V článku sa venujem 6. duchovnej ceste cez ganglie okolo orgánov v tele. Pod gangliami tu rozumieme drobné bodky, v ktorých sa nachádza veľké množstvo neurónov. Ezoterik sa naučí koncentrovať na ganglie a presunúť sem predstavy o planétach, prípadne súhvezdiach, galaxiách a nekonečných vzdialenostiach v kozme. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach Kozmos MP3.

Kozmické vedomie, ktoré je fenoménom psychického prieniku do kozmu, vyžaduje jednoznačne značné množstvo výcvikových hodín a kontrolných mechanizmov. Pre ezoterika je životne dôležité na duchovnej ceste ovládnuť túto duchovnú schopnosť a prenikať psychicky do kozmu čo najďalej a vlastne až tam, kde doteraz žiadny človek nezašiel.

Aby ezoterik zvládol túto duchovnú cestu, je potrebné preskúmať jedincov, ktorí majú takzvané kozmické vedomie. Toto kozmické vedomie môžu spontánne získať iba deti, ktoré sa narodili hyperaktívnym matkám. U týchto jedincoch možno vešteckými praktikami zaznamenať výskyt kozmického vedomia. Tak isto sa tento fenomén objavuje obmedzene iba u kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe planéty Zem viacej ako 4 mesiace. Je možné sa na diaľku napojiť na týchto jedincov. Vtedy sa ezoterik odosobní a pocíti, keď je dostatočne citlivý, aké je to vlastne kozmické vedomie. Kozmické vedomie majú často jedinci, ktorých fyzické telo prešlo procesom zmrzačenia a pokrivenia počas života. Automaticky sa tieto osoby psychicky dostávajú do kozmu a ani o tom často netušia.

Ezoterik sa naučí výcvikom vyvolať kozmické vedomie okolo orgánov a ich ganglií. Ku každému orgánu prisúva obrázky z kozmu a stupňuje ich intenzitu. Zároveň blokuje prenikanie magmatických energií z magmatického jadra Zeme a to hlavne sily priťahujúce telo aj bunky do jadra Zeme. Zároveň podporuje sily odpudivé z magmatického jadra, ktoré tlačia všetko do kozmu. Na toto vynaloží asi 10 % pozornosti. Ďalších 10% percent vynaloží na to, aby okolo orgánov tela mal vhodné obrázky planét, súhvezdí a galaxií. Ezoterik ich stupňuje a dynamizuje, čo mu dovoľuje realizovať z mozgu energetický lúč do kozmu a preniknúť atmosférou do vzdialenosti 100 000 kilometrov. Na tento prienik využije ezoterik až 70 % svojej pozornosti. Tak isto je potrebné všetko vnímať, pozorovať a vlastne dekódovať v centre spojených fantázií, čo je v prednom mozgu. Sem smerujú podnety zo psychického prieniku, tu sú dekódované a to v niekoľkých stavoch. Pokiaľ je ezoterik v plnej rozumovosti a racionalite ako pri matematickom počítaní, tak psychický prienik v centre spojených fantázií prisúva reálne obrázky z astronómie. Pokiaľ je ezoterik v stave zaspávania, tak v centre fantázie všetko vníma a dekóduje spomienkami v symbolickej podobe. Zrazu psychický prienik v Marsu vníma ako topenie ľadov a vystupovanie démona Marsu napríklad v brnení. To sú symboly, ktoré vznikli znížením rozumovosti dnešného človeka o 50 %. No možno všetko vnímať a riadiť cez svaly tela a pohyb. V tomto prípade možno všetko vnímať ako pocity dobré, zlé a tiež to vnímať energeticky. Ale to je rozumovosť už v háji a ezoterik sa môže chovať ako zviera z cirkusu.

Ezoterik absolvuje psychické prieniky do slnečnej sústavy a odtiaľ do jednotlivých súhvezdí v našej Galaxii. Ezoterik sa naučí prechádzať psychicky cez stred Galaxie a nalaďuje sa na energie z epicentra čiernej diery. Ezoterik pochopil, že pokiaľ bude chodiť cez čiernu dieru a jej energetický potenciál, tak niet žiadnych blokov pre jeho psychický prienik. Pokiaľ bude ezoterik prenikať psychicky cez jednotlivé súhvezdia, tak sa môže stať, že momentálny stav v súhvezdí ho nepustí dovnútra súhvezdia. A tak si bude ezoterik nahadzovať okolo orgánov aj schému čiernej diery a jej energie. Všetok psychický prienik je veľmi jednoduchý.

Ezoterik môže využiť skutočnosť, že si otvorí bunkové vedomie, čo je 7. duchovná cesta cez jadrá buniek. Ezoterik nariadi mozočku vytvoriť aktívne zhluky buniek a okolo nich sa znovu uložia obrázky oblasti, kde preniká psychicky. K tomu bude potrebovať aj rezonancie v membránach hlasiviek. Ezoterik udržuje klasické kozmické vedomie okolo orgánov a dopĺňa ho o bunkovo kozmické vedomie v rozumnej intenzite. V tomto prípade ezoterik vníma všetko intenzívnejšie v centre fantázie ako pri bežnom kozmickom vedomí cez ganglie.
Ezoterik sa naučí používať služby mozočku na geometrické vyhodnotenie toho, čo sa môže nachádzať v danej oblasti súhvezdia. Ezoterik hľadá v danom súhvezdí anomálie pre jogínske vedomie stromčekov v aure. Pozri: Jogínska škola. Ezoterik cez vyhodnotenie mozočku vo vešteckom výkone hľadá známky života v kozme. Tak isto cez kozmické a prepájané klinické vedomie vyhľadáva svet mŕtvych. Bližšie: Plazmatická škola. Ezoterik vyhľadáva v kozme tie planéty, ktoré mu dovoľujú vytvoriť nevšedný psychický stav. Ezoterik prenikne na planétu Mars a zistí, ako sa pozmení jeho vnímanie okolia.

Ezoterik si pri nácviku kozmického vedomia dáva pozor, aby si nezamenil psychický prienik do kozmu s prienikom do svojich spomienok alebo do orgánov v tele, kde uložil predstavy o kozme. Tak isto si dá pozor, aby neprenikal iba do aury okolo tela, obrázkov alebo osoby sediacej pri ezoterikovi. Ezoterik sa naučí tieto stavy dôkladne odlišovať.

V rámci výcviku sme prešli väčšie množstvo súhvezdí a sme už unavení bežnou rutinou psychického prieniku do kozmu. A preto sa budeme lúčiť s našou Galaxiou a budeme prenikať hlbšie k ďalším galaxiám v Kozme číslo I.

Pridaj komentár