Venujeme sa tu výcviku vešteckých schopností a zároveň budovaniu najvýkonnejšieho vešteckého systému na základe doterajších skúseností a poznatkov. Tento systém sa bude usilovať o to, aby sa dalo o veštecky ošetrovanom systéme získať čo najviac informácií a tak isto tieto informácie overovať a chrániť pred manipuláciou.

01. Systém mozoček a siamské prepojenie.
02. Systém hypnotizér a médium.
03. Systém anjelských sfér detských dyslektikov.
04. Systém kineziologický a to svalový.
05. Systém magma pupok.
06. Systém anti čierne diery a kozmické vedomie.
07. Systém aura okolo tela.
08. Systém sugerácie všetkých chorôb a poškodení.
09. Systém čierna diera v kozme.
10. Systém psychického prieniku na úroveň atómov.
11. Systém UFO organického života.
12. Systém UFO sveta mŕtvych.
13. Systém vedeckej rozumovosti a vzdelania.

Špeciálne sme sa venovali problematike výcviku a pochopenia, ako fungujú osoby mediálne nadané a osoby nadané hypnotickými schopnosťami. Môžete si spomenúť na vystúpenia hypnotizérov a médií, ktoré plnia želania hypnotizéra, aj keď sú nezmyselné. Prípadne na vystúpenia hypnotizérov, ktorí uspia médium a to im poskytuje informácie o konaní ľudí a zvierat. Prípadne zisťujú aj technický stav strojného zariadenia. V prvom rade sme previedli veštecký výskum zdravotného stavu špičkových médií. Zistili sme u 20 médií, že v tele majú veľmi čudné bunky, ktorých vnútro je mimoriadne slabé a slabo funkčné. Keby sme tieto bunky prirovnali veštecky k niektorému druhu buniek, tak by sme mohli hovoriť o kožných bunkách a to ako o genetických modifikáciách kožných buniek prehistorických zvierat. Takýchto buniek je veľké množstvo a tvoria celé vrstvy. Bežne sa môžu takto zmodifikované bunky objavovať v malom množstve a takíto ľudia psychicky prenikajú veľmi dobre do magmatických polí Zeme. No u médií je výskyt takýchto buniek veľmi hustý a na mnohých miestach v tele. K tomu patrí aj strata sile vôle a slabá vôľa robiť niečo viac ako je pre život nutné. Hypnotizér je zase osoba, ktorá pri vešteckom bádaní tiež vykazuje veľké množstvo geneticky zmenených buniek a tieto bunky sa podobajú brontosaurím bunkám. Možno tieto bunky popísať ako dve až tri bunky vrastené do seba. A teda jedna bunka má dvojnásobné množstvo orgánikov, jadier, chromozómov a génov. Takíto jedinci vykazujú silnú vôľu a majú extrémnu svalovú silu. Tieto dva druhy ľudí sa mimoriadne priťahujú a môžu spoločne fungovať. Hypnotizér ako muž disponuje silou vôle a médium, najčastejšie žena, disponuje prispôsobením a často stratou vôle alebo oslabenou vôľou.

Hypnotizér sa snaží posilniť mediálne schopnosti média a to uvedením do raného štádia zaspávania, kde sa zaspávanie pozastaví na určitej úrovni, aby médium vykonalo príkaz hypnotizéra a psychicky cez magmatické polia preniklo do seba, inej osoby, alebo objektu. Pokiaľ sme robili pokusy a chceli prenikať do ľudí v lietadle, na kozmickom orbite, tak sa s médiom veľmi zle pracovalo. Pokiaľ by sme médium poslali k organickej hmote v kozme, tak by nič nedosiahlo. Keď sme psychiku média poslali do baníkov v podzemí, tak médium tu fungovalo výborne. Uvedomovali sme si, že médium psychicky preniká do magmatických polí v ľuďoch, zvieratách a do objektov ako sú stroje, stromy. Iba málokedy nájdeme typ jedinca, ktorý má bunky a stavy média aj hypnotizéra.

Ďalej sme museli nájsť meditačný prístup k takému stavu, ktorý dovoľuje mať aj mediálny aj hypnotický stav naraz. K takémuto výkonu sa najlepšie hodí ľavá a pravá hemisféra veľkého mozgu. Ezoterik si zvolí jednu z dvoch pologúľ ako pologuľu mediálnu a pologuľu hypnotickú. V pologuli mediálnej postupne stišuje aktivitu a oslabuje vlastnú silu vôle. Tak isto si vsugeruje, uverí a pozdrží, že v mediálnej pologuli má modifikované kožné bunky pravekých zvierat a tak isto v tele. Zároveň si v hypnotickej pologuli vsugeruje, uverí a pozdrží navzájom zrastené bunky do seba, ktoré sa podobajú bunkám brontosaurím. V mediálnej pologuli veľkého mozgu si dokonca vyvolá autohypnotický stav.

Ezoterik naladený hypnoticko – mediálne sa z mediálne naladenej hemisféry psychicky premiestni do objektu, ktorý bude veštecky ošetrovať. A to môže byť jednak vlastný stav ezoterika, iná osoba, zviera alebo napríklad technický objekt. K tomuto stavu pridá samozrejme veštecké naladenie, ktorého základy sa preberajú a nacvičujú vo Vešteckej škole. Psychický prienik cez mediálnu hemisféru vyžaduje určité psychické odstúpenie do mozočku a podľa potreby sa ezoterik koncentruje raz do hypnotickej hemisféry a potom do mediálnej hemisféry. Ezoterik sa cez mozoček môže psychicky napájať na diaľku na mediálne a hypnotické osobnosti. Môže si vsugerovať a uveriť, že má v tele kožné bunky ľudské, zvieracie alebo kožné bunky predhistorických zvierat. A zároveň má aj bunky navzájom do seba prerastené. Vzorom sú osoby s jednými aj druhými bunkami.

Proces psychického prieniku z mediálne naladenej hemisféry ide do magmatických energií magmatického jadra planéty Zem.

Pri každom mediálnom prieniku do určitého objektu je potrebné pozmeňovať mediálny stav a rešpektovať osobitosti veštecky ošetrovaného objektu. Účastníci zasvätenia si skúšali mediálno – veštecké prieniky do rôznych ľudí s veľmi jasnými povahovými vlastnosťami a s jasnými chorobnými stavmi.

Hypnoticko – mediálny stav sa stane súčasťou vešteckých výkonov založených na 10 % koncentrácii z celkovej koncentrácie v tele. Veštectvo cez mozoček je základom astrológie. Astrológia je vrcholový veštecký systém viacerých navzájom sa kombinujúcich techník. Ďalej mozoček a jeho neurónový systém je ochotný zbierať a spracovať extrémne množstvo informácií a prenikať až do úrovne vnútra atómov. Mozoček je schopný navyšovať aj vlastný objem prepojením sa na voľnú kapacitu iných mozočkov. K vešteckým výkonom z mozočku možno priradiť aj ďalšie veštecké techniky ako sú anjelské sféry detských dyslektikov. K tomu ochranný systém anti čiernych dier na rozbíjanie anjelskej ochrany ľudí so silnými anjelskými sférami z toho dôvodu, že anjelské sféry zahmlievajú pravdu o danej osobe. K tomuto treba pridať systém kineziologického testovania cez nervové platničky, systém prieniku a vešteckého zisťovania informácií o organickom živote v magmatických poliach planéty Zem, systém UFO organického života, ktoré môže pomôcť pri zbere informácií a to napríklad UFO odtlačok chobotnice. K tomuto stavu možno ešte pridať stav psychického prieniku do kozmu zrealizovaného v oblasti ganglií okolo orgánov a overovať zistené informácie v centre čiernych dier v astronomickom kozme. Sú tu aj ďalšie možnosti, ako veštecky čo najmenej nápadne operovať z úrovne atómov vlastného tela. Vrcholom je celý tento systém previesť do výhradne znakovej podoby.

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych, alebo z magmatických polí planéty Zem boli usadené v mozočku a odtiaľto realizovali astrologické veštectvo do astronomického kozmu okolo nás.

Vždy dvaja jedinci a to médium, ktoré je so stratou vôle a bez príkazu inej osoby nespraví ani len krok a hypnotizér, ktorý má extrémnu silnú vôľu a médiu prikazuje, čo má robiť. Médium má značne poškodené bunky v tele a vnútro buniek je na okraji zrútenia psychiky a zdravia. Zato hypnotizér má vnútro buniek posilnené a mimoriadne silné. Vôľa je nezlomná, a tak isto fyzická sila. Médium a hypnotizér vzájomne spolupracujú na vešteckom výkone.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Médium a hypnotizér.
02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).
Médium a hypnotizér.
03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Médium a hypnotizér.
04. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Médium a hypnotizér.
05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Médium a hypnotizér.
06. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Médium a hypnotizér.
07. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Médium a hypnotizér.
08. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).
Médium a hypnotizér.
09. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Médium a hypnotizér.
10. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,N). Médium a hypnotizér.
11. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (15,L). Médium a hypnotizér.
12. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (16,J). Médium a hypnotizér.
13. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (15,J). Médium a hypnotizér.
14. Z oblasti Južná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (14,I).
Médium a hypnotizér.
15. Z oblasti Stredná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Médium a hypnotizér.
16. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Médium a hypnotizér.
17. Z oblasti Kanada . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Médium a hypnotizér.
18. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D).
Médium a hypnotizér.
19. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,B). Médium a hypnotizér.
20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,B). Médium a hypnotizér.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár