Už som v predchádzajúcom článku písal o tomto zasvätení, ktoré smerovalo do oblasti brušného mozgu. Tento sa nachádza v stenách tenkých a hrubých čriev. Ide o drobné neuróny navzájom pospájané nervstvom.

Zasväcované osoby sa dokázali dostať klasickým výcvikom v Šaman sekcii do brušného mozgu a tu otvoriť konanie ako u zvierat. Ľudské správanie a myslenie sa potlačí na minimum a prejaví sa neurónová oblasť brušného mozgu. V tomto prípade sa okolo zasväcovanej osoby vytvára aurický obal, ktorý je plný energie a prípadne aj objektov zasvätenia. V prípade zasväcovania do vedomia brušného mozgu sa menil tvar aurického obalu. Zasväcované osoby boli zvyknuté, že pri energetickom a liečiteľskom zasvätení do tejto úrovne ľudského vedomia sa aurický obal javil ako na obrázku číslo 1. Teda kužeľovité lúče išli smerom od tela. Pri vešteckom zasväcovaní sa stav zásadne mení a lúče sa v aure obracajú naopak, teda hroty smerujú teraz dovnútra tela. – obrázok číslo 2. Toto si treba uvedomiť a pri zasväcovaní robiť také rituály, ktoré umožnia otočenie lúčov, aby mohli byť použité na veštecké výkony.

Na obrázku číslo 3 a 4 je možné vnímať, že pri tomto zasvätení môžu nastať ešte ďalšie varianty. Jeden variant je stočenie všetkých lúčov hrotmi smerom hore. Potom objekty zasvätenia pracujú vo vnútri týchto objektov a sú špicom nasmerované hore. Veštecký výkon a veštecká aktivita objektov zo zasvätenia je výraznejšia. Ešte výraznejšia je aktivita vtedy, keď sa všetky energetické tvary zlúčia do tvaru veľkej kužeľovitej pyramídy. Zasvätená osoba sa nachádza vo vešteckom stave a zároveň sa celé telo uvádza do zvláštneho stavu ako objekty pod klasickou pyramídou. Veštecký výkon je ešte efektívnejší.

Pri zasvätení sa prvýkrát stretávame s tým, že aurický obal a aurické objekty sa zásadne menia a sú odlišné, pokiaľ sa niekto lieči a úplne iné sú, pokiaľ sa použijú na veštecké výkony.

Začíname napríklad zisťovať, že aj tvar lebky môže výrazne pozmeniť tvary v aurickom obale. V Južnej Amerike, ale aj v Egypte bola móda tvarovať lebky. To má za následok zvláštny fenomén a to je tvorenie úplne iných objektov v aure ako je bežné u historických zasväcovateľov. Budeme sa tomuto javu podrobnejšie venovať.

Pridaj komentár