Ako je už zvykom, na začiatku celodennej akcie Saša Pueblo zrealizoval teoretickú prednášku, ktorá poukazovala na problematiku teoretického zvládnutia ezoteriky mozočka. Je potrebné a rozumné, aby sa ezoterik do určitej miery vzdelal aj medicínsky. Mal by si zapamätať obrázkovú maketu mozočku, ktorý je veľký ako menšia tenisová loptička a je predelený na dve časti, každá časť je ešte podelená na 10 častí. Spolu to je 20 častí. Tieto časti sú na povrchu obalené vrstvou neurónov.

Mozoček je umiestnený v zadnej časti mozgu pod zadným zrakovým mozgom a od stredného mozgu je oddelený množstvom nervstva, ktoré sa nazýva most. Pod mozočkom ide miecha do chrbtice zloženej zo stavcov. Mozoček má za úlohu skenovať v organizme všetko dianie až na úroveň vnútra každej bunky. Spracovávať v každej sekunde, čo sa kde deje, vyhodnocovať to a posielať cez nervstvo naspäť. Teda snaží sa, aby nenastávali v tele vzájomné konfrontácie. Tak isto mozoček vyberá spomienky v neurónoch podľa požiadaviek organizmu, ale aj ľudského vedomia, ktoré si chce na niečo spomenúť. Tak isto má na starosti ukladanie spomienok z vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta okolo ezoterika. Mozoček veľmi rád pracuje s extrémne veľkým množstvom informácií a nerád pracuje s malým objemom informácií.

Ezoterik využíva mozoček na to, aby sa cez neho mohol skoncentrovať na veľké množstvo objektov. Uvedomujeme si, že človek je schopný sa naraz koncentrovať tak akurát na 10 objektov naraz v danom čase, aj s tým ma bežná ľudská myseľ veľké problémy. Mozoček má problém skoncentrovať sa na jeden objekt, ale na milióny buniek mu to nerobí problém. Ezoterik potrebuje mozoček pri koncentrácii na 2. duchovnú cestu cez stredný mozog. Ten má 32 častí. Ezoterik potrebuje mozoček na 4. duchovnú cestu cez miechu, kde je 32 až 34 častí. Ezoterik potrebuje mozoček na koncentráciu do 5. duchovnej cesty. Ide o brušný mozog a v tom je viacej ako stovka ganglií a v nich tisícky neurónov. Bez mozočku sa ezoterik naraz a dlhšiu dobu nedokáže koncentrovať. Pre šiestu duchovnú cestu cez ganglie je mozoček nepostrádateľný, lebo ganglií okolo orgánov je, ako sa hovorí, požehnane. Pre 7. duchovnú cestu cez jadrá buniek je mozoček životne dôležitý. Teda význam mozočku pre dokonalú duchovnú cestu je veľký.

Mozoček nadobúda význam aj v tom, že možno ovládnuť a vydávať mu príkazy, aby sa skoncentroval na určité časti a objekty a pomáhal ezoterikovi na duchovnej ceste. Tak isto mozoček získava na význame, pokiaľ ezoterik pracuje na duchovnej ceste množstvo rokov a systém duchovna naberá obrovské množstvo informácií. S mozočkom nie je problém zvládať akékoľvek množstvo informácií, a tak isto ich aj vhodne vyhodnocovať.

Mozoček je významný aj preto, že sa cezeň preniká mimo telo. Ezoterik sa naučí prepínať mozoček na vnímanie aj vonkajšieho sveta, ale iba v obmedzenej podobe. Pokiaľ by sa mal mozoček vhodne nastaviť, tak 95 % činnosti ide dovnútra organizmu a 5% ide von z mozočku do aury a tu skenuje to, čo potrebuje. Cez mozoček sa ezoterik dostáva spoľahlivo mimo telo a preniká do priestoru zeme a kozmického priestoru. Ezoterik sa naučí cez mozoček posielať rôzne druhy energie do hlasiviek alebo zo svalov. Ide o systém echolokácie alebo prútikárskych schopností. Dá sa povedať aj tak, že mozoček je nevyhnutný pre veštecké výkony a psychické prieniky mimo telo.

Po teoretickej prednáške sa realizovalo praktikum pre oblasť 3. duchovnej cesty do mozočku. Ezoterik sa musí naučiť vhodne sa koncentrovať na mozoček rôznymi technikami koncentrácie. Ezoterik sa vie do mozočku skoncentrovať v plnej rozumovosti a sile koncentrácie. No usiluje sa, aby koncentrácia neprevyšovala 10 % celkovej koncentrácie. Nie je žiaduce vynakladať všetku koncentračnú pozornosť na mozoček. Iba by to narušovalo jeho činnosť. Ezoterik sa tak isto naučí koncentrovať sa na mozoček v autohypnotickom stave, ktorého základom je prispanie a vnímanie všetkého v snových symboloch. Ezoterik pomocou kombinácie symbolov rôzneho druhu prevedie koncentráciu. V tomto stave je rozumovosť potlačená na 50 % a má úroveň materskej škôlky. Klasická koncentrácia silou vôle je blokovaná. Tak isto sa ezoterik naučí koncentrovať do mozočku na základe pohybu tela, prstov alebo svalových platničiek. Vtedy je tak isto blokovaná koncentrácia cez silu vôle, blokovaná je aj koncentrácia cez kombináciu predstáv. Ezoterik dokáže cez nehybnú pozíciu tela, prípadne prstov zastabilizovať koncentráciu iba v mozočku, tak isto to môže spraviť kombináciou uloženia objektov okolo seba. Hovoríme o technikách kultového objektu a vytvorenia koncentrácie do mozočku bez koncentrácie rozumovej, ktorá sa veľmi ťažko dlhšiu dobu udržuje v mozočku.

Ezoterik sa ďalej musí naučiť veštecky vnímať to, čo sa deje v mozočku alebo čo dokáže mozoček poslať ako nervový vzruch do centra fantázie. Centrum fantázie je v prednom mozgu a v tomto centre je možné vyťahovať z mozgu spomienky na vône a zároveň obrazy. Do tohto centra je možné prepojiť aj centrum vnútorného premýšľania. Toto centrum sa dá prepojiť na centrum sluchové, ktorého základ je v spánkových lalokoch. Tak isto tieto dve centrá možno prepojiť s tretím centrom a to je centrum chuťové zospodu veľkého mozgu a sem prepojiť aj pocit hmatu, ktorý je súčasťou jazyka aj končekov prstov. Do centra fantázie dáte obrázok šálky a požiadate mozoček, aby do centra fantázie poslal nervový vzruch, ktorý sa v centre fantázie veštecky prekóduje do geometrických štruktúr. A tento mechanizmus sa musí ezoterik naučiť, aby mohol vnímať, ako pracuje mozoček a ako sa s ním bude spolupracovať na znakovom vnímaní duchovnej cesty.

Ezoterik si musí uvedomiť, že pokiaľ chce mozočku niečo nakázať, aby to spravil, tak to musí robiť v totálne despotickom, egoistickom a sebavedomom stave diktátora. No potom musí ezoterik prejsť do stavu totálneho potlačenia svojich cieľov a ambícií, nesmie znamenať viacej ako rozšliapnutý šváb na podlahe. Inak mozoček nebude môcť do centra fantázie posielať to svoje vnímanie sveta. Z centra fantázie sa dá všetko cez oči premietnuť na bielu stenu pred sebou. Samozrejme mozoček rád vníma a vyhodnocuje veľké množstvo informácií a to je to, čo ezoterik potrebuje.

Ezoterik si uvedomuje, že nikdy nebude stíhať potenciálom a možnostiam mozočku, ale môže tieto fenomény využívať na duchovnej ceste. Ezoterik má doslova úctu pred tým, čo mozoček dokáže a ako to dokáže. Ezoterik si uvedomuje, že v mozočku je archív všetkých geometrických znakov, ktoré mozoček počas svojho života vytvoril. Že naraz pracuje so všetkými informáciami. Že mozoček počas embryonálneho vývoja dostáva od matky množstvo geometrických znakov a to priamo z mozočku matky. A tento proces beží počas celej vývojovej línie života. Ezoterik dokáže pomocou výcviku prenikať do mozočku aj v časových horizontoch napr. 2 roky pred naším letopočtom, 1 rok pred naším letopočtom, 20 000 rokov pred naším letopočtom, 50 000 rokov pre naším letopočtom, 1000 000 rokov pred naším letopočtom a potom možno až miliardu pred naším letopočtom. Teda mozoček má archív historického vývoja človeka a zároveň pracuje s každou rovinou času. Ezoterik prechádza procesom zasvätení do znakov, ktoré používajú hlavne siamské dvojčatá. Tie si nájdete napríklad v obrázkoch zo zasvätenia alebo ako obrázky k článkom. Ezoterik sa musí naučiť pracovať a prenikať do hĺbok mozočku a dokázať ho tomto využiť pre duchovnú cestu. Jednoducho ezoterik dá vo svojej duchovnej ceste priechodnosť vnímania sveta cez mozoček a zároveň sa v centre fantázie naučí dekódovať, čo mu poskytuje aktivita mozočku.

K článku pripájam dve kresby na prienik do mozočku.

Pridaj komentár