Venujeme sa problematike duchovnej cesty do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stenách tenkých a hrubých čriev. Ide tu o piatu duchovnú cestu do neurónov, ktoré sú v črevách a majú tvar špendlíkových hlavičiek poukladaných husto vedľa seba.

Do brušného mozgu môžeme prenikať na základe röntgenových snímkov vlastných čriev alebo pomocou anatomických obrázkov. Takýto prienik cez systém rozumu dovoľuje iba veštecké zdiagnostikovanie danej oblasti. No ezoterik sem bude prenikať na základe stavu dieťaťa v materskej škôlke. Je to prienik na základe symbolov a nie rozumový. Na prienik sa používa predstava jaskyne. A tu je niekoľko možností. Do jaskýň sa môžu dávať predstavy úcty k životu. A to sú skoro všetky náboženské systémy, ktoré majú úctu k životu, vzájomnému pomáhaniu, láske a súcitu. To je cesta uctievačov života. Je možná cesta aj uctievačov deštrukcie a nenávisti voči životu, ľudskej dobrote a láske. V žiadnom prípade ezoterik nejde touto cestou a v plnej miere ju odsudzuje. Ezoterik tu je v pozícii uctievača stavov blížiacich sa smrti. Ezoterik si tieto stavy mimoriadne váži a akt smrti považuje za ten očakávaný okamih odchodu v podobe spomienok do sveta mŕtvych. Tak isto ezoterik svoju koncovú duchovnú cestu smeruje nie do sveta živých, ale do sveta mŕtvych.

Ezoterik sa pudom v brušnom mozgu vyhráža výhradne mentálne v centre fantázie smrťou a seba poškodením. Robí tak zámerne, aby v črevách prinútil pudy, aby sa starali o jeho zdravie až na úrovni buniek. Ide o pud sebazáchovy, ktorý chráni človeka, aby si ublížil. Ide o pud rozmnožovací, ktorý núti človeka k rozmnožovaniu a ide o pud teritoriálny, ktorý pomáha človeku orientovať sa v priestore. Tieto pudy je možné prinútiť, aby sa veľmi vzorne starali o dlhovekosť, život bez chorôb s veľmi dobrou mikroflórou v tele. No ezoterik si uvedomuje, že tieto pudy bez vyhrážok nebudú realizovať veci okolo dlhovekej bezchorobnosti.

Posledný štvrtý pud je v neurónoch tenkých čriev, má na starosti orgániky v bunkách a delenie buniek. Aspoň si to myslíme. Aj tu je nutnosť vyhrážania sa pomocou určitých symbolov. Je potrebné cez toto centrum realizovať všetky prieniky do buniek. Brušný mozog nedovolí také rezonancie a kmitania (Silva škola), aby poškodili bunky a ich jadrá. To ezoterik musí rešpektovať. A preto pokiaľ realizuje aj 7. duchovnú cestu do vnútra buniek, tak musí ísť cez brušný mozog v tenkých črevách.

Cez brušný mozog je duchovná cesta mimoriadne atypická a skorej smeruje do oblasti starostlivosti o fyzické a psychické zdravie. A to ezoterik rešpektuje a nerobí nikdy svoju duchovnú cestu na úkor zdravia, šťastného osudu.

Pridaj komentár