Sexus ezoterika. Sexuálne energie. Erotika a neurónové oblasti. Vzrušenie. Vyvrcholenie. Sexuálne spomienky. Sexuálna fantázia. Sexuálne veštectvo. Sexuálna senzibilita. Koncentrácia do neurónov. Presun podvedomia do neurónov technikou sugerácie klinickej smrti. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú autentickú nahrávku v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Máme tu sexuálnu ezoteriku, ktorá je razená do najhlbších miest ľudskej duše, a preto sa nemožno čudovať, že je príliš náročná a príliš háklivá na meditačné účely. Adept sexuálnej ezoteriky musí prejsť výcvikom zmyslov. Šedú kôru veľkého mozgu musí transformovať na veštecké výkony voči vlastným sexuálnym spomienkam a sexuálnym fantáziám. Klasické zmyslové centrá nájdete na povrchu šedej kôry mozgovej, kde si plnia funkciu spracovania videného, počutého, chutnaného, dotýkaného a čuchaného. Všetko preniká cez šedú kôru mozgovú dovnútra pamäťových záznamov.
No teraz je potrebné, aby ste tu vybudovali novú funkciu vnímania všetkého vo vnútri vlastného tela a vlastného psyché. Jednoducho sa všetko z vonkajšieho sveta sťahuje do vnútra meditujúceho. Už nemožno vnímať, čo je vonku, ale čo je vo vnútri meditujúceho. Zo zadného zrakového centra dokážete vidieť, čo sa deje vo vnútri tela a duše. Zo spánkových lalokov vnímate, počujete alebo vyciťujete vo vnútri seba sexuálne energie. To je nutná transformácia zmyslových centier. S takto transformovanými zmyslami je radosť vojsť do vnútra svojej sexuality.

V prvom rade si uvedomujete a vnímate tú skutočnosť, pri ktorej sa klasické energie zmenia na sexuálne energie. Tak isto pociťujete, ako sa v organizme menia biochemické pochody. Nie každý musí týmto procesom prechádzať. Z 10. jedincov dvaja alebo aj traja bežia na sexuálne energie. Teda neprechádzajú z normálnych energií do sexuálnych energií.

Teraz je tu otázka schopnosti vnímať svoje sexuálne spomienky a v nich vnímať seba. Potom je tu schopnosť dynamizovať postupne sexuálne predstavy a pocity. Mali by začínať nevinnosťou a končiť v orgastických a ejakulačných predstavách. Prechod z láskania do sexuálneho výkonu má byť pozvoľný a nie chaotický a náhly. Tak isto by mali utíchnuť sexuálne energie do pasivity. Treba dobre ovládať sexuálne predstavy.

Potom je tu problém slobodnej sexuálnej mysle, ktorá nepozná žiadne manu a tabu. Treba sa naučiť rozlíšiť medzi sexuálnymi túžbami a fyzickou sexualitou. Vo vnútri mysle je všetka sexuálna aktivita dovolená. Dokonca je oslobodenie od zakázaného druhu sexu. A je to oslobodenie od sexuálnych predstáv, ktoré sú pre nás neprijateľné. Vnútorná fantázia rešpektuje všetky druhy úchyliek ako je zoofília, pedofília, nekromacia, masochizmus, sadizmus, zneuctenie, zabitie, exhibicionizmus. No iba v predstave, v žiadnom prípade nie mimo zákon a morálku. Vo vonkajšom svete fyzična je to ináč. No vo vnútri je sloboda sexuálnych predstáv absolútna. Ináč sa nedá preniknúť a spoznať vlastné sexuálne libido.

Tak isto je tu otázka rizikovosti sexuálnych energií, ktoré sprevádzajú sexuálnu ezoteriku. Prílišná dynamizácia sexuálnych energií vedie k vytvoreniu migrenóznych energií. Ide o bolestivé stavy hlavne v hlave, ale aj vo fyzickom tele. Spravidla sa v mozočku zasekne sexuálny obrázok, ktorý sa nechce vrátiť do spomienok. Môže sa narušiť rovnováha hormonálnej činnosti. Pokiaľ sa migrenózny volt niekde na dva až tri mesiace zachytí, tak hrozí aj fyzické poškodenie danej oblasti. Treba sa naučiť migrenózny volt zachytiť zmyslami. Naučiť sa na migrenózny volt koncentrovať. Naučiť sa migrenózny volt zmenšovať a zväčšovať. Naučiť sa migrenózny volt presúvať do inej oblasti. Nakoniec sa ho naučiť natiahnuť na celú kostnú hmotu a tu ho natrvalo udržať. Pokiaľ sa objaví znovu, tak ho automaticky strhnúť do celého kostného systému, ale vynechať duté miesta v kostiach, v ktorých sa nachádza kostná dreň. Treba sa to jednoducho naučiť. Chce to veľa trpezlivosti.

Prikročíme k hlavnému cvičeniu dnešnej meditácie a to je koncentrácia do jednotlivých neurónových oblastí. Prvou oblasťou je šedá kôra veľkého mozgu. V prvej fáze sa sem naučíme aktívne koncentrovať. V ďalšej fáze ide náročnejšia technika sugerácie klinickej smrti bez prvkov premýšľania a pochybovania. Všetko robíte, ako keby ste zomierali. V určitom momente sa zvyčajne zo stredného mozgu v strede hlavy uvoľní určitá energetická hmota, ktorá sa podobá hustej polievke. Túto hmotu treba zachytiť a zovretú presunúť na šedú kôru veľkého mozgu. Keď sa vám to podarí, hovoríme o presune podvedomia do neurónovej oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Teda v tejto oblasti prežívate rôzne sexuálne predstavy, ako to prežívajú ľudia usadení do tejto neurónovej oblasti. Takýto postup zopakujete a presuniete sa do stredného mozgu a potom do mozočku. Všade vnímate určité ľudské sexuálne predstavy, ktoré stoja na úchylke a túžbe po určitom druhu sexu. Na šedej kôre veľkého mozgu je sex neosobný a vedie k využitiu pre praktické účely. Sex zo stredného mozgu pozná skoro každý z nás. Sex z mozočku vytvára sexuálnu nádheru podfarbenú finančným bohatstvom. Presun podvedomia do miechy, prípadne do brušného mozgu a ganglií pri jednotlivých orgánoch, prináša vlastne zvieraciu sexualitu a ide skôr o magickú ritualistiku založenú na sexuálnych obrazoch. V brušnom mozgu je to klasická násilná ruja a rýchle vyvrcholenie. V gangliách je to chaos sex a pomútenie zmyslov.

Niektorí meditujúci majú do tejto oblasti zanesené náboženské predstavy, ktoré blokujú prežitie živočíšnej sexuality. Treba to napraviť a získať nad touto oblasťou kontrolu sugeráciou zvieracej ruje a chaotického párenia chrobákov medzi sebou.

Pridaj komentár