Mám s priateľom 6-ročný vzťah a veľmi sa ľúbime, v poslednej dobe robí existenčné zmeny, ktoré mňa osobne trochu desia a stráca sa vo mne istota . On ma žiada o to, aby sme počkali dva – tri roky, kým deti trocha podrastú, že potom budeme žiť spolu. Veľmi som na ňom závislá, ba až chorobne ho milujem, ale tým viac mám obavy z jeho straty.

Vešteckými technikami som sa pozrel na váš vzájomný vzťah. Dá sa nazvať ako harmonický vzťah. Vy dávate do vzťahu príliš veľa, partner menej. Rizikový je partner, ktorý má v sebe skryté tendencie vzťah narušiť. No šance na hlbšie zharmonizovanie tu sú. Využite ich.

Zdravotný stav ona
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy a celkovo v poriadku.

Zdravotný stav on
Nenachádzam žiadne vážnejšie zdravotné problémy a celkovo v poriadku.

Psychický stav ona
Aurický obal je pevne zakotvený okolo fyzického tela a psychika je dlhodobo štandardná.

Psychický stav on
Aurický obal je pevne zakotvený okolo fyzického tela a psychika je dlhodobo štandardná.

Povaha ona
Ste dlhodobo usadená v mieche. Psychické prejavy z tejto oblasti prevládajú. Bežne sú ľudia usadení v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má tendencie žiť ako prírodní ľudia. Teda bližšia je vám príroda ako civilizácia. Celkovo civilizáciu neprijímate dobre, ale príroda a pobyt v nej vám najviac prospieva.

Povaha on
Psychicky je usadený v strednom mozgu. Odtiaľto má väzbu do ústnej dutiny. Charakterizuje to obrázok osoby s hysterickými sklonmi niečo preháňať. Charakterizuje to obrázok silnej túžby mať rodinu, lásku a žiť pre rodinu.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva, ktoré sa môžu počas života meniť. Celková vzrušivosť: na mužov. Povrchová vzrušivosť: na deti a rodinu. Pohlavná vzrušivosť: určitá neistota. Citová vzrušivosť: na deti a starostlivosť.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: na deti a rodinu.
Celkovo máte obidvaja problémové sexuálne podvedomie, nemožno vytvoriť hlbšie city, v sexuálnej oblasti určitá rizikovosť v prípade nečakaných životných zvratov.

Aký je človek ona
Okolo vašej postavy sa objavila kruhovitá aura, teda ste pozitívne mysliaca osoba.

Aký je človek on
Okolo kruhovitá aura, teda pozitívne ladená osoba.

Láska
Z vašej strany srdiečko, z jeho strany iba harmónia.

Akú má predstavu z minulosti o partnerstve ona
Napĺňate túto predstavu: vy milujete a máte hlbšie vzťahy a od partnera očakávate iba súzvuk, nie hlbšie city.

Akú má predstavu z minulosti o partnerstve on
U partnera sa striedajú stavy harmónie a deštrukcie. Teda nedokáže vytvoriť hlboký a trvalý vzťah, v prípade nezhôd a životných problémov vás nemá čo držať pokope. Napríklad v staršom veku by sa mohol uzavrieť do seba a žiť na samote. Keby ste vážne ochoreli, tak by odišiel. Keby ste sa zaujímali o iných, tak by ho to priťahovalo. Potrebuje byť v stave žiarlivosti.

Ako dosiahnuť hlbšiu harmóniu?
Z vašej strany by bola vhodná vyváženejšia sexuálna aktivita, flirt a veselosť. Teraz máte silný záujem o deti a veci okolo rodiny. Treba mať aj iné záujmy mimo domu.
On by mal zvýšiť svoju mužskú silu a posilňovať. Mal by mať záujem o život v prírode. To by vás zblížilo lepšie.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za partnerský profil, budem sa držať Vašou radou.

Pridaj komentár