Pokračujeme naďalej v celodenných akciách, ktoré obsahujú teoretickú prednášku za účelom rozumového pochopenia ezoterického veštectva, ktoré má posilniť vnímanie duchovnej cesty. Po prednáške nasleduje praktikum ezoterického veštectva. V poobednajších hodinách je zasvätenie do vešteckých schopností.
Tarotové karty, ktoré boli použité pri zasvätení, si nájdete v Tarotovej galérii na týchto internetových stránkach.

Teoretická prednáška mala za cieľ presnejšie definovať potrebu zdokonaľovania a školenia zmyslových centier veľkého mozgu. Ezoterik by mal mať schopnosť vnímať v centrách fantázie svoju duchovnú cestu a postup na tejto ceste. V prednáške Saša Pueblo poukázal na potrebu univerzálnych vešteckých schopností do 7. duchovných oblastí. Každá duchovná cesta musí mať svoje špecifické veštecké schopnosti.

V prvom rade je to veštecká schopnosť vnímať v centrách fantázie a to zrakovej, zvukovej a hmatovej fantázie dianie vo svete mŕtvych po zvládnutí sugeratívneho nahodenia raných štádií klinickej smrti. Ide o špecifický veštecký výkon a vyžaduje do budúcna vytvoriť spoločnú symboliku a spoločný slovný aparát. Ezoterik vníma jednak spomienky mŕtvej osoby vo svete mŕtvych, pozostatky spomienok v ľudských kostiach, ale aj kozmické inteligencie, ktoré vznikli zo spomienok odumretej organickej hmoty mimo planétu Zem. Viacej: Plazmatická škola.

Na druhej duchovnej ceste sa musí ezoterik naučiť vnímať sny v snovom archíve v strednom mozgu v strede hlavy. Ezoterik sa naučí dekódovať sny z tejto oblasti v centrách fantázie a priradiť zo spomienok k nim reálne dianie. Teda každý sen je spojený s určitou konkrétnou aktivitou v ľudskom tele alebo mimo neho. Ezoterik v noci spí a so snami pracuje výhradne v polospánku, ktorý voláme autohypnotický stav. Bližšie: Snová škola.

Na tretej duchovnej ceste sa musí ezoterik naučiť prenikať do mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu a naučiť sa vnímať svet tak, ako to robí samotný mozoček. Teda ezoterik dokáže žiadať mozoček o rôzne geometrické tvary, ktoré presunie z mozočku do troch centier fantázie a tu k nim priradí totožnú spomienku. Teda žiadosť z mozočku, ako on vníma napríklad kocku. Mozoček pošle geometrický tvar do centra fantázie a ezoterik k nemu pridá obrázok, zvuk alebo hmatový pocit. Bližšie: Kabala škola.

Na štvrtej duchovnej ceste sa musí ezoterik naučiť vnímať pohyb a jeho zákonitosti rovno z neurónov miechy v chrbtici. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať sa na pohyb a nie na predmet. Z miechy podnety ezoterik posúva do troch centier fantázie a tu k danému pohybu priraďuje obrázky, zvuky, hmatové podnety, celotelové podnety. Samozrejme vo forme pohybu. Bližšie: Šaman škola.

Na piatej duchovnej ceste sa musí ezoterik naučiť vnímať pochody pudov v stene tenkých a hrubých čriev. Ganglie plné neurónov treba prinútiť cez obrazy jaskýň a vyhrážok sebaublíženia na mentálnej rovine, teda v predstavách, aby sa starali o zdravie. Od ezoterika požadujú špeciálne terapie hlavne cez kožu a cez špeciálne stravovanie. Ezoterik sa musí naučiť veštecky v troch centrách fantázie vnímať, čo pudy robia a požadujú priraďovaním vhodných spomienok či už obrazových, zvukových, alebo hmatových k podnetom z oblasti brušného mozgu. Bližšie: Geriatrická poradňa.

Na šiestej duchovnej ceste preniká koncentráciou ezoterik do ganglií okolo orgánov a častí tela, ktoré sú plné neurónov. Ezoterik tu pestuje kozmické vedomie a naučí sa prenikať do astronomického kozmu okolo seba a to psychicky. V žiadnom prípade nie do vlastných spomienok v mozgu. Tak isto tu po psychickom a energetickom prieniku je potrebné v troch centrách fantázie vnímať, kde psychicky ezoterik prenikol a čo tam vníma. V centrách fantázie priraďuje ezoterik k pocitom v kozme spomienky z mozgu. Teda predstavy planét, súhvezdí, galaxií, ale aj väčších celkov. Bližšie: Kozmos sekcia.

Na siedmej duchovnej ceste ezoterik preniká dovnútra svojich buniek a to pomocou rezonancie v hlasivkách alebo v iných blanovitých útvaroch tela. Je to psychicky prienik do buniek, kde sa tiež nachádzajú štruktúry ako neuróny, ale v minimálnom množstve. V troch centrách musí ezoterik dekódovať podnety zvnútra buniek a priradiť k nim obrázky zo spomienok. Je potrebné mať uložené v spomienkach foto buniek.

Po prednáške Saša Pueblo precvičoval s prítomnými základy práce s tarotovými kartami. Dotyční sa usilovali tarotovými kartami dostať do vhodného vešteckého stavu ako je koncentrácia zmyslov dovnútra. Stačilo si vybrať náhodne jednu z 240 tarotových kariet a potom kúskami papiera pozakrývať niektorú časť karty, aby vyvolala vhodný veštecký stav. Treba si uvedomiť, že každá tarotová karta má prvky naladenia a udržania vo vešteckom výkone. No každý veštec osobitne potrebuje svoje vlastné symboly a ich vhodnú úpravu. Prítomné osoby sa hlavne usilovali cez tarotové karty naladiť do vhodného vešteckého stavu. Keď sa im to darilo, tak si každý vo vnútri seba položil otázku, čo mu majú tarotové karty zistiť. Náhodne otvoril obaly s 240 tarotovými kartami a vybral si tú, ktorá ho oslovila. Potom ju upravil pomocou kúskov papierikov. Takto upravenú tarotovú kartu posunul do troch centier fantázie a tu k nej priradil zo spomienok vhodnú odpoveď.

Nakoniec nasledovalo zasvätenie do 240 tarotových kariet, ktoré si nájdete v Tarotovej galérii. Prítomné osoby na zasvätení si prezerali postupne každú z 240 tarotových kariet a to jednu za druhou. Saša Pueblo sa na diaľku napájal na osoby, ktoré tieto tarotové karty vytvorili a každému účastníkovi zasvätenia vytváral základ odtlačkov skúseností osôb, ktoré s tarotovými kartami pracujú alebo pracovali. Zasväcované osoby nadväzovali na svoju dobrú a úspešnú intuíciu. Zároveň si menili spomienky pomocou kontaktu na osobu v klinickej smrti. Je dobre o takúto pomoc požiadať a spomienky na neúspech zmeniť do tvaru bodky.

Na konci zasvätenia sa už objavil úkaz obrovského množstva prijatých informácií, ktoré bežná ľudská psychika nemôže prijať. Do zasvätenia vstúpil mozoček a ten začal pracovať na plné obrátky. Teda už nastupovalo veštectvo z mozočku pomocou geometrických útvarov.

Saša Pueblo už použil pri zasvätení novú techniku a ku klinickému vedomiu pridal aj vedomie bunkové. Teda bol vo veľkom mozgu a prenikal do sveta mŕtvych spomienok a zároveň sa kontaktoval na žijúcich veštcov a veštice. Tak isto sťahoval pri seba magma spomienky z magmatických polí Zeme. No zároveň cez Silva rezonancie a vibrácie v hlasivkách prenikal dovnútra buniek. To vytvára omnoho silnejšie efekty a znásobuje zápis informácií do neurónov v ľudskom tele. Tak isto sa Saša Pueblo snažil, aby zasväcované osoby mali otvorené všetky neurónové oblasti a mohli do nich zapisovať zasvätenie. Je už bežné, že z obrázkov na stene bol vytvorený kultový objekt, ktorý vytváral vhodnejšiu atmosféru pre zasvätenie.

Dnes neuvádzame koordináty tých, ktorých spomienky alebo ich kópie boli použité pri zasvätení a to z dôvodu ich množstva.

Pridaj komentár