Od 15. rokov sa zaujímam o vampirizmus, spirituizmus, veci s tým spojené a o veštenie.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Bol to vskutku nevšedný zážitok prítomnosti anjelských sfér sveta mŕtvych spomienok. No vy ste tam natrvalo vďaka prežitiu klinickej smrti, rezonancie pobrušnice a psychického prieniku do buniek. Takéto prepojenie poškodzuje hlavne nervovú sústavu. Odporúčam vám spoznať a ovládnuť anjelské sféry.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo nervové dráhy v tele. Stupeň chorobnosti je 60, čo je rozbiehajúca sa chorobnosť. Veľa poškodených buniek, nábeh na roztrúsenú sklerózu. Príčiny sú vo vnútri buniek, orgániky v nervových bunkách sú pozmenené. Pomoc treba hľadať v hĺbkovej akupunktúre.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela, aj podvedomé obaly. Je potrebná psychoterapia a tabletková liečba na návrat do štandardného psychického stavu.

Povaha
Ste usadená v neurónoch veľkého mozgu. Tu sú usadené osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Stačí omdletie, aj počas spánku. Teda patríte medzi špiritistov, ktorí majú kontakt do sveta mŕtvych. Zároveň máte otvorené bunkové vedomie a psychicky prenikáte do spomienok mŕtvych ľudí, zvierat a odumretej organickej hmoty v kozme veľmi intenzívne. Dá sa povedať, že trvalo je vaša psychika v dimenzii spomienok mŕtvej organickej hmoty. Bližšie Plazmatická škola na týchto stránkach.

Sexus
Sexus povahy je usadený netradične vo všetkých neurónových oblastiach. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorej city idú smerom do sveta mŕtvych. Sexus centrum je umiestnené v podbruší a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je pohlcovaná svetom mŕtvych stále viac a viac. Sexuálne podvedomie. Celková, citová, povrchová a pohlavná vzrušivosť: na svet mŕtvych spomienok. Nie dobré vyhliadky na harmonické vzťahy s mužmi a celkovo s okolím.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry, ale nasledovalo prepojenie na svet mŕtvych cez bunkové vedomie a strach, ktorý to vyvolalo. Teda môžem vás zaradiť do anjelských špiritistiek, čo má vždy devastačné následky na nervové dráhy a zakončenia. Psychicky ste v anjelských sférach sveta mŕtvych spomienok. Bližšie Anjelská škola. V 12. roku ste dostali do podvedomia ďalšie obaly. Obal túžby obsahuje anjelské sféry a svet mŕtvych. Obal mozoček obsahuje túžbu žiť vo svete mŕtvych anjelských sfér. Obal rodostrom obsahuje záznam ženy z vášho rodu, ktorá mala otvorené sivé anjelské sféry a psychicky bola na druhej strane. Obal dieťa obsahuje zase anjelské sféry vo svete mŕtvych. Všade anjelské sféry mŕtvych na všetky spôsoby.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Možno by ste chceli žiť normálne, ale už máte príliš silné väzby do sveta mŕtvych anjelských sfér.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Aj tu počas spánku chodíte do anjelského sveta psychicky.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa rozumne vzdialite od anjelského sveta mŕtvych a naučíte sa túto rovinu psychiky ovládať.

Pridaj komentár