Silva technika je systém pôsobenia do organizmu na základe predstavy o blikaní, kmitaní a vibrovaní. Všetko zo spomienok s pocitom lupiča, ktorého nemožno vidieť ani počuť. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku priamo z meditácie a cvičení v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Celý systém Silva techniky je založený na vedeckom poznaní, že v podstate všetko okolo nás a celý svet je jedno veľké kmitanie, ktoré naše zmysly nedokážu vnímať. No zato sú ich schopné vnímať prístroje, ktoré vytvorila myseľ s tak nedokonalými zmyslami. A možno práve túžba preniknúť do hmoty je ten najlepší popud, aby sme hmotu vnímali ináč ako doteraz.

Niektorí Silva technike vyčítajú, že vlastne prevzala všetko dobré z iných liečiteľských systémov. Nevidím v tom nič zlé, keď sa človek naučí to najlepšie, čo ľudská myseľ vytvorila a k tomu pridá takú nádhernú vec ako je kmitanie, blikanie a vibrovanie. Teda história sa spája s novým fenoménom a to je blikanie, kmitanie a vibrovanie.

Celkovo systém kmitania, blikania a vibrovania omnoho efektívnejšie preniká do organizmu a hlavne do neurónových oblastí. Tak isto vzájomné spojenie s predstavami a bioenergiami vytvára efektívnejší celok.

Naším snažením je využiť tento fenomén a dostať ho v prvom rade do meditačnej praxe. Ide o efektívnejšie metódy prieniku do neurónových oblastí v ľudskom tele. Zaujímavé je spojenie Silva techník s jogínskymi technikami ako je skľudnenie, znehybnenie, utíšenie všetkého, čo v našom organizme funguje. Takýto stav vedie prirodzene ku koncentrácii v neurónových oblastiach, ktoré sú naším cieľom. Tak isto aj správne sedenie na stoličke a umiestnenie rúk umožňuje intenzívnu meditáciu do niektorej z neurónových oblastí. Aj dýchanie vytvára lepší fenomén koncentrácie do niektorej z neurónových oblastí. Spravidla ide o takzvaný utlmený dych, pri ktorom zostáva v pľúcach pri výdychu a nádychu vždy určité množstvo vzduchu. Tento dych dobre stabilizuje oblasť, do ktorej meditujeme.

V zásade musíme pristúpiť k deleniu Silva techník podľa neurónových oblastí a to z dôvodu, že chceme vytvoriť taký systém v ezoterike, ktorý povedie k napísaniu učebnice ezoteriky. Teda všade zavedieme delenie podľa neurónových oblastí. Prvou neurónovou oblasťou bude šedá kôra veľkého mozgu, druhou oblasťou budú neuróny stredného mozgu, treťou oblasťou bude mozoček, štvrtou oblasťou miecha v chrbtici. Piatou oblasťou bude brušný mozog a šiestou oblasťou budú ganglie. Teda máme tu 6 neurónových oblastí, ktoré sa stanú základom pre jednotlivé podoblasti ezoteriky.

Snažili sme sa postupne skoncentrovať do jednotlivých oblastí neurónov. Všade sme nasmerovali pozornosť zo šedej kôry veľkého mozgu, kde sú uložené zmyslové centrá. Zo zadného zrakového mozgu pôsobí obrazový veštecký výkon. Ide o nepriamu formu veštectva. Skoncentrujeme sa z tejto oblasti napríklad do srdca. Zo spomienok vložíme do tejto oblasti predstavu srdca. Potom sa do oblasti srdca pokúsime vložiť obraz chorého srdca. Pokiaľ dokážeme takýto obraz sem vložiť, tak sa dá predpokladať, že srdce nebude v poriadku. Teda ide už o veštecký výkon. Tak isto zo spánkových lalokov veľkého mozgu možno vyciťovať až doslova počúvať, v akom stave je srdcový sval. Ide o senzibilný veštecký výkon.

Teda naučíme sa veštecky skenovať, čo sa v jednotlivých častiach tela deje. Napríklad kontrolujeme, či malá postavička seba samého sa dá dostať do každej časti tela. Potom kontrolujeme, či dovnútra tela dostaneme postavičku upratovačky. Potom sa snažíme dostať dovnútra postavičky údržbárov, ktorí budú všetko opravovať. Potom sa snažíme dostať do vnútra organizmu ekológa, ktorý kontroluje, v akom stave je biochémia organizmu. Ďalej sa budeme usilovať všade dostať sestričky z pôrodnice a zisťujeme, či je v tele dostatok mladých buniek. Prípadne zisťujeme, či organizmus nie je starobinec.

Nasleduje ďalšia časť terapií a tá je zameraná na posilnenie sile vôle. Ide o to, aby sme mali dostatočne silnú vôľu niečo dosiahnuť a niečo zrealizovať. Vytvárame si časové predstavy o tom, čo budeme robiť počas ďalších dní. Predstavíte si voľne, čo by ste robili. Pokiaľ máte predstavy leňošenia a nič nerobenia, tak takéto predstavy potlačíte a nahradíte ich predstavami, ako sa aktívne liečite a diagnostikuje bez toho, aby ste sa spochybňovali, či to ovládate, alebo nie. Iba množstvo skúseností vytvorí dokonalú silu vôle ako vstať a ísť neustále ďalej a ďalej aj bez nôh a rúk. Sila vôle a chuti niečo dosiahnuť je nezlomná.

Po tomto programovaní sme sa doslova fyzicky preliečili a to tak, že sme rozkmitávali fyzicky vlastné svaly na tele. Prípadne sme aktívne kmitali prstami pred sebou. Kmitavé podnety prenikali tam, kde sme sa aktívne koncentrovali. Ide o aktívnu liečbu pomocou fyzického kmitania.

Na záver sme si spomenuli, ako sme boli zasvätení do všetkých 6. neurónových oblastí. Vo vnútri tela sme si vytvorili postavičku seba samých a okolo sme si predstavili drobné guľovité objekty. Ide o kmitajúce objekty, ktoré môžu liečiť, veštiť a stabilizovať určité požadované stavy. Objekty v aure veľkosti pingpongových objektov sme aktivizovali a zvnútra v oneskorenom slede sme sledovali, ako kmitajúce objekty pracujú v rôznych rovinách. Možno sa nechať liečiť iba týmito objektmi, možné je navzájom aj spolupracovať. Nikdy v reálnom čase nezasahujeme do ich činnosti.

Pridaj komentár