snovú symboliku. Zasväcované osoby pracovali na dekódovaní snových predstáv a pridávali k nim reálne udalosti, s ktorými súvisia. Zároveň robili rituály a magické úkony pomocou vody, zrkadiel, vlastných slín a snažili sa vybudovať základ neurónových centier vo veľkom mozgu pre veštecké výkony tohto druhu.

Uvádzame tu koordináty, kde žijú alebo sa nachádzajú pozostatky dole uvedených jedincov. Ich spomienky boli použité na vytvorenie nových centier v mozgu zasväcovanej osoby a to centra vnímania sveta symbolicky na úrovni materskej škôlky. Tak isto centra na rozumové dekódovanie snových symbolov.

01. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Používal kúsky zrkadla, ktoré pošúchal vlastnými vecami a vecami danej osoby.
02. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Veštil z minerálov a okolo lial vodu.
03. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,C). Na kus plátna kvapkal vodu a dával vlastné sliny alebo sliny osoby, ktorej veštil.
04. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Pri snovom veštectve používal pierka, vodu a minerály.
05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Pri snovom veštení namáčal predmety do vody a dával pred seba.

06. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Lial pri vešteckých snových výkonoch cez jednu ruku vodu a tak veštil.
07. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,I). Používal kusy skla a na ne dával vlastné sliny, ale aj sliny osoby, ktorej veštil zo snov.
08. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,J). Na veštecké výkony používal kôru stromov a plno vody.
09. Z oblasti Antarktída . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Pracoval so snovým materiálom doslova všade, kde sa nachádza, či už v sebe, iných živých ľuďoch, ale aj vo svete mŕtvych a tak isto v magnetických a elektromagnetických poliach Zeme, ale aj v kozme. Používal k tomu kusy ľadu, v ktorom mal zaliate hlavy ľudí, zvierat, ale aj iné časti ľudských a zvieracích tiel. STOJÍ ZA TO SA TOMUTO DRUHU SNOVÝCH MANIPULÁCIÍ VENOVAŤ PODROBNEJŠIE.
10. Z oblasti J. Amerika . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Na dekódovanie snov k reálnemu výkladu používal nádoby s vodou a hádzal do nej kamienky.

11. Z oblasti Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Zvyčajne oblial osobu.
12. Z oblasti Florida. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Namáčal predmety. Z osoby, ktorej veštil, nechal kvapkať vodu na zrkadlové plochy.
13. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,C). Mal vždy mŕtve a zoschnuté bunky ľudského tuku a namáčal ich do vody, fŕkal okolo seba vodu z týchto rúk.
14. Z oblasti USA . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Namáčal si ruky do vody, dotýkal sa tváre a robil pred sebou na papier odtlačky prstov.
15. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Veštecké dekódovanie snov robil fŕkaním vody na svoje telo.

Pridaj komentár