Aurická ezoterika. Ezoterika zasväcovania. Veštecké zasväcovanie. Ganglie ako drobné neurónové oblasti pri orgánoch tela. Úroveň ganglií. Najhlbšia a najstaršia úroveň vedomia. Oblasť chaosu a zmätku. Minimálne uvedomenie si potreby rozmnožiť sa a nažrať. Historickí zasväcovatelia a ich objekty v aure. Skopírovanie objektov od historických zasväcovateľov do aury. Ritualistika. Končeky prstov všetko riadia.

Pokračujeme v línii zasväcovaní do aurického obalu okolo zasväcovanej osoby. V prípade ganglií je aurický obal tela podelený na množstvo guľatých tvarov veľkosti futbalovej lopty. V podstate je aurická futbalová lopta okolo každej ganglie v tele. Ganglie sa nachádzajú pri každom orgáne tela, nachádzajú sa aj v mozgu. Ich veľkosť je nepatrná. Ganglie sa skladajú zo zhluku neurónov a v podstate riadia činnosť orgánov.

Zasväcované osoby utlmia spomienky nielen na civilizáciu, ale aj svet prírodného človeka. Tak isto zabudnú na spomienky zo života veľkých zvierat ako je slon, byvol a kôň. Svojimi predstavami sa zasväcované osoby priblížia k životu hmyzu a hlavne mravcov. Zasväcované osoby sa aktívne skoncentrujú cez brušný mozog uložený v stene čriev do jednotlivých ganglií. Tentoraz zasväcované osoby robia ritualistiku už iba pohybom končekov prstov. Zasväcované osoby si môžu vsugerovať a bez výhrad uveriť, že ich končeky prstov sa zmenili na tykadlá, ktorými si vymieňajú potrebné informácie. Rituálny pohyb končí v pohybe posledných článkov prstov. Teda ide o minimálny pohyb, na ktorý dobre reagujú práve ganglie.

Samotné zasvätenie prebiehalo v monotónnom naladení sa na určitý stav chaotického pohybu a chaotického vnímania sveta ako hmyz. Spoločne sa vytvorila na 6. spojených stoloch kovová mriežka z tenkého viazacieho drôtu. Konce drôtov sa prilepili lepiacou páskou rovno o stôl. Takáto mriežka zostala počas celého zasväcovania. Zasväcované osoby absolvovali účasť 12 historických zasväcovateľov.

Počas aktivity som sa ako zasväcovateľ zmenil na médium, ktoré privolávalo informačné polia historických zasväcovateľov. Pod médiom sa tu myslí osoba, ktorá bezvýhradne plní pokyny tretej osoby. Teda veštecky vnímam cez šedú kôru veľkého mozgu príchod historického zasväcovateľa. Historický zasväcovateľ vydáva pokyny a ja ich dôsledne bez úprav realizujem. Pokiaľ zasväcovaná osoba urobí dobrý magický rituál, tak nemusím vôbec zasväcovať a iba skontrolujem, ako zasvätenie prebehlo. V niektorých prípadoch však musím zasväcovanej osobe otvoriť prienik do neurónov a otvoriť líniu ganglií tela. Potom pomáham vytvoriť futbalové aury okolo ganglií. Nakoniec robím jemné pohyby rukami a vykresľujem rôzne obrazce alebo písmená do aury zasväcovanej osoby.

Zasväcované osoby upevňovali na drôtenú mriežku ovocie, konáriky, vrecúška soli, kusy drievok, lastúry, kvety, kosti, do gule pokrčené papiere, mince a podobne. Tak isto si kládli na vrch rúk drobné konáriky, kamienky a drievka. Ritualistiku riadili mikropohybom končekov prstov.

Okolo každej ganglie sa postupne vytvoril aurický obal a tieto sa na konci zasvätenia zjednotili do jednej veľkej energetickej gule. V dotyčnej guli bolo cítiť prítomnosť znakov veštectva, ktoré sa usilovali komunikovať a robiť veštecký výkon na povrchu energetickej gule veľkosti ľudského tela.

Zasväcované osoby som musel upozorňovať, aby sa neprepadali do krajiny tieňov, ktorá je pod úrovňou ganglií. Už iba pocit tieňov ľudí po zhodení atómovej bomby.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE VEŠTECKÉ GANGLIE 7B.

Pridaj komentár